Navigācijas ceļš

2008. gada konkurss

Otrais Juvenes Translatores konkurss visās ES dalībvalstīs notika ceturtdien, 2008. gada 27. novembrī:

  • piedalījās 593 skolas,
  • 2247 skolēni,
  • izmantoja 147 valodu pārus.

2008. gada uzvarētāji

Šis otrais konkurss mums visiem šeit, Komisijā, bija vērtīga pieredze. Spriežot pēc saņemtajām atsauksmēm, tāda tā bijusi arī dalībniekiem.

Sevišķi iepriecinošs ir fakts, ka dažas skolas, konkursa iedvesmotas, kopā ar partnerskolām ir izveidojušas apmaiņas programmas valodu apguves jomā. Ceram, ka šim piemēram sekos arī citas.