Navigatsioonitee

2008. aasta võistlus

Teine tõlkevõistlus Juvenes Translatores toimus kõigis ELi liikmesriikides neljapäeval, 27.novembril 2008:

  • osalenud koole – 593
  • võistlusest osavõtnud õpilasi – 2247
  • eri keelekombinatsioone – 147

2008. aasta võitjad

Teist korda toimunud tõlkevõistlus Juvenes Translatores oli kõigile Euroopa Komisjonis selle üritusega seotud inimestele rikastav kogemus. Tagasiside põhjal otsustades olid samal arvamusel ka osavõtjad.

Eriti suurt heameelt teeb see, et mõned koolid said võistlusest innustust käivitada keelevahetusprojekte teistes liikmesriikides asuvate partneritega. Loodetavasti sagenevad sellised ettevõtmised tulevikus veelgi.