Navigačný riadok

Juvenes Translatores 2007

Dňa 14. novembra 2007 si viac ako tisíc mladých ľudí z takmer 300 škôl z celej Európskej únie vyskúšalo, čo je to profesionálne prekladanie. V súťaži im pomáhal viac ako dvadsaťčlenný tím v Bruseli, ktorý bol k dispozícii počas celého dňa a pomáhal im riešiť posledné komplikácie. Takisto zabezpečoval, aby všetky otázky boli zodpovedané, a to v materinskom jazyku danej osoby.

Víťazi z roku 2007

  • Po súťaži sa e-mailová schránka Juvenes Translatores zaplnila odkazmi od účastníkov, v ktorých vyjadrovali svoje nadšenie a vďaku za účasť na takomto zábavnom, a zároveň poučnom európskom podujatí.
  • Súťaž mala veľký ohlas aj v miestnych médiách a samotných školách.
  • V období pred vianočnými prázdninami boli súťažné preklady, ktorých bolo viac ako 1 300, hodnotené približne stovkou porotcov. Schopnosti a predstavivosť súťažiacich na porotcov zapôsobili.
  • Súťaž Juvenes Translatores bola neoceniteľnou skúsenosťou, ktorá oslovila verejnosť, podporila štúdium jazykov a tiež zvýšila povedomie o prekladateľskej profesii.

Súvisiace odkazy: