Navigointipolku

Vuoden 2007 kilpailu

Marraskuun 14. päivänä 2007 yli tuhat 17-vuotiasta yli 300 koulusta eri puolilta EU:ta pääsi kokeilemaan ammattimaista kääntämistä. Kokelaat eivät olleet yksin: Brysselissä yli 20-henkinen tiimi päivysti koko päivän ja ratkaisi viime minuuteilla ilmaantuneita ongelmia sekä vastasi kysymyksiin kysyjien äidinkielellä.

Vuoden 2007 voittajat

  • Kilpailun jälkeen Juvenes Translatores -postilaatikko täyttyi palauteviesteistä, joissa kerrottiin, miten hauskaa oli ollut osallistua EU:n laajuiseen kilpailuun ja miten paljon siinä oppi.
  • Koulujen lisäksi kilpailu sai näkyvyyttä paikallisissa tiedotusvälineissä.
  • Käännökset, joita oli yli 1300, arvioitiin ennen joululomaa. Kilpailijoiden osoittamat taidot ja mielikuvitus tekivät arvioijiin suuren vaikutuksen.
  • Juvenes Translatores -kilpailu on ollut palkitseva kokemus: sen avulla on luotu uusia yhteistyömuotoja, edistetty kieltenopiskelua ja levitetty tietoa kääntäjän ammatista.

Linkkejä: