Cesta

Ročník 2007

Přes tisíc studentů ve věku 17 let z více než 300 škol z celé Evropské unie si dne 14. listopadu 2007 vyzkoušelo, co znamená profesionální překlad. Nebyli v tom sami: bruselský tým s více než 20 členy byl celý den k dispozici, aby osvětlil poslední nejasnosti – telefonicky a prostřednictvím e-mailu odpovídal na veškeré dotazy položené školami v příslušném jazyce.

Vítězové ročníku 2007

  • Po soutěži se e-mailová složka Doručené pořadatelů soutěže Juvenes Translatores zaplnila zprávami – všichni s nadšením psali o tom, jak se soutěž povedla a jak zábavná může celoevropská vzdělávací akce být.
  • O soutěži se hovořilo v místních sdělovacích prostředcích i diskutovalo mezi školami.
  • Ještě před vánočními svátky se s pomocí více než 100 korektorů vyhodnotily zaslané překlady, kterých bylo něco přes 1 300. Korektoři byli mile překvapeni překladatelskými schopnostmi a představivostí soutěžících.
  • Soutěž Juvenes Translatores je cennou zkušeností: oslovuje veřejnost, propaguje studium cizích jazyků a zvyšuje povědomí o překladatelské profesi.

Související odkazy: