Навигационна пътека

Конкурс от 2007 г.

На 14 ноември 2007 г. повече от хиляда 17-годишни ученици от почти 300 училища от целия Европейски съюз премериха сили в професионалния превод. Участниците в конкурса не бяха сами: екип от над 20 души бе на разположение в Брюксел, за да разрешава проблеми, възникнали в последния момент, и да отговаря на съответните национални езици на въпроси по телефон или и-мейл.

Победители през 2007 г.

  • След края на конкурса електронната пощенска кутия на Juvenes Translatores бе препълнена от възторжени писма, изразяващи удоволствието на участниците от възможността да бъдат част от тази забавна, образователна проява на европейско равнище.
  • Конкурсът получи гласност в местните медии и в училищата.
  • Над хиляда оценяващи провериха повече от 1300 превода преди коледните празници. Те бяха впечатлени от способностите и въображението на участниците в конкурса.
  • Конкурсът Juvenes Translatores бе обогатяващо преживяване. Той достигна до обществеността и допринесе за насърчаване на изучаването на чужди езици и за популяризиране на преводаческата професия.

Връзки по темата: