Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Lietuvių terminologijos forumas

Apie mus

 

Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumas (LTF) yra nepolitinis, savanoriškas, pelno nesiekiantis tinklas, grindžiamas vienodomis sąlygomis veikiančių dalyvių atviru bendradarbiavimu sprendžiant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminijos klausimus, užtikrinant jos nuoseklumą, tikslumą ir aiškumą, derinant Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminus vieno langelio principu.  Daugiau

 

Naujienos

 

2014 m. lapkričio 28 d. surengtas seminaras „Vertimo kokybė: lūkesčiai ir galimybės“

Seminarą surengė Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas. Jis buvo skirtas Lietuvos Respublikos institucijų ir vertimo biurų, su kuriais bendradarbiauja Europos Komisija, vertėjams. Seminare taip pat dalyvavo kitų Europos Sąjungos institucijų – ES Tarybos, ES Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų ir Europos Centrinio Banko – atstovai.

Seminare Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento atstovai pristatė vertimo kokybės užtikrinimo praktiką Europos Komisijoje, Europos Komisijos atliktą vertimo kokybės ir jos kainos tyrimą, pasidalijo terminų kūrimo bei paieškos ir mašininio vertimo naudojimo Europos Komisijoje patirtimi, panagrinėjo ES dokumentų vertimo į lietuvių kalbą klaidas. Be to, ES Teisingumo Teismo atstovė pristatė ES Teisingumo Teismo vertimo į lietuvių kalbą užtikrinimo ypatumus. Seminaro dalyviai taip pat aptarė vertimo kokybės užtikrinimo būdus ir sunkumus savo atstovaujamose institucijose.

Seminaro programą ir skaidres rasite čia.

Spalio 3 d. vyks konferencija „Kalbos profesijų ateitis“

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas ir Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra organizuoja konferenciją „Kalbos profesijų ateitis“, kuri vyks spalio 3 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Konferencija rengiama Europos kalbų dienai ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui pažymėti. Pranešimus skaitys iškilūs vertimo studijų teoretikai, tokie kaip Yves Gambier (Turku universitetas, Suomija), Nike K. Pokorn (Liublianos universitetas, Slovėnija) ir Dorothy Kenny (Dublino universitetas, Airija), taip pat Lietuvos dėstytojai ir praktikai.
Konferencijoje bus gvildenamos trys pagrindinės temos: kintantis vertėjo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje ir su tuo susiję vertėjų rengimo uždaviniai, vertimo technologijų pažangos poveikis vertimo rinkai globaliame pasaulyje, kalbos profesijų įvairovė ir pasirengimas kalbų studijoms. Šios temos bus aptariamos ne tik kviestiniuose pranešimuose, bet ir darbo grupėse, kuriose dalyvaus tikslinė dėstytojų, mokytojų, studentų ir vertimo rinkos atstovų auditorija.

Konferencija „Kalbos profesijų ateitis“ (2014 m. spalio 3 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete)
 

Human Language Technologies – the Baltic Perspective (Baltic HLT 2014)

Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras rugsėjo 26–27 d. rengia 6-ąją konferenciją Human Language Technologies – the Baltic Perspective (Baltic HLT 2014).

Kompiuterinė lingvistika ir kalbos technologijos yra sparčiai besivystanti mokslo sritis. Ypač daug tyrimų skiriama anglų kalbai. Šiuos tyrimus vykdo ir tokios stambios kompanijos, kaip Google, IBM, Yahoo, Nuance ir kt. Deja, mažos kalbos, pvz., lietuvių, latvių ar estų, lieka nuošalyje. Be to, šios kalbos gerokai skiriasi nuo anglų tiek savo žodynu, tiek žodžių darybos sistema, tiek santykinai laisva sakinio struktūra, todėl anglų kalbai kurti metodai negali būti tiesiogiai pritaikomi. Dėl šių priežasčių ypač svarbu burti mažiau paplitusių kalbų mokslininkus: kalbėti apie sprendžiamas problemas, dalytis patirtimi, aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Konferencijoje pristatomi pranešimai apie lietuvių, latvių, estų kalbos tyrimus kompiuterinės lingvistikos, tekstynų lingvistikos ir kalbos technologijų srityse. Konferencijos dalyviai gilinsis į šias kalbos ir šnekos išteklių kūrimo bei technologijų temas:

sintaksė, semantika, gramatika, leksika; tekstynai, jų rengimas, anotavimas; leksikonai, terminologija ir ontologijos; diskursas; dialogas; informacijos ištraukimas ir išgavimas; įvardytųjų esybių atpažinimas; klasifikavimas ir klasterizavimas; sintaksinė analizė; stilometrija; sentimentų analizė; teksto apibendrinimai ir perfrazavimai; klausimų atsakymai; vienareikšminimas; nauji taisyklėmis pagrįsti, statistiniai ir mašininio mokymo metodai; mašininis vertimas; kalbos technologijų taikymai; nauji kalbos apdorojimo įrankiai; šnekos sintezė, apdorojimas, atpažinimas; garsynai ir jų anotavimas.

Konferencijos programa

Informacija konferencijos svečiams (klausytojams)

ES terminuoklis

Terminuoklis Apdf(148 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Terminuoklis Bpdf(109 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Terminuoklio atsakymaipdf(76 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Birželio 6 d. vyks 4-oji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija

Gegužės 1 d. sukanka Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dešimt metų. Kartu tai ir simbolinis naujo lietuvių kalbos – oficialiosios Europos Sąjungos kalbos – statuso jubiliejus. Per šią, jau ketvirtą LTF konferenciją, paminėsime ši mažą, bet gražų mūsų kalbos jubiliejų, aptarsime, kokį poveikį lietuvių kalbai padarė šie 10 narystės ES metų.
Priešpietiniame plenariniame posėdyje pranešėjai aptars, kaip per 10 metų kito administracinė kalba (dr. R. Vladarskienė), kaip lietuvių kalboje kuriami terminai ir kodėl kai kurie neprigyja (dr. J. Zabarskaitė), ar verslui rūpi terminai ir kiek jie atsieina (verslo atstovas M. Kazlauskas).
Po pietų keturiose terminologijos artelėse pamėginsime kartu pagvildenti pranešėjų pristatytas problemas: ES dokumentų poveikis lietuvių kalbai, ekonominiai terminologijos aspektai, terminų kūrimo ir diegimo sėkmės ir nesėkmės. Taip pat diskutuosime dėl konkrečių ryšių bei kompiuterijos terminų ir kodėl šioje srityje taip traukia vartoti žargoninius terminus. Daugiau informacijos apie konferenciją: darbotvarkės projektaspdf(273 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , visų pranešimų anotacijospdf(195 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , išsamesnė prof. dr. J. Zabarskaitės pranešimo anotacijapdf(301 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , terminologijos artelių anotacijospdf(105 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . Apie registracijos konferencijoje patvirtinimą dalyviams artimiausiu metu pranešime el. paštu. Organizaciniais klausimais prašome kreiptis į LTF sekretoriatą el. paštu DGT-LT-LTF@ec.europa.eu.

 Iki susitikimo birželio 6 d. Vilniuje!

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banke surengtas seminaras „Finansų ir bankų srities terminologijos ir vertimo problemos“

Seminarą, kuris dėl pranešėjų ir dalyvių gausos buvo panašesnis į konferenciją, organizavo Lietuvos bankas ir Europos Komisijos Lietuvių kalbos departamentas. Tai jau trečias toks kasmetinis renginys pagal Lietuvių terminologijos forumo (LTF) veiklos programą.
Seminare-konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos banko atstovai R. Vaskelaitė ir R. Pilibaitis, Europos Centrinio Banko teisininkė lingvistė R. Šmaižienė, Europos Parlamento terminologė I. Klein ir Europos Komisijos atstovai E. Jakulis, R. Taylor bei E. Zaikauskas. Klausytojai, kurių susirinko gerokai per 60, – daugiausia Lietuvos banko darbuotojai, tvarkantys, verčiantys, redaguojantys finansų ir bankų srities dokumentus, sprendžiantys šios srities terminologijos problemas. Taip pat dalyvavo LR Seimo, Finansų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, SEB banko, Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus universiteto, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovai, ECB vertėjos. Aptartas pluoštas plataus spektro temų – nuo tokių konkrečių terminų kaip makroprudencija, pakeitimo vertybiniais popieriais rinka, nebiržinė rinka, exposure ir kt., jų sinonimijos, anglų kalbos poveikio terminijai problemų iki terminų kaupimo ir apdorojimo terminų bazėse, nuo ES teisės aktų leidimo ir vertimo procedūrų subtilybių iki terminų vartojimo plačiajai visuomenei skirtuose spaudos tekstuose.
Renginį vedė LB terminologė Žemyna Trinkūnaitė, kuri pristatė ir ką tik LB svetainėje paskelbtą Lietuvos banko terminų bazę.
Seminaro programą ir kai kurių pranešimų skaidres arba tekstus rasite čia.
Probleminiai seminare aptarti terminai skelbiami LTF diskusijų kampelyje. Jame sukurtas atskiras finansų terminijos forumas. Prašome skaityti ir diskutuoti! Skaityti ir savo nuomonę pareikšti galima ir neprisiregistravus. Tačiau neregistruoti vartotojai negali užsisakyti pranešimo apie naujas forumo žinutes el. paštu funkcijos.
Prisijungimo prie forumo instrukcijospdf(357 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Nugrumėjo III Lietuvių terminologijos konferencija

Kaip savo straipsnyje apie konferencijąpdf(78 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  anglų kalba rašo forumo dalyvė Agnė Kazlauskaitė, trys – tai jau tradicija. Kas gi tradiciška, ir kas nauja buvo šioje konferencijoje?
Prie pirmųjų dviejų konferencijų organizatorių – Europos Komisijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos bei LR Seimo kanceliarijos – prisidėjus ES Tarybos kolegoms, pavyko suręsti vaizdo tiltą su Briuseliu: vieno iš Tarybos pastatų vaizdo konferencijų salėje susirinkę kolegos galėjo ne tik stebėti ir klausyti plenarinio posėdžio transliaciją, bet ir patys dalyvauti vienoje iš popiečio diskusijų. Be to, šaunieji Seimo vertėjai žodžiu vertė rytinius pranešimus ir popiečio diskusijas apie kalbos ir terminologijos technologijas į anglų / lietuvių kalbą.


Tradiciškai rytinę konferencijos sesiją sveikinimo žodžiu pradėjo LR Seimo kancleris Jonas Milerius, pasižadėjęs ir toliau globoti LTF konferenciją. Daugmaž tradiciniai buvo ir kitų ryto kalbėtojų pranešimai. Arūnas Butkevičius (Europos Komisija) apžvelgė praeitų metų darbus ir pasidalijo mintimis apie būsimus metus: rudenį galbūt rengsimus seminarą ekspertams ir vaizdo konferenciją mašininio vertimo klausimais, galimą LTF svetainės pertvarką, terminologų stažuotę Europos Komisijoje ir kt. Miroslavas Adamišas (Europos Komisija)  konferencijos dalyviams papasakojo apie vertimo raštu organizavimą, iššūkius ir problemas Europos Komisijojeppt(3.68 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . ES Tarybos terminologė Ingrid Swinnen vaizdo tiltu iš Briuselio dalijosi terminologinio darbo Taryboje gerąja patirtimippt(326 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . Valda Selga Liepiņa (Europos Komisija) kalbėjo apie ES institucijose priimamų (ir verčiamų) dokumentų kelią ir kaip terminologijos problemos sprendžiamos Latvių kalbos departamenteppt(2.04 Mb) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . Matyt, netradiciškiausias buvo dr. Antano Smetonos pranešimaspdf(488 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kuriame Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas gvildeno kad ir nelabai senų lietuvių terminologijos tradicijų tęstinumo, tradicijos ir naujoviškumo (ne)derėjimo, lietuvių terminologijos (tarp)tautiškumo, bendrinės kalbos norminimo ir terminologijos tvarkymo santykio klausimus.


Turbūt tik iš dalies tradicinėmis galima būtų laikyti ir popiečio diskusijaspdf(119 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , rengiamas antrus metus – juk, palyginti su pernai, pasikeitė ir diskusijų forma, ir, žinoma, turinys. Pernykštėje konferencijoje buvo trys diskusijų grupės, šiemet dalyviai galėjo rinktis iš keturių, prie vienos iš kurių vaizdo tiltu prisijungė Briuselio kolegos. Keturios grupės savotiškai užtikrino geresnę pusiausvyrą: dvi diskusijos buvo skirtos terminams aptarti, dvi – pasidalyti bendresnėmis mintimis apie terminologijos procesus, į dvi grupes daugiausia rinkosi konkrečių sričių ekspertai, kitose galėjo diskutuoti ir platesnio profilio specialistai, terminologai, redaktoriai bei vertėjai.


Mariaus Daškaus (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas) ir Alvydo Umbraso (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) vadovautoje grupėje diskutuota apie aplinkos, transporto, energetikosppt(108 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir susijusiose srityse labai paplitusias sąvokas, kurios anglų kalba reiškiamos pažyminiais green, clean, efficient, friendlypdf(142 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , o lietuvių tekstai mirga tokia įvairove, kad velnias koją nusilaužtų. Vienas iš pagrindinių diskusijų motyvų (žr. diskusijų apžvalgąpdf(133 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ) – jau pakanka gilintis į tokių terminų semantiką, laikas sutarti dėl vienodesnių atitikmenų, galbūt naudojantis vieno langelio sistema (ES institucijos – VLKK – LR institucijos). Kita vertus, lietuvių kalboje negalima prisirišti prie vieno anglų kalbos pažyminio atitikmens, o reikia sutarti dėl konkrečių terminų.


Daivos Nenartavičiūtės (Finansų ministerija), Linos Semėnaitės (Europos Centrinis bankas) ir Ramunės Vaskelaitės (Lietuvos bankas) vadovauta grupė susitelkė į dar siauresnę, bet gerokai labiau įsisenėjusią kaštų problemąpdf(96 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus   (žr. skaidrespdf(167 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ). Kaštininkų požiūrį išdėstė Lietuvos banko valdybos narys prof. Raimondas Kuodis, antikaštininkų – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vadovė dr. Rita Miliūnaitė (žr. nuorodąpdf(232 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ). Būta įvairiausių minčių ir argumentų „teisti negalima pasigailėti“, vis dėlto galutinio sprendimo nepriimta. Sutarta teikti problemą svarstyti aukščiausiai Lietuvos terminologijos instancijai – VLKK terminijos pakomisei.


Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pirmininkės dr. Daivos Vaišnienės ir Lietuvių kalbos instituto direktorės dr. Jolantos Zabarskaitės vadovauta grupė kalbėjosi, kokios kalbõs ir terminologijos technologijos šiuo metu rūpi Lietuvai, kokių technologijų turime ir kokių reikia. Daug dėmesio skirta mašininiam vertimui. „Tilde LT“ atstovas Giedrius Karauskas papasakojo apie terminologinių priemonių integravimą į mašininio vertimo programaspdf(73 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , ES Tarybos kolegos pasidalijo mintimis apie savo institucijoje naudojamas mašininio vertimo priemonespdf(589 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  . Visuotinai sutarta, kad lietuvių kalba nėra tokia išskirtinė, kad naujosios kalbos technologijos jai netiktų, tiesiog dėl suprantamų priežasčių lietuvių kalbos technologijoms stinga išteklių, nors apie valdžios vyrų paramą šiai sričiai byloja Europos parlamentaro Algirdo Saudargo išsakytos mintys.


Ketvirtosios grupės, kuriai vadovavo dr. Antanas Smetona, Jonas Smilga (Europos Parlamentas) ir Egidijus Zaikauskas (Europos Komisija), temos – terminų derinimo ir sprendimų dėl terminų priėmimo būdai, sutarimo ir pagrindimo svarba terminologijojepdf(101 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  – pamasino bene daugiausia konferencijos dalyvių – per 30. Čia kalbėtasi ne tik apie pačius terminologijos derinimo būdus, grindžiamus autoritetu arba demokratija, bet ir dalytasi savo patirtimi bei rūpesčiais, kylančiais tvarkant terminus, derinant srities žinovų, lituanistų, vertėjų ir teisininkų (kartais priešingas) nuomones. Pasirodo, kad atkaklumas gali duoti vaisių ir norminant terminus: kaip papasakojo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos specialistas Robertas Mikalauskas, VLLK terminijos pakomisė tris kartus atmetė ekspertų siūlymą, bet galiausiai su juo sutiko svarstydama ketvirtą kartą.


Po gyvų diskusijų konferencijos dalyviai vėl susirinko posėdžių salėje pasiklausyti trumpų ataskaitų apie diskusijas kitose grupėse. Taip pat buvo patvirtinta LTF koordinavimo grupėpdf(86 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  , kurioje, palyginti su pernai, pasikeitė tik vienas asmuo – vietoje Europos Parlamento atstovo Jono Smilgos LTF veiklą toliau koordinuos kita Europos Parlamento atstovė Ieva Mainardi. Visą konferencijos darbą apibendrino Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė.


Tradiciškai po konferencijos dalyviai buvo pakviesti vyno taurės, kur toliau, dabar jau mažesnėmis grupėmis buvo diskutuojama ir apie terminologijos technologijas, ir apie terminijos darnos siekius, ir apie konkrečius terminus. Diskusijas pratęsė atūžusi audra ir grumantis perkūnas, matyt, nusprendęs leisti kolegoms išsakyti dar vieną mintį, aptarti dar vieną rūpimą terminą... Belieka tikėtis, kad per konferenciją sužadintas noras drauge ir moderniais būdais dirbti terminologijos darbą neišblės visus metus, bent iki kitos LTF konferencijos 2014-aisiais.

Egidijus Zaikauskas

2013 m. balandžio 10 d. Liuksemburge įvyko Europos Sąjungos institucijų terminologų pasitarimas

2013 m. balandžio 10 d. Liuksemburge, Europos Komisijos Jeano Monnet pastate vyko ES institucijų terminologų ir ES lietuvių kalbos vertimo padalinių vadovų pasitarimas, kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos nuolatinės atstovybės ES ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai. Pasitarime kalbėta apie institucijų bendradarbiavimą terminologijos ir vertimo srityse, dalytasi institucijų pasiekimais ir gerąją patirtimi, aptarti būsimi darbai, diskutuota dėl tam tikrų aplinkos srities terminų. Valstybinės lietuvių kalbos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė pasakojo apie Lietuvoje plėtojamas kalbų technologijas, Europos Komisijos terminologas Andrew Sammutas papasakojo apie termininologijos vadybos Komisijoje naujoves ir naujas ES institucijų terminų bazės IATE priemones, buvo aptarta nemažai kitų klausimų.
Plačiau skaitykite pasitarimo protokolepdf(209 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

2013 m. birželio 7 d. rengiama 3-oji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija

Priešpietinėje konferencijoje sesijoje Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ir Vilniaus universiteto atstovai kalbės apie Europos institucijų terminologinio darbą, terminų derinimą su ekspertai, tautinį ir tarptautinį terminologijos aspektus, pasidalys kitų kalbų terminologinio darbo patirtimi. Taip pat aptarsime administracinius LTF reikalus.

Po pietų keturiose darbo grupėse pasvarstysime probleminius aplinkos, transporto, energetikos, finansų ir bankų terminijos terminus, diskutuosime apie kalbos ir terminologijos technologijas bei terminijos darninimo būdus ir procesus. Daugiau žr. konferencijos darbotvarkės projektąpdf(97 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Kvietimai į konferenciją LTF dalyviams bus išsiųsti gegužės mėn. pradžioje.
Pasiūlymus dėl konferencijos darbotvarkės projekto galima teikti čia LTF diskusijų kampelyje, tema 3-ioji Lietuvių terminologijos forumo konferencija. arba LTF sekretoriatui el. paštu DGT-LT-LTF@ec.europa.eu.
Iki susitikimo birželio 7 d. Vilniuje!

Lapkričio 13 d. Vilniuje įvyko antras terminologijos seminaras ekspertams „Vertimas bei terminologija ES institucijose ir bendradarbiavimas su LR ekspertais"

Seminare buvo tęsiamos bei plėtojamos pernai lapkritį vykusio pirmojo seminaro „Terminologinis darbas ES institucijų vertimo raštu lietuvių kalbos padaliniuose" temos, kaip antai terminologinio darbo ES institucijose ypatumai, ES teisės aktų projektų lietuvių kalba pataisos, bet bus pasiūlyta ir naujų: Lietuvos ekspertų pastabos Europos Komisijos vertėjo akimis, ES institucijų vertimo ir kalbos standartizavimo priemonės, naujoji LINESIS sistemos versija, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai žodynas. Daugiau informacijos Terminologijos teorija.

Vilniuje įvyko antroji Lietuvių terminologijos forumo konferencija

Birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko antroji Lietuvių terminologijos forumo konferencija. Joje dalyvavo beveik šimtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų terminologų, vertėjų, ekspertų.

Po Seimo kanclerio J. Mileriaus ir naujosios Lietuvių kalbos komisijos pirmininkės D. Vaišnienės sveikinimo žodžių LTF pirmininkas A. Butkevičius konferencijos dalyviams pateikė praėjusių metų LTF veiklos ataskaitą, E. Zaikauskas pristatė LTF interneto svetainę ir diskusijų forumą. Įdomius pranešimus apie Lietuvos muitinės patirtį derinant ES ir LR terminijąpdf(499 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  ir apie lietuvių terminologijos būklępdf(169 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  perskaitė Š. Avižienis ir A. Auksoriūtė. Vėliau konferencijos dalyviai diskutavo apie būsimą LTF veiklą.

Po pietų konferencijos dalyviai dirbo trimis diskusijų grupėmis:

  • Teisės terminijos grupėjepdf(121 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus   apie teisės terminų tvarkybos pradžią ir tradicijas pasakojo A. Umbrasas. Jis pateikė pluoštą XX a. pradžioje siūlytų teisės terminų variantų: pereigyba (pareigybė), pareigonis (pareigūnas), baudžiamoji (kriminalinė, kriminalė) byla, civilinė (civilė) byla, ieškinys (ieškas, skundas). Buvo tariamasi dėl ir vertėjams, ir teisininkams problemiškų terminų teisės aktų derinimas, teisės aktų suderinimas, teisės aktų vienodinimas (angl. approximation of laws, harmonization of laws ir unifications of laws) ir kt. Aptartus terminus nuspręsta teikti aprobuoti per vieno langelio užklausą, kad visų institucijų vertėjai ir ekspertai juos vartotų vienodai.
  • Sveikatos terminijos grupėjepdf(90 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus   diskutuota apie probleminius visuomenės sveikatos ir sveikatos saugos terminus, kurie turi ne vien lingvistinę, bet ir politinę potekstę, pavyzdžiui: sveikatos sauga ir sveikatos saugumas, sveikatos ugdymas/švietimas ir sveikatos stiprinimas, rizika ir pavojus sveikatai, visuomenės sveikata, sveikatos sistema ir sveikatos priežiūra ir pan. Aptarta apie 15 terminų: dėl dešimties daugmaž sutarta, dėl dar kelių nuspręsta teikti vieno langelio užklausas.
  • Vertimo terminologijos grupėjepdf(90 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus   diskutuota apie vertimo terminologijos kaip terminų kūrimo ir tvarkybos būdo privalumus ir trūkumus. Aptartos tarptautinių žodžių reikšmių plėtimo, metaforiškų terminų (pavyzdžiui, umbrella organisation), spalvas reiškiančių dėmenų (pavyzdžiui, green economy), „politinių pažyminių“ (pavyzdžiui, sustainable), gramatinių darinių (pavyzdžiui, risk > risks) vertimo problemos. Kalbėta apie skirtingas kalbų atvirumo svetimiems elementams tradicijas, apie svetimų elementų poveikį lietuvių kalbai – ar ją turtina, ar skurdina, apie verstinės terminijos neišvengiamumą, apie atsakomybę už į kalbą įsileidžiamus svetimus elementus ir kt.

Diskusijos parodė, kad skirtingas nuomones dėl atskirų terminų gali turėti ne tik ES ir LR institucijos, ne tik skirtingų LR institucijų atstovai, bet net toje pačioje institucijoje dirbantys ekspertai. Ir kaip tik tokios diskusijų grupės padeda ne tik suderinti nuomones, bet ir apskritai praplėsti požiūrį į terminologinį darbą.

Konferencijos dalyviai sutarė, kad reikėtų tęsti diskusijas ir bendradarbiavimą naudojantis įvairiomis priemonėmis – tiek formaliomis, pvz., LINESIS ar vieno langelio sistema, tiek neformaliomis, pvz., diskusijų kampeliu LTF interneto svetainėje ar LTF konferencijų diskusijų grupėmis. Buvo patvirtinta naujos sudėties LTF koordinavimo grupėpdf(85 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Daugiau informacijos apie LTF ir vieno langelio sistemą galima rasti LTF interneto svetainėje.

2012 m. birželio 8 d. rengiama 2-oji Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (LTF) konferencija

Konferencijoje numatoma svarstyti LR ir ES institucijų bendradarbiavimo klausimus, aptarti einamuosius LTF reikalus, diskutuoti dėl tam tikrų sričių terminijos problemų. Kvietimai į konferenciją LTF dalyviams bus išsiųsti gegužės mėn. pradžioje. Pasiūlymus dėl konferencijos darbotvarkės projekto galima teikti LTF diskusijų kampelyje, tema „2-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija“, arba LTF sekretoriatui el. paštu DGT-LT-LTF@ec.europa.eu.

2011 m. lapkričio 30 d. įvyko terminologijos seminaras „Terminologinis darbas ES institucijų vertimo raštu lietuvių kalbos padaliniuose“

Seminarą pagal Lietuvių terminologijos forumo (LTF) veiklos programą organizavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas ir šio direktorato padalinys Vilniuje. Renginį vedė departamento kalbos koordinatoriai Erdvilas Jakulis ir Egidijus Zaikauskas, jame dalyvavo per pusę šimto Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų darbuotojų: ekspertų, terminologų, vertėjų, redaktorių.

Seminare aptartos tokios temos: terminologinio darbo ES institucijose ypatumai, svarbiausi lietuvių kalbos terminijos šaltiniai, verstinės terminijos specifika ir problemos, ES teisės aktų projektų lietuvių kalba terminų derinimo su Lietuvos specialistais būdai, teisės aktų projektų taisymo specifika. Seminaro dalyviams taip pat papasakota apie Lietuvių terminologijos forumą (LTF), pristatyta LTF interneto svetainė. Jos skyriuje „Terminologijos teorija“ skelbiama ir seminaro medžiaga.

Prisijungimo prie forumo instrukcijospdf(357 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus