Cesta

Další nástroje

Pomůcky pro překlad textů EU – užitečné odkazy

Nemůžete si zrovna vzpomenout na nějaký termín? Hledáte informace o EU a členských státech?
Zkuste naše stránky. Najdete tu materiál pro práci se všemi úředními jazyky EU.

 

Identifikace jazyků

 

Jak psát srozumitelně – kvalita překladů

  • Jak psát srozumitelně — brožura Evropské komise (k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU) [březen 2010]
  • Tipy pro překladatele textů EU: video ze souvisejícího semináře [březen 2011] 
 

Zvláštní znaky

Potřebujete napsat znak nebo znaménko, které zrovna nemáte na klávesnici? Můžete je do svého textu vložit odtud:

  • Sada znaků Unicode (pro úřední jazyky EU budete potřebovat znaky azbuky, alfabety a abecedy)
 

Jazyky, země a měny