Cesta

Další nástroje

Pokyny pro externí překladatele do češtiny

Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (GŘ pro překlady) zadává část své práce externím překladatelům. K usnadnění práce na překladech týkajících se EU jim Komise poskytuje řadu užitečných informačních zdrojů.

 

Příručky pro externí překladatele

Pokyny

Terminologie EU

  • IATE – terminologická databáze EU
  • Kódy TARIC – internetová databáze celního sazebníku
  • Rozpočet EU na internetu
  • Eurovoc – mnohojazyčný tezaurus pro jednotlivé politické oblasti EU
  • RAMON – internetové stránky Eurostatu týkající se statistických metadat (včetně kombinované nomenklatury)

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů