Cesta

Další nástroje

Materiály a užitečné odkazy týkající se češtiny

Užitečné stránky s českou terminologií, které vybrali naši překladatelé, včetně veřejných stránek s termíny použitými v kontextu.

 

Stylistické a gramatické příručky, jazykové průvodce

  • Jak psát srozumitelně – brožura Evropské komise (k dispozici ve všech úředních jazycích EU) [březen 2010]
 

Slovníky on-line, terminologické databáze a glosáře

Slovníky a encyklopedie

Glosáře a terminologické databáze