This is a test version - you cannot apply before 1/09/2016! Juvenes Translatores
 
 

Ansökningsblankett

* obligatorisk uppgift
Uppgifter om skolan
* Språk för korrespondens och intyg:   Svenska
* Skolans namn:
  (Du kan använda högst 29 tecken per rad)
 

* Adress (gata och nummer):
  (Du kan använda högst 29 tecken per rad)
 

 
* Ort:  
* Postnummer:  
* Land:  
     
Kontaktperson (lärare):
* För- och efternamn:     /  
* Telefonnummer inkl. landsnummer:     
* Skolans webbplats:  
* E-postadress 1:  
* Upprepa e-postadressen:  
* E-postadress 2 (frivillig uppgift):  
* Upprepa e-postadressen:  
     
* Skolan förbinder sig att följa tävlingsreglerna och, om den erbjuds att delta, att anordna översättningsprovet på skolan.
Du kan bara lämna in en ansökan. Dubbla eller ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas.