Foirm chlárúcháin

* éigeantach
Eolas faoin scoil
* Teanga an chomhfhreagrais agus na dteastas:   Gaeilge
* Ainm na scoile:
  (29 gcarachtar ar a mhéad atá ceadaithe ar gach líne.)
 

* Seoladh(sráid agus uimhir)
  (29 gcarachtar ar a mhéad atá ceadaithe ar gach líne.)
 

 
* Cathair (agus réigiún más gá):  
* Cód poist:  
* Tír:  
     
Duine teagmhála (múinteoir):
* Ainm/sloinne:     /  
* Cód tíre/uimhir ghutháin:     
* Suíomh gréasáin na scoile:  
* Seoladh ríomhphoist 1:  
* Deimhnigh an seoladh ríomhphoist:  
* Seoladh ríomhphoist 2 (roghnach)  
* Deimhnigh an seoladh ríomhphoist:  
     
* Tá an scoil sásta glacadh le rialacha an chomórtais agus, má thugtar cuireadh di páirt a ghlacadh ann, an scrúdú a reáchtáil sa scoil.
Ní féidir le scoil clárú ach uair amháin. Cuirfear clárú a rinneadh faoi dhó nó clárú neamhiomlán as an áireamh.