Aktualna lokalizacja portalu

Zawartość strony

TTIP

Czego dotyczy transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji?

Unia Europejska prowadzi aktualnie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące porozumienia o handlu i inwestycjach – transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

Zobacz teksty negocjacyjne i zestawienia informacyjne (dotyczące wszystkich rozdziałów)

Tematy

TTIP ma przynieść obywatelom i firmom korzyści w postaci:

 • otwarcia amerykańskiego rynku dla europejskich przedsiębiorstw
 • ograniczenia formalności administracyjnych, jakich muszą dopełniać eksporterzy
 • ustanowienia nowych przepisów, które ułatwią eksport, import oraz inwestowanie za granicą na uczciwych warunkach.

Więcej informacji o treści TTIP

Skutki

Europa stoi w tej chwili w obliczu dużych wyzwań. Musimy:

 • doprowadzić do ożywienia europejskiej gospodarki
 • responding to conflicts close to our borders
 • dostosować się do gospodarki innych, wschodzących krajów spoza Europy
 • utrzymać swoje wpływy na arenie międzynarodowej.

Niezależne badania wskazują i doświadczeń związanych z wcześniejszymi partnerstwami handlowymi wynika, że TTIP mogłoby pomóc w osiągnięciu tych celów, ponieważ pozwoliłoby:

 • tworzyć miejsca pracy i stymulować wzrost gospodarczy w całej UE
 • obniżyć ceny zakupów i doprowadzić do powiększenia oferty.

TTIP może również umożliwić UE:

 • wpływanie na zasady rządzące światowym handlem
 • propagowanie europejskich wartości na całym świecie.

Porozumienie TTIP nie może jednak zostać zawarte za wszelką cenę.. I to naturalne, że obywatele mają pytania i obawy co do tych negocjacji. Naszym zadaniem jest to zrozumieć i odnieść się do tych wątpliwości.

Jest oczywiste, że musimy zagwarantować:

 • Aby produkty importowane do UE spełniały surowe normy unijne, które:
  • chronią zdrowie i bezpieczeństwo ludności oraz środowisko naturalne
  • przynoszą społeczeństwu inne korzyści.
 • Aby kraje UE w pełni zachowały swoje prawo do:
  • przyjmowania przepisów lub ustaw chroniących ludzi i środowisko
  • zarządzania usługami publicznymi według własnego uznania

Więcej na temat skutków TTIP

Proces negocjacji

W 2013 r. kraje UE udzieliły Komisji mandatu do prowadzenia negocjacji w sprawie TTIP.

Teraz uczestniczą one w tych negocjacjach wraz z:

 • Parlamentem Europejskim
 • przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi
 • konsumentami, przedstawicielami sektora zdrowia i innych grup interesu publicznego
 • obywatelami.

Kiedy gotowa będzie ostateczna wersja porozumienia, decyzję o jego przyjęciu podejmą rządy krajów UE oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji o procesie negocjacji TTIP