Navigation path

Additional tools

Pomoc

Niniejsza strona umożliwia dokonanie potwierdzenia aktywności numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie poprzez wskazanie numeru VAT, którego aktywność ma być potwierdzona, a następnie wybór z listy Państwa Członkowskiego, które ten numer nadało.
Weryfikacja polega na połączeniu się z krajowym rejestrem podatników VAT w wybranym Państwie Członkowskim. Nie istnieje baza VAT na poziomie Wspólnoty. Dla celów weryfikacji zapytanie skierowane do bazy danych jest przesyłane za pośrednictwem bezpiecznej usługi Intranetu łączącego krajowe administracje Celno-Podatkowe, a odpowiedź jest odsyłana w ciągu kilku sekund.
W przypadku, gdy numer VAT zawiera znaki alfabetu, powinny one zostać wprowadzone wielkimi literami. Nie należy wprowadzać odstępów i kropek pomiędzy poszczególnymi blokami cyfr. Numer należy wpisać jako ciąg znaków bez odstępów i kropek.
Następnie należy kliknąć przycisk "Weryfikuj" i w odpowiedzi otrzymamy jeden z poniższych komunikatów:

  • Tak, numer VAT aktywny.
  • Nie, numer VAT nieaktywny. (oznacza to, że podany numer nie jest aktywny na dzień dokonania potwierdzenia)
  • Usługa niedostępna. Proszę ponowić próbę później. (oznacza to, że wystąpiły problemy z połączeniem lub aplikacją Web)
  • Usługa niedostępna po stronie Państwa Członkowskiego. Proszę ponowić próbę później. (oznacza to, że aplikacja w Państwie Członkowskim, którego numer potwierdzamy nie jest dostępna)
  • Błąd: wprowadzono niekompletne (pola numer VAT oraz Państwo Członkowskie są wymagane) lub błędne dane.
  • Przekroczono czas oczekiwania. Proszę ponowić próbę później.

Jeśli w miejscu wyświetlania nazwy i/lub adresu występuje ‘---‘ w przypadku numeru VAT aktywnego, oznacza to, iż Państwo Członkowskie, które nadało numer VAT nie dopuszcza możliwości wyświetlania tych informacji.


Jeżeli podasz swój nr VAT w polu nr VAT pytającego, odpowiedź będzie zawierała unikalny nr zapytania.

Jeżeli chcesz mieć możliwość udowodnienia administracji podatkowej Państwa Członkowskiego, że sprawdziłeś określony nr VAT w określonym czasie i otrzymałeś określoną odpowiedź potwierdzającą jego ważność, proszę zachowaj to potwierdzenie w swojej dokumentacji.

Jednocześnie zauważ, że potwierdzenie ważności nr VAT i przypisanie go do określonego podatnika jest jedynie JEDNYM z elementów ewidencji wspierającym zwolnienia od podatku VAT wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (art. 138 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE) lub niestosowanie podatku VAT w przypadku świadczenia usług w innym Państwie Członkowskim.
Unavailability Shifts

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table:


Pa?stwo Cz?onkowskie Availability/Unavailability
AT-Austria Brak dostępu prawie codziennie ok. 06:00 przez kilka minut
BE-Belgia Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
BG-Bułgaria Brak informacji
CY-Cypr Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
CZ-Czechy Brak dostępu codziennie ok. 07:00 przez ok. 20 minut
DE–Niemcy Dostępna od 5:00 do 23:00
DK-Dania Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
EE-Estonia Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
EL-Grecja Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
ES-Hiszpania Brak dostępu codziennie ok. 23:00 przez kilka minut
FI-Finlandia Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
FR-Francja Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
GB-Wielka Brytania Brak dostępu w każdą sobotę od godz. 07:30 do 10:30 i prawie codziennie od ok. godz. 04:30 do 04:40
HU-Węgry Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
IE-Irlandia Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
IT-Włochy Brak dostępu od poniedziałku do soboty od godz. 20:00 przez 30 do 60 minut
LT-Litwa Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
LU-Luksemburg Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
LV-Łotwa Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
MT-Malta Brak dostępu w każdy czwartek w godz. od 07:00 do 7:30
NL-Holandia Brak dostępu w każdy weekend od godz. 21:50 w sobotę do godz. 21:40 w niedzielę
PL-Polska Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
PT-Portugalia Brak dostępu w każdy piątek od ok. godz. 23:30 przez ok. 30 minut lub dłużej
RO-Rumunia Brak dostępu w prawie każdy weekend od godz. 21:50 w sobotę do godz. 21:50 w niedzielę
SE-Szwecja Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
SK-Słowacja Dostępna 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu