Navigation path

Additional tools

Denegare de responsabilitate

Obiectivul acestui site internet este de a permite persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunurilor sau servicii să obţină confirmarea validităţii numărului de înregistrare pentru TVA al oricărei persoane, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010.
Orice altă utilizare şi orice extragere de date şi utilizarea acestora în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat sunt strict interzise.
Orice redifuzare a conţinutului acestui site, fie în scop comercial fie de altă natură, precum şi orice utilizare în scop general, altul decât cel necesar sprijinirii activităţii unui utilizator legitim (de exemplu: întocmirea propriilor facturi) sunt strict interzise. În plus, copierea şi reproducerea conţinutului acestui site sunt strict interzise.
Comisia Europeană întreţine acest site web în scopul îmbunătăţirii accesului persoanelor plătitoare de impozit şi care fac livrări intracomunitare la verificarea numerelor de înregistrare pentru TVA ale clienţilor lor. Scopul nostru este de a furniza informaţii corecte şi imediate.
Cu toate acestea, Comisia îşi declină orice responsabilitate sau formă de răspundere, de orice natură ar fi aceasta, în ceea ce priveşte informaţiile obţinute prin utilizarea acestui site. Aceste informaţii:

  • sunt obţinute din bazele de date ale statelor membre asupra cărora Comisia nu are nici un control şi pentru care Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate; este responsabilitatea statelor membre de a deţine baze de date complete, corecte şi actualizate;
  • nu reprezintă consultanţă profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, ar trebui să apelaţi întotdeauna la o persoană cu calificări corespunzătoare).
  • nu conferă dreptul de a scuti livrările intracomunitare de la plata Taxei pe Valoarea Adăugată;
  • nu schimbă condiţiile impuse persoanelor plătitoare de impozit în ceea ce priveşte livrările intracomunitare.
Scopul nostru este să minimizăm consecinţele negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori şi; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.
Această declinare a responsabilităţii nu este destinată să limiteze responsabilitatea Comisiei cu privire la încălcarea prevederilor cuprinse în legislaţia naţională şi nici răspunderea sa în cazuri care nu pot fi exceptate, în conformitate cu legislaţia respectivă.