Navigation path

Additional tools

Vymezení odpovědnosti za tuto službu

Cílem těchto webových stránek je umožnit osobám zapojeným do intrakomunitárního dodání zboží nebo poskytování služeb ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) obchodních partnerů, pod nímž jsou registrováni k DPH v jiném členském státě EU, a to v souladu s článkem 31 Nařízení Rady 904/2010/ES ze 7.10.2010.

Jakékoli nakládání se získanými údaji jinak než v souladu s uvedeným cílem těchto stránek je zakázáno.

Jakýkoli přenos dat z této stránky, ať již pro obchodní účely či z jakýchkoli nelegitimních důvodů (např. získávání dat k vytváření vlastních faktur), je přísně zakázáno. Kopírování či šíření obsahu těchto stránek je přísně zakázáno.

Evropská komise zřídila tyto stránky pro plátce DPH uskutečňující intrakomunitární plnění jako další prostředek pro ověřování DIČ jejich obchodních partnerů. Naším cílem je poskytování rychlých a přesných informací.

Evropská komise však nenese žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů. Tyto informace:

  • jsou získávány z databází členských států, které nejsou kontrolovány ze strany Evropské komise a za které Evropská komise nepřebírá žádnou odpovědnost. Za aktuálnost a přesnost informací nese odpovědnost každý z členských států EU; nepředstavují odborné či právní poradenství;
  • nepředstavují odborné či právní poradenství;
  • nemohou být samy o sobě využity jako důkazní prostředek pro nárok na osvobození DPH při intrakomunitárních plnění;
  • nemají vliv na povinnosti daňových subjektů ve vztahu k intrakomunitráním plněním.
Naší snahou je zároveň minimalizovat problémy technického charakteru, nicméně nemůžeme zaručit, že nedojde k přerušení této služby, eventuelně k jiným problémům. Komise nenese odpovědnost za případné problémy spojené s využíváním těchto stránek či propojených externích stránek.

Komise se tímto nezříká odpovědnosti za porušení národních právních předpisů ani nevylučuje odpovědnost za záležitosti, kterými mohou být tyto právní předpisy dotčeny.