Navigation path

Additional tools

Специфичен отказ от отговорност за тази услуга

Целта на този интернет сайт е да позволи на доставчиците на стоки или услуги на територията на Общността да получат потвърждение за валидността на идентификационен номер по ДДС на дадено лице в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г.
Строго се забранява всяка друга употреба на данните, която не е в съответствие с целта на този сайт.
Всяко препращане на съдържанието на сайта, независимо дали с търговска или друга цел, както и всяка по-обща употреба, различна от тази, необходима за дейността на законния потребител (например: изготвянето на фактури) се забранява изрично. Строго се забранява също така копирането и пресъздаването на съдържанието на този сайт.
Европейската комисия поддържа този уеб сайт, за да позволи на облагаемите доставчици в Областта проверка на номер по ДДС на техните клиенти. Целта ни е да доставяме бърза и вярна информация.
Комисията не поема никаква отговорност по отношение на получената чрез този сайт информация. Тази информация:

  • се получава от базите данни на държавите-членки, които са извън контрола на Комисията, и тя не носи отговорност за тях; задължение на държавите-членки е да поддържат своите бази данни с актуализирани, пълни и верни данни;
  • не съдържа професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист);
  • не дава право на освобождаване от ДДС на доставките на територията на Общността;