Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State GB
VAT Number GB 276716568
Date when request received 2019/02/15 19:38:19
Name GUANG ZHOU SHI KE SHI ZHI NENG JI SHU YOU XIAN GONG SI
Address 14 FULLER CLOSE
ORPINGTON
GREATER LONDON

BR6 6LA
Consultation Number

Back