Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State GB
VAT Number GB 254486581
Date when request received 2019/04/24 18:35:40
Name SHEN ZHEN SHI YA DI LA FU YOU XIAN GONG SI
Address C/O HUIRU ZHANG
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD

CF37 2RR
Consultation Number

Back