Navigation path

Additional tools

Hjälp

Med hjälp av denna webbsida går det att kontrollera om ett momsregistreringsnummer som utfärdats av en medlemsstat är giltigt. Ange det aktuella momsregistreringsnumret och välj sedan från rullgardinsmenyn den medlemsstat som utfärdade det nummer som skall kontrolleras.

Numret kontrolleras mot det valda landets databas för momsregistreringsnummer. Det finns ingen databas för momsregistreringsnummer på gemenskapsnivå. Din förfrågan skickas vidare till den nationella databasen via en säker Intranät-förbindelse mellan de nationella tull- och skatteförvaltningarna och svaret skickas tillbaka inom ett par sekunder.

Om momsregistreringsnumret innehåller bokstäver skall dessa skrivas med versaler. Mellanrum och punkter mellan siffergrupper skall utelämnas. Numret skall alltså skrivas i oavbruten följd utan mellanrum eller punkter.

Klicka sedan på "Kontrollera". Du kommer att få ett av följande svar:

  • Ja, giltigt momsregistreringsnummer.
  • Nej, ogiltigt momsregistreringsnummer. (Denna innebär att det nummer som angivits inte är giltigt, åtminstone inte på det angivna datumet.)
  • Tjänsten ej tillgänglig. Vänligen återkom med förfrågan senare. (Detta innebär att det har uppstått problem antingen med nätverket eller med webbprogrammet.)
  • Medlemsstatens tjänst ej tillgänglig. Vänligen återkom med förfrågan senare. (Detta innebär att programmet i den medlemsstat vars momsregistreringsnummer du försöker kontrollera inte är tillgängligt)
  • Felmeddelande: Ofullständiga eller förvanskade data (mervärdesskatt + medlemsstat).
  • Förfrågan avbruten. Vänligen återkom med förfrågan senare.

I ett giltigt VAT-nummer, om namnet och/eller adressen är ersatta med "---" betyder det att medlemsstaten som utfärdat VAT-numret inte tillåter att den informationen offentliggörs.


Om du anger ditt eget momsregistreringsnummer i rutan för Frågandes momsregistreringsnummer kommer svaret att innehålla ett eget referensnummer. Om du vill kunna visa skatteadministrationen i någon medlemsstat att du har kontrollerat ett givet momsregistreringsnummer vid ett visst tillfälle och har fått bekräftat att numret är giltigt bör du notera detta referensnummer.

Observera att bekräftelsen av att ett momsregistreringsnummer är giltig och avser en viss beskattningsbar person är bara en av förutsättningarna för att en omsättning av varor ska anses vara en gemenskapsintern omsättning och undantagen från beskattning (artikel 138 punkt 1 i Rådets direktiv 2006/112/EG) eller ett från beskattning undantaget tillhandahållande av en tjänst till en köpare i annan medlemsstat.
Unavailability Shifts (SV)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (SV)


Member State (SV) Availability/Unavailability (SV)
AT-Österrike Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (SV)
BE-Belgien Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
BG-Bulgarien Unknown (SV)
CY-Cypern Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
CZ-Tjeckien Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (SV)
DE-Tyskland Available from 05:00 AM to 11:00 PM (SV)
DK-Danmark Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
EE-Estland Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
EL-Grekland Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
ES-Spanien Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (SV)
FI-Finland Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (SV)
FR-Frankrike Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (SV)
GB-Storbritannien Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (SV)
HU-Ungern Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
IE-Irland Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (SV)
IT-Italien Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (SV)
LT-Litauen Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
LU-Luxemburg Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
LV-Lettland Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (SV)
NL-Nederländerna Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (SV)
PL- Polen Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
PT-Portugal Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (SV)
RO-Romanien Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (SV)
SE-Sverige Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)
SK-Slovakien Available 24 hours/day, 7 days/week (SV)