Navigation path

Additional tools

Ajutor

Această pagină web vă permite să verificaţi validitatea unui număr de înregistrare pentru TVA eliberat de un stat membru, prin menţionarea numărului de înregistrare pentru TVA pe care doriţi să îl validaţi şi prin selectarea statului membru care a atribuit numărul, pentru a fi validat din meniul drop-down alăturat.
Verificarea se face în baza naţională de date TVA corespunzătoare statului membru selectat. Nu există o bază de date TVA la nivel comunitar. În scopul verificării, cererea dumneavoastră este transmisă către baza naţională de date prin intermediul unui serviciu securizat de Intranet care se conectează la administraţiile fiscale şi vamale, iar răspunsul este primit în câteva secunde.
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că, atunci când numărul de înregistrare pentru TVA conţine caractere alfabetice, acestea trebuie tastate cu majuscule. Spaţiile şi punctele dintre grupurile de cifre trebuie ignorate. Numărul trebuie tastat în secvenţă continuă, fără spaţii sau puncte.
Apoi apăsaţi butonul "Verificare" şi obţineţi următoarele răspunsuri posibile:

  • Da, număr valid de înregistrare pentru TVA.
  • Nu, număr invalid de înregistrare pentru TVA (ceea ce înseamnă că numărul introdus nu este valid, cel puţin la data indicată)
  • Serviciu indisponibil. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu (ceea ce înseamnă că există unele probleme fie cu reţeaua fie cu aplicaţia web)
  • Serviciu indisponibil în statul membru. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu (ceea ce înseamnă că aplicaţia din statul membru al cărui număr de înregistrare pentru TVA încercaţi să îl validaţi nu este disponibilă).
  • Eroare: Date incomplete sau eronate (TVA+ stat membru).
  • Timpul de căutare a expirat. Vă rugăm retransmiteţi solicitarea mai târziu.
În cazul unui număr de înregistrare pentru TVA valid, dacă denumirea şi/sau adresa sunt înlocuite cu "---", înseamnă că statul membru care a emis numărul de înregistrare pentru TVA nu permite divulgarea acestor informaţii.


Dacă aţi introdus propriul număr de înregistrare pentru TVA în caseta numărului de înregistrare pentru TVA al solicitantului, răspunsul va conţine un număr unic de indentificare a solicitării.

Dacă doriţi să puteţi demonstra unei administraţii fiscale a unui stat membru că aţi verificat un anumit număr de înregistrare pentru TVA la un anumit moment şi aţi obţinut un anumit răspuns de validare, vă rugăm să păstraţi acest număr de indentificare în arhivele dumneavoastră.

Vă rugăm să reţineţi că o confirmare de validitate a unui număr TVA şi atribuirea acestuia unei anumite persoane impozabile este doar unul dintre elementele de dovadă în sprijinul scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri (Articolul 138, alineatul 1 din Directiva Consiliului 2006/112/CE) sau pentru neaplicarea TVA-ului pentru o prestare de servicii datorită localizării într-un alt stat membru.
Unavailability Shifts (RO)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (RO)


Member State (RO) Availability/Unavailability (RO)
AT-Austria Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (RO)
BE-Belgia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
BG-Bulgaria Unknown (RO)
CY-Cipru Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
CZ-Republica Cehă Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (RO)
DE-Germania Available from 05:00 AM to 11:00 PM (RO)
DK-Danemarca Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
EE-Estonia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
EL-Grecia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
ES-Spania Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (RO)
FI-Finlanda Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (RO)
FR-Franţa Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (RO)
GB-Regatul Unit Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (RO)
HU-Ungaria Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
IE-Irlanda Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (RO)
IT-Italia Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (RO)
LT-Lituania Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
LU-Luxemburg Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
LV-Letonia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (RO)
NL-Țările de Jos Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (RO)
PL-Polonia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
PT-Portugalia Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (RO)
RO-România Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (RO)
SE-Suedia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)
SK-Slovacia Available 24 hours/day, 7 days/week (RO)