Navigation path

Additional tools

Help

Via deze webpagina kunt u verifiëren of een door een lidstaat toegekend BTW-identificatienummer geldig is door het nummer in kwestie in te voeren en vervolgens de betrokken lidstaat in het afrolmenu te selecteren.

Het nummer wordt geverifieerd tegen de gegevens in de nationale BTW-databank van de door u geselecteerde lidstaat. Er bestaat geen BTW-databank op communautair niveau. Uw verzoek om verificatie wordt via een veilige intranetverbinding die de nationale douane- en belastingadministraties met elkaar verbindt, naar de nationale databank verzonden en binnen enkele seconden beantwoord.

Gelieve er rekening mee te houden dat eventuele alfabetische tekens in het BTW-nummer in hoofdletters moeten worden ingegeven. Spaties en punten tussen reeksen cijfers moeten worden genegeerd, d.w.z. dat het nummer in een ononderbroken reeks van tekens zonder spaties of punten moet worden ingevoerd.

Vervolgens klikt u op "Verificatie", waarna u een van de volgende antwoorden krijgt:

  • Ja, geldig BTW-nummer
  • Neen, ongeldig BTW-nummer (d.w.z. dat het nummer in kwestie niet geldig is althans op de opgegeven datum)
  • Dienst niet beschikbaar. Gelieve uw aanvraag later opnieuw in te dienen (d.w.z. dat er een probleem is met het netwerk of de webapplicatie)
  • Dienst lidstaat niet beschikbaar. Gelieve uw aanvraag later opnieuw in te dienen (d.w.z. dat de applicatie in de lidstaat waarvoor u de geldigheid van een BTW-nummer wilt verifiëren, niet beschikbaar is)
  • Vergissing: input van onvolledige (BTW + lidstaat) of onjuiste gegevens
  • Time-out. Gelieve uw aanvraag later opnieuw in te dienen

In het geval van een geldig BTW nummer, indien de naam en/of het adres vervangen worden door '---', betekent dit dat de lidstaat die het BTW nummer toegekend heeft de verspreiding van deze informatie niet toestaat.


Als U uw eigen BTW-nummer ingeeft in het veld "BTW-nummer van de Aanvrager" dan zal het antwoord een uniek consultatienummer bevatten.

Als U wil kunnen aantonen aan de BTW-administratie van een lidstaat dat U een bepaald BTW-nummer hebt gevalideerd op een bepaald moment en een bepaald antwoord hebt gekregen, bewaar dan dit consultatienummer in uw archief.

Merk op dat deze bevestiging van de geldigheid van een BTW-nummer en de toewijzing ervan aan een bepaalde BTW-plichtige slechts ÉÉN van de elementen is voor het toepassen van de BTW-vrijstelling voor intracommunautaire levering van goederen (artikel 138 paragraaf 1 van Richtlijn 2006/112/EC) of het niet-toepassen van BTW op de levering van diensten omwille van de lokalisatie ervan in een andere Lidstaat.
Unavailability Shifts (NL)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (NL)


Member State (NL) Availability/Unavailability (NL)
AT-Oostenrijk Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (NL)
BE-België Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
BG-Bulgarije Unknown (NL)
CY-Cyprus Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
CZ-Tsjechië Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (NL)
DE-Duitsland Available from 05:00 AM to 11:00 PM (NL)
DK-Denemarken Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
EE-Estland Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
EL-Griekenland Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
ES-Spanje Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (NL)
FI-Finland Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (NL)
FR-Frankrijk Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (NL)
GB-Verenigd Koninkrijk Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (NL)
HU-Hongarije Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
IE-Ierland Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (NL)
IT - Italy Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (NL)
LT-Litouwen Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
LU-Luxemburg Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
LV-Letland Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (NL)
NL-Nederland Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (NL)
PL - Poland Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
PT-Portugal Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (NL)
RO-Roemenië Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (NL)
SE-Zweden Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)
SK-Slowakije Available 24 hours/day, 7 days/week (NL)