Navigation path

Additional tools

Palīdzība

Šajā mājas lapā var pārbaudīt ES dalībvalstu PVN numurus, ievadot PVN numuru un izvēloties attiecīgo dalībvalsti, kas piešķīrusi PVN numuru, no piedāvātā saraksta.

PVN numura pārbaude notiek, saistoties ar attiecīgās dalībvalsts PVN maksātāju datu bāzi. Vienota datu bāze par visu ES dalībvalstu PVN maksātājiem neeksistē. Pārbaudes veikšanai jūsu pieprasījums tiek nosūtīts attiecīgās dalībvalsts datu bāzei pa drošu interneta kanālu, kas savieno visu dalībvalstu muitas un nodokļu administrācijas, un atbilde tiek saņemta pēc dažām sekundēm.

Lūdzu ņemiet vērā, ka PVN numuros ietipstošie burti vienmēr jāievada kā lielie burti. Atstarpes un punkti starp starp PVN numura simboliem nav jāievada. Pārbaudāmais PVN numurs jāievada kā vienots vesels bez atstarpēm un punktiem.

Nospiežot „Pārbaudīt” pogu, jūs iegūsiet vienu no šādām atbildēm:

  • Derīgs PVN numurs.
  • PVN numurs nav derīgs (tas nozīmē, ka vismaz dotajā datumā PVN numurs nav derīgs).
  • Sistēma nedarbojas. Lūdzu atkārtoti iesniedziet jūsu pieprasījumu vēlāk (tas nozīmē, ka tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas tīkls vai programmatūra).
  • Dalībvalsts datu bāze nedarbojas. Lūdzu atkārtoti iesniedziet jūsu pieprasījumu vēlāk (tas nozīmē, ka tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama attiecīgās dalībvalsts datu bāze).
  • Kļūda: nepilnīgi vai nepareizi ievadīti dati.
  • Uz pieprasījumu nav saņemta atbilde. Lūdzu atkārtoti iesniedziet jūsu pieprasījumu vēlāk.

Ja PVN numurs ir derīgs un laukos „Nosaukums” un „Adrese” parādās '---', tas nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts nepieļauj šīs informācijas izpaušanu.


Ja Jūs ierakstāt Jūsu PVN reģistrācijas numuru laukā “Pieprasītāja PVN reģistrācijas numurs”, tad kā atbildi saņemsiet unikālu atsauces numuru.

Ja Jūs vēlaties pierādīt dalībvalsts nodokļu administrācijai, ka esat pārbaudījis konkrēto PVN reģistrācijas numuru noteiktā laikā un esat ieguvis konkrētu atbildi par PVN reģistrācijas numura derīgumu, tad, lūdzu, saglabājiet šo atsauces numuru savos arhīvos.

Lūdzu ievērojiet, ka PVN reģistrācijas numura derīguma apstiprinājums un tā atbilstība konkrētam nodokļu maksātājam ir tikai viens no pierādījumiem PVN 0% likmes piemērošanai preču piegādēm ES teritorijā (Padomes direktīvas 2006/112/EK 138.panta pirmais paragrāfs) vai sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā, ņemot vērā, ka pakalpojumu sniegšanas vieta ir citā dalībvalstī.
Unavailability Shifts (LV)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (LV)


Member State (LV) Availability/Unavailability (LV)
AT-Austrija Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (LV)
BE-Beļģija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
BG-Bulgārija Unknown (LV)
CY-Kipra Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
CZ-Čehija Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (LV)
DE-Vācija Available from 05:00 AM to 11:00 PM (LV)
DK-Dānija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
EE-Igaunija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
EL-Grieķija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
ES-Spānija Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (LV)
FI-Somija Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (LV)
FR-Francija Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (LV)
GB-Apvienotā Karaliste Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (LV)
HU-Ungārija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
IE-Īrija Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (LV)
IT-Itālija Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (LV)
LT-Lietuva Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
LU-Luksemburga Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
LV-Latvija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (LV)
NL-Nīderlande Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (LV)
PL-Polija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
PT-Portugāle Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (LV)
RO-Rumānija Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (LV)
SE-Zviedrija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)
SK-Slovākija Available 24 hours/day, 7 days/week (LV)