Navigation path

Additional tools

Hjælp

Ved hjælp af denne web-side kan det kontrolleres om et momsregistreringsnummer er gyldigt. Man behøver blot indtaste nummeret og derefter ved hjælp af rullegardinsmenuen vælge den medlemsstat hvori nummeret skal kontrolleres.

Nummeret slås op i det valgte lands egen database, da der ikke findes nogen database på EF-niveau. Forespørgslen sendes til den nationale database via en beskyttet Intranet-forbindelse til de nationale told- og skattemyndigheder, hvorefter der kommer svar tilbage i løbet af få sekunder.

Bogstaver i momsregistreringsnumre skal indtastes som store bogstaver. Mellemrum og punktummer mellem talgrupper udelades. Det vil således sige at nummeret skal indtastes som én uafbrudt sekvens, uden mellemrum og punktummer.

Ved at klikke på "Kontrollér"-knappen får man derefter et af følgende svar:

  • Ja, gyldigt momsregistreringsnummer
  • Nej, ugyldigt momsregistreringsnummer - Dette betyder at det indtastede nummer er ugyldigt, i hvert fald på den anførte tidspunkt
  • Der er ikke adgang til denne service. Prøv venligst senere - Dette betyder at der er problemer med netforbindelsen eller med web-programmet.
  • Ingen forbindelse til medlemsstatens database. Prøv venligst senere - Dette betyder at der ikke kommer svar fra databasen i den medlemsstat hvor nummeret ønskes kontrolleret
  • Fejl: Det indtastede nummer er forkert eller ukorrekt (momsnummer + medlemsstat)
  • Intet svar inden for tidsfristen. Prøv venligst senere

I tilfælde af korrekt moms nummer, hvis navn og/eller adresse er udskiftet med '---', betyder det at medlemslandet som udstedte dette moms nummer ikke tillader adgang til disse oplysninger.


Når du taster dit eget SE-nummer i feltet ”Spørgerens SE-nummer”, vil du modtage et svar med et forespørgselsnummer.Dette nummer skal du gemme.

Det kan bruges, hvis du senere skal bevise over for en skatteforvaltning i et af EU-landene, at du har kontrolleret momsregistreringsnummeret på et givent tidspunkt og hvilket svar du har fået.Bemærk, at bekræftelsen på, at et momsregisteringsnummer er gyldigt, kun er en del af det samlede bevis på, at din virksomhed kan få momsfritagelse efter reglerne om EU-handel.

Det gælder både, når du leverer varer og/eller ydelser til et andet EU-land.
Unavailability Shifts (DA)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (DA)


Member State (DA) Availability/Unavailability (DA)
AT-Østrig Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (DA)
BE-Belgien Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
BG-Bulgarien Unknown (DA)
CY-Cypern Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
CZ-Tjekkiet Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (DA)
DE-Tyskland Available from 05:00 AM to 11:00 PM (DA)
DK-Danmark Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
EE-Estland Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
EL-Grækenland Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
ES-Spanien Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (DA)
FI-Finland Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (DA)
FR-Frankrig Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (DA)
GB-Storbritannien Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (DA)
HU-Ungarn Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
IE-Irland Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (DA)
IT-Italien Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (DA)
LT-Litauen Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
LU-Luxembourg Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
LV-Letland Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (DA)
NL-Holland Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (DA)
PL-Polen Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
PT-Portugal Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (DA)
RO-Rumænien Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (DA)
SE-Sverige Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)
SK-Slovakiet Available 24 hours/day, 7 days/week (DA)