Navigation path

Additional tools

Nápověda

Tyto webové stránky umožňují ověření platnosti daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v nějakém členském státě EU. Ověření DIČ lze provést vložením ověřovaného DIČ a výběrem příslušného členského státu, který toto DIČ pro účely DPH vydal.

Ověřování probíhá na základě generování údajů z národních databází, a to vždy podle vybrané členské země. Žádná centrální databáze DPH na úrovni Společenství neexistuje. Při ověřování je váš dotaz odeslán do příslušné národní databáze prostřednictvím zabezpečeného intranetového propojení mezi národními celními a daňovými správami a během několika sekund je odeslána zpět odpověď.

Je třeba zdůraznit, že případné alfabetické znaky obsažené v DIČ je nutné psát velkými písmeny. Mezery a tečky mezi jednotlivými znaky by měly být vypuštěny. DIČ by mělo být uváděno vcelku, bez mezer, teček a podobně.

Následně je třeba tuto volbu potvrdit pomocí tlačítka „OVĚŘIT“, načež je zobrazena některá z těchto možných odpovědí:

  • Ano, platné DIČ.
  • Ne, neplatné DIČ. (Tzn. vložené DIČ není platné, přinejmenším v den zadání dotazu).
  • Služba není k dispozici. Prosím, opakujte Vaši žádost později. (Tzn. vznikl síťový problém či problém ve webové aplikaci).
  • Služba členského státu není k dispozici. Prosím, opakujte Vaši žádost později. (Tzn. aplikace členského státu, jehož DIČ ověřujete, není v tuto chvíli dostupná).
  • Chyba: Údaje nejsou kompletní (DIC + členský stát) nebo jsou nesprávně vloženy.
  • Časový limit vypršel. Prosím, opakujte Vaši žádost později.

Pokud jsou v případě platného DIČ údaje o jménu a/nebo adrese nahrazeny „---„ znamená to, že členský stát, který dané DIČ přidělil, nepovoluje zveřejnění těchto informací.


Pokud vložíte vaše DIČ do políčka 'DIČ žadatele', odpověď bude obsahovat unikátní číslo konzultace.

Pokud chcete být schopni dokázat daňovým orgánům členských států EU, že jste ověřili dané DIČ v daný čas a že jste obdrželi odpověď z ověřování, prosíme, abyste uložili toto číslo konzultace ve vašich archívech.

Povšimněte si, prosím, že toto potvrzení platnosti DIČ a jeho příslušenství k dané daňové osobě je pouze JEDNA část z důkazů podporující osvobození vnitro-unijního zboží od DPH (článek 138, paragraf 1 směrnice Rady 2006/112/EC) nebo neaplikování DPH na dodávky služeb vzhledem k tomu, že se nacházejí v jiném členském státě EU.
Unavailability Shifts (CS)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (CS)


Member State (CS) Availability/Unavailability (CS)
AT-Rakousko Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (CS)
BE-Belgie Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
BG-Bulharsko Unknown (CS)
CY-Kypr Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
CZ-Česká republika Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (CS)
DE-Německo Available from 05:00 AM to 11:00 PM (CS)
DK-Dánsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
EE-Estonsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
EL-Řecko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
ES-Španělsko Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (CS)
FI-Finsko Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (CS)
FR-Francie Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (CS)
GB-Velká Británie Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (CS)
HU-Maďarsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
IE-Irsko Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (CS)
IT-Itálie Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (CS)
LT-Litva Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
LU-Lucembursko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
LV-Lotyšsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (CS)
NL-Nizozemsko Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (CS)
PL-Polsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
PT-Portugal Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (CS)
RO-Rumunsko Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (CS)
SE-Švédsko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)
SK-Slovensko Available 24 hours/day, 7 days/week (CS)