Navigation path

Additional tools

Помощ

На тази уебстраница можете да проверите валидността на идентификационен номер по ДДС, издаден от дадена държава-членка, като посочите номера по ДДС, който искате да проверите, и изберете от падащото меню държавата-членка, издала този номер
Проверката се извършва в националната ДДС база данни за избраната държава-членка. Не съществува база данни за номера по ДДС на ниво Общност. За извършването на проверката вашето запитване се изпраща до националната база данни чрез сигурен интранет между националните митници и данъчни администрации и отговорът ви се връща до няколко секунди.
Моля имайте предвид, че когато номерът по ДДС съдържа букви, те трябва да се изпишат с главни букви. Разстоянието и точките между поредици от цифри не трябва да се вземат под внимание. Номерът трябва да се изпише като последователна поредица без разстояния и точки.
След това щраквате върху "Проверка" и получавате един от следните отговори:

  • Да, номерът по ДДС е валиден.
  • Не, номерът по ДДС не е валиден. (което означава, че номерът по ДДС не е валиден на посочената дата)
  • Невъзможност за извършване на услугата. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че има или мрежови проблем, или проблем с уебприложението)
  • Невъзможност за избор на държава-членка. Моля задайте по-късно запитването. (което означава, че приложението не функционира в държавата-членка, чийто номер по ДДС изписвате за проверка)
  • Грешка: Непълни данни (номер по ДДС + държава-членка) или грешно въвеждане на данни.
  • Времето за запитване изтече. Моля задайте по-късно запитването.
Когато номерът по ДДС е валиден, е възможно името и/или адресът да са заместени с '---', което означава, че държавата-членка, издала номера по ДДС не позволява достъп до тази информация.


Ако въведете Вашия собствен ДДС-номер в полето „ДДС-номер на запитващия” отговорът на запитването Ви ще получи уникален идентификационен номер.

Моля, запазете този номер във Вашия архив – така, в случай на проверка/ревизия от страна на приходната/данъчната администрация при Вие ще можете да реферирате към него и да посочите, че сте проверили валидността на ДДС-регистрацията на Ваш партньор в определен момент и сте получили отговор „валиден”.

Моля, обърнете внимание, че потвърждаването на валидността на ДДС-номера, както и принадлежността му към дадено данъчно задължено лице е само ЕДНО от условията за прилагане на нулева ставка при вътреобщностна доставка на стоки (чл. 138, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО) или необлагане с ДДС при доставка на услуги, които са с място на изпълнение в друга ДЧ на ЕС.
Unavailability Shifts (BG)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (BG)


Member State (BG) Availability/Unavailability (BG)
AT-Австрия Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (BG)
BE-Белгия Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
BG-България Unknown (BG)
CY-Кипър Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
CZ-Чешка република: Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (BG)
DE-Германия Available from 05:00 AM to 11:00 PM (BG)
DK Дания Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
EE-Естония Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
EL-Гърция Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
ES-Испания Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (BG)
FI-Финландия Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (BG)
FR-Франция Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (BG)
GB-Обединено кралство Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (BG)
HU-Унгария Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
IE-Ирландия Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (BG)
IT-Италия Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (BG)
LT-Литва Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
LU-Люксембург Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
LV-Латвия Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
MT-Малта Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (BG)
NL Холандия Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (BG)
PL-Полша Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
PT-Португалия Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (BG)
RO-Румъния Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (BG)
SE-Швеция Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)
SK-Словакия Available 24 hours/day, 7 days/week (BG)