Navigation path

Additional tools

Vanliga frågor

Q1 - Vad är VIES (VAT Information Exchange System, Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt)?
Q2 - Varifrån kommer denna information?
Q3 - Vilka VIES-uppgifter är tillgängliga via Internet?
Q4 - Hur aktuella är dessa uppgifter?
Q5 - Kan jag göra flera förfrågningar på en gång via VIES på Internet?
Q6 - Kommer ytterligare uppgifter att göras tillgängliga?
Q7 - Vad ska jag göra om systemet anger att ett nummer är ogiltigt?
Q8 - Måste jag ha ett giltigt mervärdesskatteregistreringsnummer för min kund innan jag utför en gemenskapsintern leverans?
Q9 - Måste jag ha ett giltigt mervärdesskatteregistreringsnummer för min kund när jag gör min periodiska sammanställning?
Q10 - Vad är en periodisk sammanställning?
Q11 - Kan jag få veta enligt vilka algoritmer medlemsstaterna konstruerar sina registreringsnummer för mervärdesskatt?
Q12 - Vad skall jag göra om jag får svaret att mitt eget momsregistreringsnummer är ogiltigt?
Q13 - Vad skall jag göra om jag får svaret att min kunds momsregistreringsnummer är ogiltigt?
Q14 - Vad skall jag göra om webbplatsen inte fungerar?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Går det att få namn- eller adressuppgifter som hör till ett specifikt momsregisternummer?
Q18 - Går det att ha ett öppet gränssnitt till kommissionens webbplats?
Q19 - Går det att få en kunds/leverantörs momsregistreringsnummer om man känner till vederbörandes namn och adress?
Q20 - Vad skall jag göra om jag inte kan kontrollera att min kunds momsregistreringsnummer är giltigt?
Q21 - Österrikiska momsregistreringsnummer föregås av prefixet ATU, men på kommissionens webbplats används prefixet AT för österrikiska nummer.
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Finns det en databas över alla momsregistrerade personer?
Q24 - Var kan jag få ytterligare information om mervärdesskatteförvaltningen i EU?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Vad är VIES (VAT Information Exchange System, Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt)?

Det är ett elektroniskt system för överföring av information om EU-företags registrering till mervärdesskatt (särskilt om giltigheten hos registreringsnummer för mervärdesskatt). Medlemsstaternas förvaltningar använder systemet även för att meddela varandra uppgifter t.ex. om (från skatteplikt undantagna) gemenskapsinterna leveranser.


Q2 : Varifrån kommer denna information?

De nationella förvaltningarna samlar in uppgifter om mervärdesskatteregistrering och matar in dessa i databaser. Samma sak gäller t.ex. beträffande sådana gemenskapsinterna leveranser som deklareras i s.k. periodiska sammanställningar.


Q3 : Vilka VIES-uppgifter är tillgängliga via Internet?

Enbart uppgifter om giltigheten hos registreringsnummer för mervärdesskatt är tillgängliga via Internet. Andra uppgifter (namn, adresser, etc.) är inte tillgängliga.


Q4 : Hur aktuella är dessa uppgifter?

Det rör sig om realtidsuppgifter. Varje förfrågan om giltigheten hos ett mervärdesskatteregistreringsnummer går direkt till den medlemsstat som tilldelat numret.


Q5 : Kan jag göra flera förfrågningar på en gång via VIES på Internet?

Nej. Systemet är utformat för att kunna hantera en förfrågan i taget.


Q6 : Kommer ytterligare uppgifter att göras tillgängliga?

Nej. Det kommer även i fortsättningen enbart att meddelas om ett nummer är giltigt eller ej.


Q7 : Vad ska jag göra om systemet anger att ett nummer är ogiltigt?

Om ett momsregistreringsnummer anges vara ogiltigt bör ni i första hand fråga kunden om det uppgivna numret är korrekt (rätt antal tecken, längd och landsprefix). Om systemet efter denna kontroll fortfarande anger att det nummer som kunden uppger är ogiltigt bör ni be kunden kontakta sin skatteförvaltning och begära en uppdatering av uppgifterna i det nationella systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES) (endast de nationella skatteförvaltningarna kan uppdatera VIES-uppgifter).
Om ert företags uppgifter är felaktiga eller inaktuella bör ni kontakta skatteförvaltningen och begära att uppgifterna rättas. Observera att vissa skatteförvaltningar i EU kräver att en sådan ansökan lämnas skriftligen eller genom att man fyller i ett formulär.
Kontakta alltid den skatteförvaltning som har tilldelat det momsregistreringsnummer som felaktigheterna gäller. Vilken denna skatteförvaltning är framgår av det landsprefix som inleder momsregistreringsnumret. Korrigeringarna görs i enlighet med de nationella förfarandena i den berörda medlemsstaten.
I den bifogade förteckningen finns länkar till nationella skatteförvaltningar som ni kan kontakta för att begära att uppgifter rättas.”


Q8 : Måste jag ha ett giltigt mervärdesskatteregistreringsnummer för min kund innan jag utför en gemenskapsintern leverans?

När Ni utför gemenskapsinterna leveranser utan att debitera mervärdesskatt ska Ni försäkra Er om att den person till vilken varorna ska levereras är en beskattningsbar person i en annan medlemsstat och att varorna lämnar Er medlemsstat för en annan medlemsstat. Mervärdesskatteregistreringsnumret ska dessutom anges i fakturan.


Q9 : Måste jag ha ett giltigt mervärdesskatteregistreringsnummer för min kund när jag gör min periodiska sammanställning?

Ja. Det nummer för kunden som Ni anger i den periodiska sammanställningen till Er skattemyndighet måste vara korrekt.


Q10 : Vad är en periodisk sammanställning?

Beskattningsbara personer som utför gemenskapsinterna leveranser ska i en periodisk sammanställning som inges till deras skattemyndighet ta upp alla leveranser som gjorts under ett kvartal till beskattningsbara personer i andra medlemsstater.


Q11 : Kan jag få veta enligt vilka algoritmer medlemsstaterna konstruerar sina registreringsnummer för mervärdesskatt?

Europeiska kommissionen kan inte avslöja dessa algoritmer, men strukturen för registreringsnummer för mervärdesskatt anges i tabellen nedan.


VAT identification number structure (SV)
Medlemsstat Structure (SV) Format (SV)*
AT-Österrike ATU99999999 1 block of 9 characters (sv)
BE-Belgien BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgarien BG999999999 or
BG9999999999 (sv)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (sv)
CY-Cypern CY99999999L 1 block of 9 characters (sv)
CZ-Tjeckien CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(sv)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (sv)
DE-Tyskland DE999999999 1 block of 9 digits (sv)
DK-Danmark DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (sv)
EE-Estland EE999999999 1 block of 9 digits (sv)
EL-Grekland EL999999999 1 block of 9 digits (sv)
ES-Spanien ESX9999999X4 1 block of 9 characters (sv)
FI-Finland FI99999999 1 block of 8 digits (sv)
FR-Frankrike FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (sv)
GB-Storbritannien GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (sv)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (sv)
HR-Kroatien HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Ungern HU99999999 1 block of 8 digits (sv)
IE-Irland IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italien IT99999999999 1 block of 11 digits (sv)
LT-Litauen LT999999999 or
LT999999999999 (sv)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (sv)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (sv)
LV-Lettland LV99999999999 1 block of 11 digits (sv)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (sv)
NL-Nederländerna NL999999999B998 1 block of 12 characters (sv)
PL- Polen PL9999999999 1 block of 10 digits (sv)
PT-Portugal PT999999999 1 block of 9 digits (sv)
RO-Romanien RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (sv)
SE-Sverige SE999999999999 1 block of 12 digits (sv)
SI-Slovenien SI99999999 1 block of 8 digits (sv)
SK-Slovakien SK9999999999 1 block of 10 digits (sv)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (SV)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (SV)

Q12 : Vad skall jag göra om jag får svaret att mitt eget momsregistreringsnummer är ogiltigt?

Kommissionens webbplats är ett realtidssystem där momsregistreringsnumrens giltighet kontrolleras mot de databaser som upprätthålls av medlemsstaterna. Om ditt momsnummer uppges vara ogiltigt skall du kontakta din egen skatteförvaltning.


Q13 : Vad skall jag göra om jag får svaret att min kunds momsregistreringsnummer är ogiltigt?

Kommissionens webbplats är ett realtidssystem där momsregistreringsnumrens giltighet kontrolleras mot de databaser som upprätthålls av medlemsstaterna. Med andra ord är det mot den aktuella medlemsstatens databas som du kontrollerar ett nummer.
Om din kunds momsregistreringsnummer uppges vara ogiltigt skall din kund kontakta sin egen skatteförvaltning.


Q14 : Vad skall jag göra om webbplatsen inte fungerar?

Kommissionens webbplats är ett realtidssystem där momsregistreringsnumrens giltighet kontrolleras mot de databaser som upprätthålls av medlemsstaterna. Med andra ord är det mot den aktuella medlemsstatens databas som du kontrollerar ett nummer.
Vissa delar av systemet kan tidvis vara otillgängliga på grund av säkerhetskopiering av medlemsstaternas databaser.

Kommissionen känner till problemet och samarbetar med medlemsstaterna för att den tid som databaserna är otillgängliga på grund av säkerhetskopiering skall vara så kort som möjligt.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Går det att få namn- eller adressuppgifter som hör till ett specifikt momsregisternummer?

För närvarande finns det inga planer på att införa en sådan kontrollmöjlighet på kommissionens webbplats.
En kund har rätt att få bekräftelse av sin egen skatteförvaltning att ett visst momsregistreringsnummer hör ihop med ett namn eller en adress.


Q18 : Går det att ha ett öppet gränssnitt till kommissionens webbplats?

En SOAP-tjänst, med samma funktionalitet som den interaktiva tjänsten, finns nu tillgänglig. Ansvarsfriskrivningen, Hjälp och Ofta Förekommande Fragor gäller också för den här tjänsten. Den till den här tjänsten hörande WSDL-filen kan hämtas här. Eventuella frågor av teknisk natur avseende den här tjänsten kan sändas till TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Går det att få en kunds/leverantörs momsregistreringsnummer om man känner till vederbörandes namn och adress?

Kommissionen har inte tillgång till denna information.
På kommissionens webbplats kan man bara få bekräftat om en kunds momsregistreringsnummer är giltigt.
Momsregistreringsnumret bör fås direkt av kunden/leverantören.


Q20 : Vad skall jag göra om jag inte kan kontrollera att min kunds momsregistreringsnummer är giltigt?

Om det är troligt att kunden inte är en skattskyldig person skall denne inte undantas från skatt utan moms skall påföras.


Q21 : Österrikiska momsregistreringsnummer föregås av prefixet ATU, men på kommissionens webbplats används prefixet AT för österrikiska nummer.

Det korrekta prefixet för Österrike är "AT". Det första tecknet för österrikiska momsregistreringsnummer är alltid bokstaven "U". Därför skall du alltid skriva in "U" som första tecken när du kontrollerar ett österrikiskt momsregistreringsnummer.


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Finns det en databas över alla momsregistrerade personer?

Det finns inte någon europeisk databas över momsregistrerade personer.
Kommissionens webbplats är kopplad till de enskilda medlemsstaternas momsregisterdatabaser och kontrollen sker på grundval av den information som finns tillgänglig i respektive databaser.


Q24 : Var kan jag få ytterligare information om mervärdesskatteförvaltningen i EU?

Information finns i EU:s publikation på adressen "VAT in the European Community"


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente