Navigation path

Additional tools

Pogosta vprašanja

Q1 - vprašanje: Kaj je spletni sistem VIES (izmenjava podatkov o zavezancih DDV)?
Q2 - vprašanje: Kako poteka preverjanje številke DDV?
Q3 - vprašanje: Zakaj nekateri dobavitelji programske opreme zahtevajo mojo identifikacijsko številko DDV, ko kupujem na spletu?
Q4 - vprašanje: Informacije v spletnem sistemu VIES niso točne; kako jih lahko popravim?
Q5 - vprašanje: Ali lahko pošljem skupinski zahtevek po spletnem sistemu VIES?
Q6 - vprašanje: Ali so prikazane tudi dodatne informacije?
Q7 - vprašanje: Sistem kaže, da je identifikacijska številka DDV neveljavna. Kaj naj storim?
Q8 - vprašanje: Ali potrebujem veljavno identifikacijsko številko DDV svoje stranke, da dobavim blago ali storitve znotraj EU?
Q9 - vprašanje: Ali potrebujem veljavno identifikacijsko številko stranke za rekapitulacijsko poročilo?
Q10 - vprašanje: Kaj je rekapitulacijsko poročilo?
Q11 - vprašanje: Ali lahko izvem, kakšen algoritem uporabljajo države članice za sestavo identifikacijske številke DDV svojih davčnih zavezancev?
Q12 - vprašanje: Kaj naj storim, če sistem pokaže, da je moja številka DDV neveljavna?
Q13 - vprašanje: Kaj naj storim, če sistem pokaže, da je številka DDV moje stranke neveljavna?
Q14 - vprašanje: Kaj naj storim, če spletni sistem VIES ne dela?
Q15 - vprašanje: Kaj naj storim, če sistem blokira moj naslov IP?
Q16 - vprašanje: Kaj naj storim, če dobim sporočilo o napaki?
Q17 - vprašanje: Ali sistem prikaže tudi ime in/ali naslov imetnika številke DDV?
Q18 - vprašanje: Ali je mogoče uporabljati odprti vmesnik za spletišče Evropske komisije?
Q19 - vprašanje: Ali lahko poiščem številko DDV stranke/dobavitelja, če vpišem njegovo ime in naslov?
Q20 - vprašanje: Kaj moram storiti, če ne morem preveriti veljavnosti številke DDV svojega kupca?
Q21 - vprašanje: Avstrijske številke DDV imajo predpono ATU, na spletišču Evropske komisije pa je navedena samo predpona AT.
Q22 - vprašanje: Preveriti moram špansko številko DDV. Številka je veljavna, nimam pa imena in naslova.
Q23 - vprašanje: Ali obstaja podatkovna zbirka vseh registriranih zavezancev DDV?
Q24 - vprašanje: Kje lahko izvem več informacij o davčni upravi DDV EU?
Q25 - vprašanje: Katere vrste podjetij obstajajo?


Q1 : vprašanje: Kaj je spletni sistem VIES (izmenjava podatkov o zavezancih DDV)?

To je elektronski sistem preverjanja identifikacijske številke DDV gospodarskih subjektov, ki so v Evropski uniji registrirani za čezmejno trgovanje z blagom in storitvami.


Q2 : vprašanje: Kako poteka preverjanje številke DDV?

Kadar v spletnem sistemu VIES preverjate številko DDV svoje stranke iz druge države članice, sistem pošlje vaš zahtevek po zavarovani povezavi v ustrezno nacionalno podatkovno zbirko, ki preveri, ali je iskana številka DDV registrirana. Če je registrirana, sistem prikaže status Veljavno. Če ni registrirana, sistem prikaže status Neveljavno.

Če nacionalni predpisi o varstvu podatkov dopuščajo, države članice posredujejo tudi ime in naslov imetnika zadevne številke DDV, kot sta evidentirana v nacionalni podatkovni zbirki.


Q3 : vprašanje: Zakaj nekateri dobavitelji programske opreme zahtevajo mojo identifikacijsko številko DDV, ko kupujem na spletu?

Dobavitelji elektronskih storitev, recimo protivirusne opreme, morajo za svojo storitev obračunati DDV. Če je kupec teh storitev davčni zavezanec, potem mora v določenih primerih DDV obračunati kupec in ne dobavitelj. Dobavitelj torej potrebuje kupčevo identifikacijsko številko DDV, da bi preveril, ali mora DDV obračunati sam ali je zavezanec za DDV kupec. Če kupec nima veljavne številke DDV, obračuna DDV dobavitelj. Več informacij: DDV pri e-poslovanju (pogosta vprašanja)


Q4 : vprašanje: Informacije v spletnem sistemu VIES niso točne; kako jih lahko popravim?

Zbirke identifikacijskih številk DDV vodijo nacionalne davčne uprave. Če vaši podatki v sistemu VIES niso točni, se obrnite na svojo davčno upravo. Ko bodo podatke ažurirali, bodo takoj dostopni v spletnem sistemu VIES. Evropska komisija teh sprememb ne preverja in potrjuje.


Q5 : vprašanje: Ali lahko pošljem skupinski zahtevek po spletnem sistemu VIES?

Ne, sistem sprejema samo posamične zahtevke.


Q6 : vprašanje: Ali so prikazane tudi dodatne informacije?

Ne, sistem prikaže samo informacijo o tem, ali je številka DDV veljavna ali ne. Veljavnosti številke DDV ni mogoče preverjati za nazaj, ampak samo za tekoči dan.


Q7 : vprašanje: Sistem kaže, da je identifikacijska številka DDV neveljavna. Kaj naj storim?

Če sistem pokaže neveljavnost identifikacijske številke DDV, najprej pri svoji stranki preverite, ali vam je pravilno navedla številko (pravilno število znakov, oblika in oznaka države). Če sistem tudi po ponovnem preverjanju pokaže neveljavnost številke, prosite stranko/podjetje, naj svoji pri nacionalni davčni upravi zahteva popravek podatkov v nacionalnem sistemu za izmenjavo podatkov DDV (VIES) – podatke v nacionalni zbirki VIES lahko spreminjajo samo nacionalne davčne uprave.

Če ugotovite, da so napačni ali neažurirani vaši podatki DDV, za popravek zaprosite svoj nacionalni davčni urad. Nekaterim davčnim uradom je treba zahtevek za popravek poslati pisno ali z ustreznim obrazcem.

Nekatere države članice zahtevajo dodatno registracijo za transakcije znotraj EU in v svojo nacionalno podatkovno zbirko VIES shranijo samo identifikacijske številke DDV tako registriranih podjetij. Možno je torej, da sistem VIES ne bo potrdil številke DDV, čeprav bo pravilna, ker se imetnik te številke DDV ne ukvarja s transakcijami znotraj EU ali se ni registriral za ta namen pri svoji davčni upravi.

V zvezi z napakami ali netočnimi podatki se je treba vedno obrniti na davčno upravo, ki je dodelila zadevno identifikacijsko številko DDV. Davčno upravo lahko poiščete po oznaki države, ki stoji pred identifikacijsko številko DDV. Podatke popravijo po postopku, ki velja v zadevni državi članici.

Prilagamo povezave na spletno stran nacionalnih davčnih uprav, kjer lahko zaprosite za popravke.


Q8 : vprašanje: Ali potrebujem veljavno identifikacijsko številko DDV svoje stranke, da dobavim blago ali storitve znotraj EU?

Vedeti morate, ali je oseba, ki ji dobavljate blago oziroma storitev v drugo državo EU, davčni zavezanec, saj je to eden od dejavnikov za pravilno obračunavanje DDV. Vsi davčni zavezanci morajo po zakonu obvestiti svojo davčno upravo, ali se ukvarjajo s transakcijami, za katere velja DDV. Davčna uprava jim nato dodeli enolično identifikacijsko številko DDV. Po spletnem sistemu VIES lahko preverite, ali je številka DDV, ki vam jo je dala vaša stranka, registrirana v ustrezni nacionalni podatkovni zbirki.

Veljavno identifikacijsko številko svoje stranke morate vpisati na izstavljeni račun.


Q9 : vprašanje: Ali potrebujem veljavno identifikacijsko številko stranke za rekapitulacijsko poročilo?

Da. Na rekapitulacijsko poročilo, ki ga oddate svoji davčni upravi, morate vpisati pravilno in veljavno identifikacijsko številko DDV svojega kupca.


Q10 : vprašanje: Kaj je rekapitulacijsko poročilo?

Davčni zavezanci, ki dobavljajo blago in storitve znotraj Evropske unije, morajo vsako četrtletje poročati o vseh dobavah vsakemu posameznemu davčnemu zavezancu v drugi državi EU: to rekapitulacijsko poročilo oddajo svoji davčni upravi.


Q11 : vprašanje: Ali lahko izvem, kakšen algoritem uporabljajo države članice za sestavo identifikacijske številke DDV svojih davčnih zavezancev?

Evropska komisija teh algoritmov ne more razkriti, toda sestava identifikacijske številke DDV po državah članicah je naslednja:


Sestava identifikacijske številke DDV
Država članica Sestava Oblika*
AT-Avstrija ATU99999999 1 niz 9 znakov
BE-Belgija BE0999999999 1 niz 10 števk
BG-Bolgarija BG999999999 ali
BG9999999999
1 niz 9 števk ali 1 niz 10 števk
CY-Ciper CY99999999L 1 niz 9 znakov
CZ-Češka CZ99999999 ali
CZ999999999 ali
CZ9999999999
1 niz 8, 9 ali 10 števk
DE-Nemčija DE999999999 1 niz 9 števk
DK-Danska DK99 99 99 99 4 nizi 2 števk
EE-Estonija EE999999999 1 niz 9 števk
EL-Grčija EL999999999 1 niz 9 števk
ES-Španija ESX9999999X4 1 niz 9 znakov
FI-Finska FI99999999 1 niz 8 števk
FR-Francija FRXX 999999999 1 niz 2 znakov, 1 niz 9 števk
GB-Združeno kraljestvo GB999 9999 99 ali
GB999 9999 99 9995 ali
GBGD9996 ali
GBHA9997
1 niz 3 števk, 1 niz 4 števk in 1 niz 2 števk; ali enako kot zgoraj in niz 3 števk; ali 1 niz 5 znakov
HR-Hrvaška HR99999999999 1 niz 11 števk
HU-Madžarska HU99999999 1 niz 8 števk
IE-Irska IE9S99999L
IE9999999WI
1 niz 8 znakov ali 1 niz 9 znakov
IT-Italija IT99999999999 1 niz 11 števk
LT-Litva LT999999999 ali
LT999999999999
1 niz 9 števk ali 1 niz 12 števk
LU-Luksemburg LU99999999 1 niz 8 števk
LV-Latvija LV99999999999 1 niz 11 števk
MT-Malta MT99999999 1 niz 8 števk
NL-Nizozemska NL999999999B998 1 niz 12 znakov
PL-Poljska PL9999999999 1 niz 10 števk
PT-Portugalska PT999999999 1 niz 9 števk
RO-Romunija RO999999999 1 niz najmanj 2 števk in največ 10 števk
SE-Švedska SE999999999999 1 niz 12 števk
SI-Slovenija SI99999999 1 niz 8 števk
SK-Slovaška SK9999999999 1 niz 10 števk

Pojasnila:

*: Obliki ne vključuje dveh črk predpone
9: števka
X: črka ali števka
S: črka; števka; + ali *
L: črka

Opombe:

1: Na prvem mestu po predponi je vedno U.
2: Prva števka po predponi je vedno ničla (0).
3: Nova desetmestna oblika, ker so stari devetmestni obliki dodali ničlo na prvem mestu.
4: Prvi in zadnji znak je lahko črka ali števka; ne more pa biti obakrat števka.
5: Identifikator za trgovce.
6: Identifikator za vladne službe.
7: Identifikator za zdravstvene organe.
8: Na desetem mestu po predponi je vedno B.
9: Sintaksa razlikuje med velikimi in malimi črkami. Vpisana številka DDV mora imeti popolnoma enako sintakso kot zgoraj prikazana.

Q12 : vprašanje: Kaj naj storim, če sistem pokaže, da je moja številka DDV neveljavna?

Spletišče Evropske komisije vsebuje iskalnik, ki v realnem času preverja veljavnost identifikacijskih številk DDV v podatkovnih zbirkah držav članic. Če sistem prikaže, da je vaša številka DDV neveljavna, se morate glede tega obrniti na svojo davčno upravo.


Q13 : vprašanje: Kaj naj storim, če sistem pokaže, da je številka DDV moje stranke neveljavna?

Spletišče Evropske komisije vsebuje iskalnik, ki v realnem času preverja veljavnost identifikacijskih številk DDV v podatkovnih zbirkah držav članic. Ali z drugimi besedami, preverjanje veljavnosti številk DDV poteka v podatkovni zbirki zadevne države članice. Če sistem prikaže, da je številka DDV vaše stranke neveljavna, se mora stranka glede tega obrniti na svojo davčno upravo.


Q14 : vprašanje: Kaj naj storim, če spletni sistem VIES ne dela?

Spletišče Evropske komisije vsebuje iskalnik, ki v realnem času preverja veljavnost identifikacijskih številk DDV v podatkovnih zbirkah držav članic. Ali z drugimi besedami, preverjanje veljavnosti številk DDV poteka v podatkovni zbirki zadevne države članice. Lahko se torej zgodi, da zaradi varnostnega kopiranja podatkovnih zbirk držav članic posamezni deli sistema občasno niso na razpolago.

To je znana težava in Evropska komisija si skupaj z državami članicami prizadeva kar najbolj skrajšati čas nedosegljivosti sistema zaradi posodabljanja nacionalnih zbirk.


Q15 : vprašanje: Kaj naj storim, če sistem blokira moj naslov IP?

Kadar sistem določeno dejanje prepozna kot zlorabo storitve, blokira vir zahtevka (posamezni naslov IP). Če menite, da vam je sistem neupravičeno blokiral naslov IP, kontaktirajte TAXUD-VIESWEB .


Q16 : vprašanje: Kaj naj storim, če dobim sporočilo o napaki?

Možna pojasnila poskusite poiskati v odgovorih v razdelku Pomoč. Če vas sistem obvešča o napaki, ki je ni med navedenimi odgovori, kontaktirajte TAXUD-VIESWEB .


Q17 : vprašanje: Ali sistem prikaže tudi ime in/ali naslov imetnika številke DDV?

Nekatere države članice dovolijo prikaz imena in naslova davčnega zavezanca, če je njegova številka DDV veljavna. Če sistem ne prikaže imena in naslova, to pomeni, da zadevna država članica ne dovoljuje posredovanja teh podatkov.

Zavezanci za DDV imajo pravico, da pri svoji davčni upravi zahtevajo potrditev, ali se identifikacijska številka DDV prikaže skupaj z imenom in naslovom.


Q18 : vprašanje: Ali je mogoče uporabljati odprti vmesnik za spletišče Evropske komisije?

Uporabljate lahko storitev SOAP, ki ponuja enako funkcijo kot vmesnik. Izjava o omejitvi odgovornosti, pomoč in pogosta vprašanja veljajo tudi za storitev SOAP. Potrebujete datoteko WSDL, ki jo dobite tukaj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Morebitna tehnična vprašanja v zvezi s to storitvijo pošljite na naslov: TAXUD - Vies na spletu.


Q19 : vprašanje: Ali lahko poiščem številko DDV stranke/dobavitelja, če vpišem njegovo ime in naslov?

V sistemu ne morete poiskati številke DDV z vpisanim imenom in naslovom.


Q20 : vprašanje: Kaj moram storiti, če ne morem preveriti veljavnosti številke DDV svojega kupca?

Če ste prepričani, da vaš kupec ni davčni zavezanec, morate za dobavo obračunati DDV.


Q21 : vprašanje: Avstrijske številke DDV imajo predpono ATU, na spletišču Evropske komisije pa je navedena samo predpona AT.

Pravilna predpona za Avstrijo je AT. Toda na prvem mestu avstrijske številke DDV je vedno U. Črko U morate torej vpisati kot prvi znak, ko preverjate avstrijsko identifikacijsko številko DDV.


Q22 : vprašanje: Preveriti moram špansko številko DDV. Številka je veljavna, nimam pa imena in naslova.

Pri preverjanju španskih številk DDV je treba skupaj s številko DDV vpisati tudi ime, naslov in vrsto podjetja. Španska podatkovna zbirka teh podatkov ne daje samodejno.


Q23 : vprašanje: Ali obstaja podatkovna zbirka vseh registriranih zavezancev DDV?

Spletišče Evropske komisije je povezano s podatkovno zbirko vsake države članice posebej in preverjanje številke poteka na podlagi informacij v zadevni podatkovni zbirki. Centralne zbirke podatkov ni.


Q24 : vprašanje: Kje lahko izvem več informacij o davčni upravi DDV EU?

Te informacije vsebuje spletišče DDV v Evropski uniji.


Q25 : vprašanje: Katere vrste podjetij obstajajo?

Prilagamo seznam možnih vrst podjetij po državah članicah:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente