Navigation path

Additional tools

Najčastejšie otázky

Q1 - Čo je webová služba VIES (systém výmeny informácií o DPH)?
Q2 - Ako sa tieto informácie získavajú?
Q3 - Prečo niektorí dodávatelia softvéru vyžadujú pri nákupe cez internet IČ DPH?
Q4 - Informácie dostupné vo webovej službe VIES nie sú správne; ako ich možno opraviť?
Q5 - Môžem vo webovej službe VIES zadať hromadnú požiadavku?
Q6 - Je možné získať aj ďalšie informácie?
Q7 - V systéme sa uvádza, že je číslo neplatné. Ako mám ďalej postupovať?
Q8 - Potrebujem platné IČ DPH zákazníka skôr, ako mu v rámci EÚ dodám tovar alebo služby?
Q9 - Potrebujem platné IČ DPH na predloženie súhrnného výkazu?
Q10 - Čo je súhrnný výkaz?
Q11 - Je možné zistiť, aké algoritmy sa v členských štátoch používajú na vytvorenie IČ DPH?
Q12 - Čo mám robiť, keď sa moje IČ DPH zobrazuje ako neplatné?
Q13 - Čo mám robiť, keď sa IČ DPH môjho zákazníka zobrazuje ako neplatné?
Q14 - Čo mám robiť, keď webové sídlo nefunguje?
Q15 - Čo mám robiť, keď dôjde k zablokovaniu mojej IP adresy?
Q16 - Čo mám robiť, keď sa mi zobrazí chybové hlásenie?
Q17 - Je možné získať meno a/alebo adresu týkajúcu sa konkrétneho IČ DPH?
Q18 - Môžem mať otvorené rozhranie k webovému sídlu Komisie?
Q19 - Je možné na základe adresy a mena získať IČ DPH zákazníka/dodávateľa?
Q20 - Čo mám robiť, keď neviem overiť platnosť zákazníkovho IČ DPH?
Q21 - Rakúske IČ DPH majú prefix „ATU“, no na webovom sídle Komisie sa pri rakúskych identifikačných číslach uvádza prefix „AT“.
Q22 - Snažím sa overiť španielske IČ DPH, číslo je platné, no nie je uvedené meno ani adresa.
Q23 - Je k dispozícii databáza so všetkými osobami zaregistrovanými na účely DPH?
Q24 - Kde môžem získať ďalšie informácie o systéme a správe DPH v EÚ?
Q25 - Aké sú dostupné typy spoločnosti?


Q1 : Čo je webová služba VIES (systém výmeny informácií o DPH)?

Ide o elektronický nástroj kontroly platnosti IČ DPH hospodárskych subjektov, ktoré sa v Európskej únii zaregistrovali na cezhraničné transakcie týkajúce sa tovaru alebo služieb.


Q2 : Ako sa tieto informácie získavajú?

Ak si potrebujete overiť IČ DPH zákazníka v inom členskom štáte cez webovú službu VIES, táto požiadavka sa prostredníctvom zabezpečeného pripojenia zašle do príslušnej národnej databázy, kde sa skontroluje, či je dané číslo v databáze zapísané. Ak áno, zobrazí sa „Platné“. Ak áno, zobrazí sa „Neplatné“.

V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov môžu niektoré členské štáty tiež uverejniť meno a adresu spojené s príslušným IČ DPH vo formáte, v akom sú zaznamenané v národných databázach.


Q3 : Prečo niektorí dodávatelia softvéru vyžadujú pri nákupe cez internet IČ DPH?

Dodávatelia elektronických služieb, napríklad antivírusových aktualizácií, musia pri predaji služieb účtovať DPH. Ak si takéto služby kupuje zdaniteľná osoba, musí za určitých podmienok DPH odviesť zákazník, a nie dodávateľ. Z tohto dôvodu si môže dodávateľ vyžiadať IČ DPH zákazníka, aby mohol potvrdiť, či DPH musí zaúčtovať on alebo či DPH odvedie zákazník. Ak zákazník nemá platné IČ DPH, dodávateľ bude účtovať DPH. Ďalšie informácie nájdete v téme DPH v elektronickom obchode (najčastejšie otázky).


Q4 : Informácie dostupné vo webovej službe VIES nie sú správne; ako ich možno opraviť?

Databázy s IČ DPH spravujú daňové správy jednotlivých členských štátov. Ak informácie vo webovej službe VIES nie sú aktuálne, mali by ste kontaktovať príslušnú daňovú správu. Aktualizované informácie budú okamžite viditeľné vo webovej službe VIES. Európska komisia zmeny neoveruje.


Q5 : Môžem vo webovej službe VIES zadať hromadnú požiadavku?

Nie. Systém je navrhnutý na spracovanie jednotlivých požiadaviek.


Q6 : Je možné získať aj ďalšie informácie?

Nie. Iba potvrdenie, či príslušné číslo je platné alebo neplatné. Platnosť IČ DPH v minulosti nie je možné potvrdiť. Je možné potvrdiť len terajšiu platnosť IČ DPH.


Q7 : V systéme sa uvádza, že je číslo neplatné. Ako mám ďalej postupovať?

Pokiaľ je uvedené, že je IČ DPH neplatné, v prvom rade sa obráťte na svojho zákazníka a skontrolujte správnosť uvedeného IČ DPH (správny počet znakov, správna dĺžka a kód krajiny). Ak sa aj po overení u zákazníka IČ DPH aj naďalej zobrazuje ako „neplatné“, mali by ste ho požiadať, aby kontaktoval príslušnú daňovú správu a požiadal o aktualizáciu údajov vo vnútroštátnom systéme výmeny informácií o DPH (VIES) (tieto údaje môžu aktualizovať iba daňové správy jednotlivých krajín).

Ak zistíte, že údaje o vašej spoločnosti nie sú správne alebo aktuálne, mali by ste sa obrátiť na príslušnú daňovú správu a požiadať o opravu. Upozorňujeme, že daňové správy niektorých členských štátov EÚ budú požadovať, aby ste predložili takéto žiadosti písomne alebo aby ste vyplnili formulár.

Niektoré členské štáty vyžadujú ďalšiu registráciu pre transakcie v rámci EÚ a vo svojich národných databázach VIES zaznamenávajú iba takéto IČ DPH. Je teda možné, že ani správne IČ DPH nebude prostredníctvom VIES overené, pretože vlastník takéhoto IČ DPH buď nevykonáva transakcie v rámci EÚ alebo sa za takýmto účelom nezaregistroval na príslušnej daňovej správe.

Vždy je potrebné kontaktovať tú daňovú správu, ktorá pridelila IČ DPH, v ktorom sa vyskytli chyby alebo nesprávne údaje. Príslušnú daňovú správu je možné identifikovať podľa kódu krajiny, ktorý je uvedený pred príslušným IČ DPH. Úpravy sa uskutočňujú v súlade s vnútroštátnymi postupmi dotknutého členského štátu.

V prílohe nájdete zoznam webových odkazov na domovské stránky daňových správ jednotlivých členských štátov, ktoré je potrebné požiadať o opravu údajov


Q8 : Potrebujem platné IČ DPH zákazníka skôr, ako mu v rámci EÚ dodám tovar alebo služby?

Musíte sa uistiť, že osoba z iného členského štátu, ktorej dodávate tovar alebo služby, je zdaniteľná osoba. Ide totiž o jeden z prvkov, ktorý definuje správne uplatňovanie DPH. Každá zdaniteľná osoba má povinnosť informovať príslušnú daňovú správu o tom, že uskutočňuje transakcie, ktoré podliehajú DPH. Na základe tejto informácie jej daňová správa pridelí jedinečné IČ DPH. Vďaka webovej službe VIES môžete overiť, či je IČ DPH, ktoré vám poskytol zákazník, zaregistrované v príslušnej národnej databáze.

Platné IČ DPH zákazníka by ste mali uviesť na faktúre.


Q9 : Potrebujem platné IČ DPH na predloženie súhrnného výkazu?

Áno. IČ DPH zákazníka uvedené v súhrnnom výkaze, ktorý predložíte daňovej správe, musí byť správne.


Q10 : Čo je súhrnný výkaz?

Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú dodávky v rámci EÚ, vykazujú za príslušný štvrťrok celkový objem dodávok poskytnutých každej zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte v súhrnnom výkaze. Tento výkaz sa potom predloží daňovej správe zdaniteľnej osoby, ktorá uskutočňuje dodávky.


Q11 : Je možné zistiť, aké algoritmy sa v členských štátoch používajú na vytvorenie IČ DPH?

Európska komisia nemôže poskytovať informácie o týchto algoritmoch. Štruktúra jednotlivých IČ DPH sa však uvádza v nasledujúcej tabuľke.


Štruktúra IČ DPH
Členský štát Štruktúra Formát*
AT-Rakúsko ATU99999999 1 skupina 9 znakov
BE-Belgicko BE0999999999 1 skupina 10 číslic
BG-Bulharska BG999999999 alebo
BG9999999999
1 skupina 9 číslic alebo 1 skupina 10 číslic
CY-Cyprus CY99999999L 1 skupina 9 znakov
CZ-Česká republika CZ99999999 alebo
CZ999999999 alebo
CZ9999999999
1 skupina 8, 9 alebo 10 číslic
DE-Nemecko DE999999999 1 skupina 9 číslic
DK-Dánsko DK99 99 99 99 4 skupiny 2 číslic
EE-Estónsko EE999999999 1 skupina 9 číslic
EL-Grécko EL999999999 1 skupina 9 číslic
ES-Španielsko ESX9999999X4 1 skupina 9 znakov
FI-Fínsko FI99999999 1 skupina 8 číslic
FR-Francúzsko FRXX 999999999 1 skupina 2 znakov, 1 skupina 9 číslic
GB – Spojené kráľovstvo GB999 9999 99 alebo
GB999 9999 99 9995 alebo
GBGD9996 alebo
GBHA9997
1 skupina 3 číslic, 1 skupina 4 číslic a 1 skupina 2 číslic; alebo rovnaká štruktúra nasledovaná skupinou 3 číslic; alebo 1 skupinou 5 znakov
HR-Chorvátsko HR99999999999 1 skupina 11 číslic
HU-Maďarsko HU99999999 1 skupina 8 číslic
IE-Írsko IE9S99999L
IE9999999WI
1 skupina 8 znakov alebo 1 skupina 9 číslic
IT-Taliansko IT99999999999 1 skupina 11 číslic
LT-Litva LT999999999 alebo
LT999999999999
1 skupina 9 číslic alebo 1 skupina 12 číslic
LU-Luxembursko LU99999999 1 skupina 8 číslic
LV – Lotyšsko LV99999999999 1 skupina 11 číslic
MT-Malta MT99999999 1 skupina 8 číslic
NL-Holandsko NL999999999B998 1 skupina 12 znakov
PL-Poľsko PL9999999999 1 skupina 10 číslic
PT-Portugalsko PT999999999 1 skupina 9 číslic
RO-Rumunsko RO999999999 1 skupina minimálne 2 číslic a maximálne 10 číslic
SE-Švédsko SE999999999999 1 skupina 12 číslic
SI-Slovinsko SI99999999 1 skupina 8 číslic
SK-Slovensko SK9999999999 1 skupina 10 číslic

Vysvetlivky:

*: Vo formáte sa nezohľadňuje 2-písmenový prefix
9: Číslica
X: Písmeno alebo číslica
S: Písmeno, číslica; „+“ alebo „*“
L: Písmeno

Poznámky:

1: Za prefixom je na prvej pozícii vždy písmeno „U“.
2: Za prefixom je prvou číslicou vždy nula („0“).
3: (Nový) 10-číslicový formát je výsledkom toho, že sa k (starému) 9-číslicovému formátu na začiatok pridala nula.
4: Prvý a posledný znak môže byť písmeno alebo číslica, oba znaky však nemôžu byť číslice.
5: Identifikujú sa ním subjekty obchodujúce prostredníctvom pobočky.
6: Identifikujú sa ním ministerstvá.
7: Identifikujú sa ním orgány v oblasti zdravotníctva.
8: Za prefixom je na desiatej pozícii vždy písmeno „B“.
9: Vždy sa rozlišujú veľké a malé písmená. Dodržiavajte presnú skladbu uvedeného IČ DPH.

Q12 : Čo mám robiť, keď sa moje IČ DPH zobrazuje ako neplatné?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch.

Keď sa vám IČ DPH zobrazuje ako neplatné, tento problém by ste mali riešiť s príslušnou daňovou správou.


Q13 : Čo mám robiť, keď sa IČ DPH môjho zákazníka zobrazuje ako neplatné?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch. To znamená, že identifikačné číslo sa kontroluje v databáze príslušného členského štátu. Ak sa IČ DPH zákazníka zobrazuje ako neplatné, tento problém by mal riešiť s príslušnou daňovou správou.


Q14 : Čo mám robiť, keď webové sídlo nefunguje?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch. To znamená, že identifikačné číslo sa kontroluje v databáze príslušného členského štátu. Niektoré časti systému môžu byť občas nedostupné z dôvodu zálohovania databáz členských štátov.

O probléme sa vie a Komisia spolupracuje s členskými štátmi na zabezpečení minimalizácie času potrebného na aktualizáciu databáz, počas ktorého je systém nedostupný.


Q15 : Čo mám robiť, keď dôjde k zablokovaniu mojej IP adresy?

V prípadoch, keď sa niektoré činnosti vyhodnotia ako zneužívanie služby, dôjde k zablokovaniu pôvodcu požiadavky (konkrétnej IP adresy). Ak si myslíte, že vaša IP adresa bola zablokovaná neprávom, obráťte sa na TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Čo mám robiť, keď sa mi zobrazí chybové hlásenie?

Pozrite si Pomocníka, ktorý obsahuje zoznam možných odpovedí v rámci tejto služby. Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie, ktoré sa nenachádza v tomto zozname, obráťte sa na TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Je možné získať meno a/alebo adresu týkajúcu sa konkrétneho IČ DPH?

V niektorých členských štátoch môže byť povolené zobrazovať meno a adresu zdaniteľnej osoby, u ktorej je IČ DPH momentálne platné. Ak nie je zobrazené žiadne meno/žiadna adresa, znamená to, že sa v príslušnom členskom štáte zobrazenie takýchto údajov nepovoľuje.

Zákazníci majú právo získať potvrdenie od príslušnej daňovej správy ak príslušné IČ DPH má priradené meno a/alebo adresu.


Q18 : Môžem mať otvorené rozhranie k webovému sídlu Komisie?

K dispozícii je služba SOAP, ktorá ponúka rovnakú funkcionalitu ako interaktívna služba. Na túto službu sa tiež vzťahujú stránky Odmietnutie zodpovednosti za túto službu, Pomocník a Najčastejšie otázky. Súbor WSDL môžete získať tu: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Akúkoľvek technickú otázku týkajúcu sa tejto služby môžete zaslať na TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Je možné na základe adresy a mena získať IČ DPH zákazníka/dodávateľa?

Vyhľadávanie IČ DPH na základe mena alebo adresy nie je možné.


Q20 : Čo mám robiť, keď neviem overiť platnosť zákazníkovho IČ DPH?

Ak si myslíte, že váš zákazník nie je zdaniteľná osoba, dodávku by ste mali uskutočniť s DPH.


Q21 : Rakúske IČ DPH majú prefix „ATU“, no na webovom sídle Komisie sa pri rakúskych identifikačných číslach uvádza prefix „AT“.

Správnym prefixom pre Rakúsko je „AT“. V rakúskych IČ DPH je vždy na prvej pozícii písmeno „U“. Pri overovaní platnosti rakúskeho IČ DHP by ste teda ako prvý znak mali zadať „U“.


Q22 : Snažím sa overiť španielske IČ DPH, číslo je platné, no nie je uvedené meno ani adresa.

Pri španielskych IČ DPH sa meno, adresa a typ spoločnosti musí zadať zároveň s IČ DPH, ktoré chcete overiť, pretože španielska databáza tieto údaje neuvádza automaticky.


Q23 : Je k dispozícii databáza so všetkými osobami zaregistrovanými na účely DPH?

Webové sídlo Komisie je prepojené s databázami IČ DPH jednotlivých členských štátov a overovanie preto spočíva v dostupnosti informácií v danej databáze. Neexistuje však žiadna centrálna databáza.


Q24 : Kde môžem získať ďalšie informácie o systéme a správe DPH v EÚ?

Tieto informácie nájdete v publikácii VAT in the European Community (v angličtine, francúzštine a nemčine).


Q25 : Aké sú dostupné typy spoločnosti?

Tu sa nachádza zoznam dostupných typov spoločnosti podľa členských štátov:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente