Navigation path

Additional tools

FAQ

Q1 - Ce este Sistemul de Schimb de Informaţii privind TVA-ul (VIES)?
Q2 - Cum se obţin aceste informaţii?
Q3 - De ce anumiţi furnizori de software îmi cer numărul de înregistrare pentru TVA atunci când achiziţionez produse pe internet?
Q4 - Cât de actualizate sunt informaţiile?
Q5 - Pot efectua o serie de solicitări prin VIES pe internet?
Q6 - Este posibil să obţin informaţii suplimentare?
Q7 - Sistemul indică un număr de înregistrare pentru TVA invalid. Ce ar trebui să fac?
Q8 - Trebuie să am un număr de înregistrare pentru TVA al clientului meu anterior efectuării unei livrări intracomunitare?
Q9 - Este necesar să deţin un număr valid de înregistrare pentru TVA pentru declaraţia recapitulativă?
Q10 - Ce este o declaraţie recapitulativă?
Q11 - Este posibil să cunosc algoritmii utilizaţi de statele membre în crearea numerelor lor de înregistrare pentru TVA?
Q12 - Ce trebuie să fac în cazul în care numărul meu de înregistrare pentru TVA apare ca invalid?
Q13 - Ce trebuie să fac în cazul în care numărul de înregistrare pentru TVA al clientului meu apare ca invalid?
Q14 - Ce trebuie să fac în cazul în care sistemul nu funcţionează?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Este posibil să obţin numele şi/sau adresa corespunzătoare unui număr de înregistrare pentru TVA?
Q18 - Este posibil să existe o interfaţă deschisă cu site-ul web al Comisiei?
Q19 - Este posibil să obţin un număr de înregistrare pentru TVA al clientului/furnizorului cunoscându-i numele şi adresa?
Q20 - Ce trebuie să fac în cazul în care nu pot verifica validitatea numărului de înregistrare pentru TVA al clientului meu?
Q21 - Codurile de TVA austriece conţin prefixul "ATU", dar site-ul Comisiei nu arată decât prefixul "AT" pentru acestea.
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Există o bază de date disponibilă care să conţină toate numerele de TVA ale persoanelor înregistrate?
Q24 - De unde pot obţine mai multe informaţii despre administraţia fiscală pentru TVA în UE?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Ce este Sistemul de Schimb de Informaţii privind TVA-ul (VIES)?

Există un mijloc electronic de transmitere a informaţiei referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA (= validitatea numerelor de înregistrare pentru TVA) al companiilor înregistrate în UE. În plus, schimbul de informaţii referitoare la (scutirea de taxe) livrările intracomunitare între administraţiile statelor membre este de asemenea efectuat prin VIES.


Q2 : Cum se obţin aceste informaţii?

Informaţiile referitoare la numerele de înregistrare pentru TVA sunt extrase de către administraţiile naţionale şi introduse în bazele de date naţionale. Acest lucru este valabil şi pentru livrările intracomunitare menţionate în "declaraţiile recapitulative".


Q3 : De ce anumiţi furnizori de software îmi cer numărul de înregistrare pentru TVA atunci când achiziţionez produse pe internet?

Furnizorii de servicii electronice cum ar fi programele actualizate antivirus sunt obligaţi să perceapă TVA pe serviciul furnizat. Dacă beneficiarul acestor servicii este o persoană plătitoare de impozit, în anumite circumstanţe clientul şi nu furnizorul trebuie să achite TVA-ul. Din acest motiv, furnizorul poate solicita numărul de înregistrare pentru TVA al clientului în aşa fel încât să îi poată confirma dacă el sau clientul trebuie să perceapă TVA-ul sau dacă clientul însuşi răspunde de plata acestuia. În cazul în care clientul nu dispune de un număr valid de înregistrare pentru TVA, atunci furnizorul va percepe TVA-ul. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm consultaţi secţiunea TVA-ul în comerţul on-line (FAQ).


Q4 : Cât de actualizate sunt informaţiile?

Informaţiile sunt în timp real. La fiecare solicitare, un mesaj este transmis statului membru care a eliberat numărul de înregistrare pentru TVA, în scopul de a verifica dacă numărul solicitat este valid.


Q5 : Pot efectua o serie de solicitări prin VIES pe internet?

Nu. Sistemul este conceput pentru o singură solicitare.


Q6 : Este posibil să obţin informaţii suplimentare?

Nu. Doar confirmarea dacă acel număr este sau nu valid.


Q7 : Sistemul indică un număr de înregistrare pentru TVA invalid. Ce ar trebui să fac?

În cazul în care un număr de înregistrare pentru TVA apare ca invalid, în primă instanță întrebați clientul dumneavoastră dacă numărul indicat este corect (număr exact de caractere, lungime corectă și prefix corect al țării). Dacă numărul indicat de clientul dumneavoastră, chiar și după verificare, continuă să rămână invalid, trebuie să cereți societății respective să contacteze administrația sa fiscală pentru a solicita actualizarea datelor din sistemul național de schimb de informații privind TVA (VIES), acestea putând fi actualizate numai de către administrațiile fiscale naționale.
Dacă descoperiți că datele referitoare la societatea dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, ar trebui să vă adresați administrației fiscale de care aparțineți pentru a solicita corectarea datelor respective. Vă atragem atenția asupra faptului că unele administrații fiscale din UE vă vor cere să faceți astfel de solicitări în scris sau prin completarea unui formular.
Administrația fiscală care trebuie contactată este întotdeauna administrația care a atribuit numărul de înregistrare pentru TVA în cazul căruia se constată erori sau date incorecte. Respectiva administrație fiscală poate fi identificată cu ajutorul prefixului de țară care precede numărul de înregistrare pentru TVA în cauză. Modificările se efectuează în conformitate cu procedurile interne ale statului membru în cauză.
În anexă figurează o listă ce conține link-uri către pagina principală de internet a administrațiilor fiscale naționale pe care le puteți contacta pentru a solicita corectarea datelor.”


Q8 : Trebuie să am un număr de înregistrare pentru TVA al clientului meu anterior efectuării unei livrări intracomunitare?

Pentru o livrare intracomunitară fără TVA, trebuie să va asiguraţi că persoana căreia îi furnizaţi bunurile este o persoană plătitoare de impozit într-un alt stat membru şi că bunurile în cauză au fost sau vor fi expediate din statul dumneavoastră membru într-un alt stat membru. Numărul de înregistrare pentru TVA trebuie de asemenea menţionat pe factură.


Q9 : Este necesar să deţin un număr valid de înregistrare pentru TVA pentru declaraţia recapitulativă?

Da. Numărul de înregistrare al clientului dumneavoastră, indicat în declaraţia recapitulativă pe care o depuneţi la administraţia dumneavoastră fiscală, trebuie să fie corect.


Q10 : Ce este o declaraţie recapitulativă?

Persoanele plătitoare de impozit, implicate în livrări intracomunitare, menţionează numărul total de livrări efectuat în trimestrul relevant către fiecare persoană plătitoare de impozit dintr-un alt stat membru pe o declaraţie recapitulativă care este prezentată administraţiei fiscale a persoanei plătitoare de impozit care efectuează livrarea.


Q11 : Este posibil să cunosc algoritmii utilizaţi de statele membre în crearea numerelor lor de înregistrare pentru TVA?

Comisia Europeană nu poate divulga aceşti algoritmi. Cu toate acestea, structura numerelor de înregistrare pentru TVA este prezentată în tabelul de mai jos.


VAT identification number structure (RO)
Stat membru Structure (RO) Format (RO)*
AT-Austria ATU99999999 1 block of 9 characters (ro)
BE-Belgia BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgaria BG999999999 or
BG9999999999 (ro)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (ro)
CY-Cipru CY99999999L 1 block of 9 characters (ro)
CZ-Republica Cehă CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(ro)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (ro)
DE-Germania DE999999999 1 block of 9 digits (ro)
DK-Danemarca DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (ro)
EE-Estonia EE999999999 1 block of 9 digits (ro)
EL-Grecia EL999999999 1 block of 9 digits (ro)
ES-Spania ESX9999999X4 1 block of 9 characters (ro)
FI-Finlanda FI99999999 1 block of 8 digits (ro)
FR-Franţa FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (ro)
GB-Marea Britanie GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (ro)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (ro)
HR-Croaţia HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Ungaria HU99999999 1 block of 8 digits (ro)
IE-Irlanda IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italia IT99999999999 1 block of 11 digits (ro)
LT-Lituania LT999999999 or
LT999999999999 (ro)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (ro)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (ro)
LV-Letonia LV99999999999 1 block of 11 digits (ro)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (ro)
NL-Olanda NL999999999B998 1 block of 12 characters (ro)
PL-Polonia PL9999999999 1 block of 10 digits (ro)
PT-Portugalia PT999999999 1 block of 9 digits (ro)
RO-România RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (ro)
SE-Suedia SE999999999999 1 block of 12 digits (ro)
SI-Slovenia SI99999999 1 block of 8 digits (ro)
SK-Slovacia SK9999999999 1 block of 10 digits (ro)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (RO)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (RO)

Q12 : Ce trebuie să fac în cazul în care numărul meu de înregistrare pentru TVA apare ca invalid?

Pagina web a Comisie este un sistem în timp real care verifică validitatea numerelor de înregistrare pentru TVA în baza de date gestionată de statele membre.


Q13 : Ce trebuie să fac în cazul în care numărul de înregistrare pentru TVA al clientului meu apare ca invalid?

Pagina web a Comisie este un sistem în timp real care verifică validitatea numărului de înregistrare pentru TVA în baza de date gestionată de statele membre. Cu alte cuvinte, atunci când verificaţi un număr, acesta este verificat în baza de date a statului membru în cauză.
În cazul în care numărul de înregistrare pentru TVA a clientului dumneavoastră apare ca invalid, trebuie să rezolvaţi problema cu administraţia fiscală a acestuia.


Q14 : Ce trebuie să fac în cazul în care sistemul nu funcţionează?

Pagina web a Comisie este un sistem în timp real care verifică validitatea numărului de înregistrare pentru TVA în baza de date gestionată de statele membre. Cu alte cuvinte, atunci când verificaţi un număr, acesta este verificat în baza de date a statului membru în cauză.
Unele părţi ale sistemului pot fi inaccesibile în anumite momente datorită necesităţii de a face un back-up al bazelor de date deţinute de statele membre.
Aceasta este o problemă cunoscută, iar Comisia colaborează cu statele membre pentru a se asigura că perioada necesară pentru actualizarea bazelor de date este cât mai scurtă.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Este posibil să obţin numele şi/sau adresa corespunzătoare unui număr de înregistrare pentru TVA?

Anumite state membre permit afişarea numelui şi adresei persoanei plătitoare de impozit atunci când numărul de înregistrare pentru TVA este valid la acel moment. Dacă numele/adresa nu este afişat(ă), aceasta înseamnă că statul membru în cauză nu permite divulgarea acestor informaţii.


Q18 : Este posibil să existe o interfaţă deschisă cu site-ul web al Comisiei?

Este disponibil un serviciu SOAP, care oferă aceeaşi funcţionalitate ca şi serviciul interactiv. Paginile referitoare la declinarea responsabilităţii, ajutor şi FAQ sunt de asemenea disponibile în cadrul acestui serviciu. Fişierul său WDSL poate fi obţinut aici. Orice problemă tehnică legată de acest serviciu poate fi comunicată către TAXUD - VIES pe Internet.


Q19 : Este posibil să obţin un număr de înregistrare pentru TVA al clientului/furnizorului cunoscându-i numele şi adresa?

Comisia nu are acces la aceste informaţii.
Site-ul web al Comisiei permite doar confirmarea validităţii unui număr de înregistrare pentru TVA al unui client.
Numărul de înregistrare pentru TVA trebuie să vă fie comunicat direct de către clientul/furnizorul dumneavoastră.


Q20 : Ce trebuie să fac în cazul în care nu pot verifica validitatea numărului de înregistrare pentru TVA al clientului meu?

În cazul în care credeţi că clientul dumneavoastră nu este o persoană plătitoare de impozit, livrarea nu trebuie scutită de la plata TVA-ului.


Q21 : Codurile de TVA austriece conţin prefixul "ATU", dar site-ul Comisiei nu arată decât prefixul "AT" pentru acestea.

Prefixul corect pentru Austria este "AT". Pe prima poziţie pentru numerele de înregistrare pentru TVA austriece este întotdeauna litera "U". Prin urmare, trebuie să adăugaţi litera "U" pe prima poziţie atunci când verificaţi un număr de înregistrare pentru TVA austriac.


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Există o bază de date disponibilă care să conţină toate numerele de TVA ale persoanelor înregistrate?

Nu există o bază de date la nivel european care să conţină numerele de TVA ale persoanelor înregistrate. Site-ul web al Comisiei este conectat la bazele de date ale statelor membre şi verificarea se efectuează pe baza informaţiilor disponibile în baza de date respectivă.


Q24 : De unde pot obţine mai multe informaţii despre administraţia fiscală pentru TVA în UE?

Puteţi găsi aceste informaţii în publicaţia TVA-ul în Comunitatea Europeană.


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente