Navigation path

Additional tools

Vraagbaak

Q1 - Wat is het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES)?
Q2 - Waar komt deze informatie vandaan?
Q3 - Welke informatie kan via het VIES op het internet worden opgevraagd?
Q4 - Hoe actueel zijn de gegevens?
Q5 - Kan ik via het VIES op het internet groepsgewijze nummers opvragen?
Q6 - Zullen er andere gegevens worden verstrekt?
Q7 - Het systeem geeft aan dat een nummer ongeldig is. Wat moet ik doen?
Q8 - Moet ik een geldig BTW-identificatienummer van mijn klant hebben voordat ik een intracommunautaire levering verricht?
Q9 - Heb ik voor mijn opgaaf een geldig BTW-nummer nodig?
Q10 - Wat is een opgaaf?
Q11 - Is het mogelijk de algoritmen mee te delen die de lidstaten toepassen om hun BTW-identificatienummers te creëren?
Q12 - Wat moet ik doen als het systeem aangeeft dat mijn eigen BTW-nummer ongeldig is?
Q13 - Wat moet ik doen als het systeem aangeeft dat het BTW-nummer van mijn klant ongeldig is?
Q14 - Wat moet ik doen als de website niet functioneert?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Is het mogelijk om de naam en/of het adres aan een BTW-nummer te koppelen?
Q18 - Behoort een open interface met de website van de Commissie tot de mogelijkheden?
Q19 - Kan ik het BTW-nummer van een klant/leverancier krijgen als ik zijn naam en adres ken?
Q20 - Wat moet ik doen als ik de geldigheid van het BTW-nummer van mijn klant niet kan controleren?
Q21 - Oostenrijkse BTW-nummers worden voorafgegaan door de lettercombinatie "ATU", maar de website van de Commissie vermeldt alleen de combinatie "AT" voor Oostenrijkse nummers.
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Bestaat er een databank met alle voor BTW-doeleinden geregistreerde personen?
Q24 - Waar kan ik meer informatie krijgen over het BTW-stelsel in de EU?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Wat is het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES)?

Dit is een systeem voor de elektronische verzending van informatie over de BTW-identificatie (d.w.z. de geldigheid van BTW-nummers) van ondernemingen die in de EU geregistreerd zijn. Het systeem wordt ook gebruikt om informatie over (van de BTW vrijgestelde) intracommunautaire leveringen te verzenden tussen de autoriteiten van de lidstaten.


Q2 : Waar komt deze informatie vandaan?

De informatie die betrekking heeft op de BTW-identificatiegegevens, wordt door de nationale autoriteiten geregistreerd en in databanken opgeslagen. Hetzelfde gebeurt met de informatie over de intracommunautaire leveringen in de zogenaamde "opgaaf".


Q3 : Welke informatie kan via het VIES op het internet worden opgevraagd?

De enige informatie die kan worden opgevraagd, betreft de geldigheid van een BTW-identificatienummer. Er kunnen geen andere gegevens (naam, adres enz.) worden opgevraagd.


Q4 : Hoe actueel zijn de gegevens?

De gegevens zijn real time, d.w.z. dat er iedere keer dat u informatie opvraagt, een bericht wordt verzonden naar de lidstaat die het BTW-identificatienummer heeft verstrekt, om na te gaan of het vermelde nummer geldig is.


Q5 : Kan ik via het VIES op het internet groepsgewijze nummers opvragen?

Neen, nummers kunnen alleen afzonderlijk worden opgevraagd.


Q6 : Zullen er andere gegevens worden verstrekt?

Neen, het systeem bevestigt alleen of een nummer geldig is of niet.


Q7 : Het systeem geeft aan dat een nummer ongeldig is. Wat moet ik doen?

Als een btw-nummer als ongeldig wordt aangemerkt, neem dan eerst contact op met uw klant om na te gaan of het door hem meegedeelde nummer juist is (juiste aantal tekens, juiste lengte en landcode). Als het door uw klant meegedeelde nummer "ongeldig" blijft, ook na controle, moet u hem vragen contact op te nemen met zijn belastingdienst met het verzoek om zijn gegevens in het nationale btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) bij te werken (alleen de nationale belastingdiensten kunnen VIES-gegevens bijwerken).
Als u vaststelt dat uw bedrijfsgegevens onjuist of verouderd zijn, dan moet u contact opnemen met uw eigen belastingdienst met het verzoek om deze te corrigeren. Sommige belastingdiensten in de EU verlangen dat u een dergelijk verzoek schriftelijk indient of een daartoe bestemd formulier invult.
De belastingdienst waarmee contact moet worden opgenomen, is altijd de dienst die het btw-identificatienummer heeft toegekend dat fout blijkt te zijn of waarvoor de gegevens onjuist zijn. Aan de hand van de landcode die voorafgaat aan het btw-identificatienummer in kwestie, kan worden vastgesteld om welke belastingdienst het gaat. De aanpassingen worden verricht in overeenstemming met de nationale procedures van de betrokken lidstaat.
Hierbij vindt u een lijst met links naar de homepages van de nationale belastingdiensten waarmee u contact kunt opnemen om uw gegevens te laten corrigeren.


Q8 : Moet ik een geldig BTW-identificatienummer van mijn klant hebben voordat ik een intracommunautaire levering verricht?

Om een intracommunautaire levering te verrichten zonder de BTW aan te rekenen, moet u zich er eerst van vergewissen dat de persoon aan wie u levert, een belastingplichtige is in een andere lidstaat en dat de goederen in kwestie van uw lidstaat naar een andere lidstaat zijn vertrokken of zullen vertrekken. Het BTW-nummer moet ook op de factuur worden vermeld.


Q9 : Heb ik voor mijn opgaaf een geldig BTW-nummer nodig?

Ja, het BTW-nummer van uw klant dat u in uw opgaaf aan uw belastingdienst vermeldt, moet correct zijn.


Q10 : Wat is een opgaaf?

Belastingplichtigen die intracommunautaire leveringen verrichten, moeten ieder kwartaal bij hun belastingdienst opgaaf doen van het totaalbedrag van de leveringen die zij in het desbetreffende kwartaal hebben verricht aan iedere belastbare persoon in een andere lidstaat.


Q11 : Is het mogelijk de algoritmen mee te delen die de lidstaten toepassen om hun BTW-identificatienummers te creëren?

De Europese Commissie kan deze algoritmen niet openbaar maken. In de volgende tabel wordt echter aangegeven hoe de BTW-identificatienummers zijn opgebouwd.


VAT identification number structure (NL)
Lidstaat Structure (NL) Format (NL)*
AT-Oostenrijk ATU99999999 1 block of 9 characters (nl)
BE-België BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgarije BG999999999 or
BG9999999999 (nl)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (nl)
CY-Cyprus CY99999999L 1 block of 9 characters (nl)
CZ-Tsjechië CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(nl)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (nl)
DE-Duitsland DE999999999 1 block of 9 digits (nl)
DK-Denemarken DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (nl)
EE-Estland EE999999999 1 block of 9 digits (nl)
EL-Griekenland EL999999999 1 block of 9 digits (nl)
ES-Spanje ESX9999999X4 1 block of 9 characters (nl)
FI-Finland FI99999999 1 block of 8 digits (nl)
FR-Frankrijk FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (nl)
GB-Verenigd Koninkrijk GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (nl)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (nl)
HR-Kroatië HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Hongarije HU99999999 1 block of 8 digits (nl)
IE-Ierland IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italië IT99999999999 1 block of 11 digits (nl)
LT-Litouwen LT999999999 or
LT999999999999 (nl)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (nl)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (nl)
LV-Letland LV99999999999 1 block of 11 digits (nl)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (nl)
NL-Nederland NL999999999B998 1 block of 12 characters (nl)
PL-Polen PL9999999999 1 block of 10 digits (nl)
PT-Portugal PT999999999 1 block of 9 digits (nl)
RO-Roemenië RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (nl)
SE-Zweden SE999999999999 1 block of 12 digits (nl)
SI-Slovenië SI99999999 1 block of 8 digits (nl)
SK-Slowakije SK9999999999 1 block of 10 digits (nl)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (NL)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (NL)

Q12 : Wat moet ik doen als het systeem aangeeft dat mijn eigen BTW-nummer ongeldig is?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van BTW-identificatienummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten.
Als het systeem aangeeft dat uw BTW-nummer ongeldig is, dient u zich tot uw eigen belastingdienst te wenden.


Q13 : Wat moet ik doen als het systeem aangeeft dat het BTW-nummer van mijn klant ongeldig is?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van BTW-identificatienummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten. Met andere woorden: als u een nummer opvraagt, worden de gegevens gecontroleerd in de databank van de betrokken lidstaat.
Als het systeem aangeeft dat het BTW-nummer van uw klant ongeldig is, dient deze zich tot zijn belastingdienst te wenden.


Q14 : Wat moet ik doen als de website niet functioneert?

De website van de Commissie is een real-time systeem dat de geldigheid van BTW-identificatienummers nagaat aan de hand van de informatie in de databanken van de lidstaten. Met andere woorden: als u een nummer opvraagt, worden de gegevens gecontroleerd in de databank van de betrokken lidstaat.
Het is mogelijk dat sommige gedeelten van het systeem tijdelijk niet beschikbaar zijn, omdat back-ups moeten worden gemaakt van de databanken van de lidstaten.

Dit probleem is bekend; de Commissie en de lidstaten proberen de tijd dat de databanken wegens update-werkzaamheden niet bereikbaar zijn, zoveel mogelijk te beperken.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Is het mogelijk om de naam en/of het adres aan een BTW-nummer te koppelen?

Er bestaan momenteel geen plannen om een dergelijke controle mogelijk te maken op de website van de Commissie.
Klanten hebben evenwel het recht hun eigen belastingdienst om bevestiging te vragen of een BTW-identificatienummer inderdaad bij een bepaalde naam en/of bepaald adres hoort.


Q18 : Behoort een open interface met de website van de Commissie tot de mogelijkheden?

Een SOAP interface die dezelfde mogelijkheden biedt als de interactieve service is beschikbaar. De disclaimer, help en FAQ pagina's zijn ook van toepassing voor deze service. De WSDL file kan hier verkregen worden. Alle technische vragen i.v.m. deze service kunt u sturen naar TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Kan ik het BTW-nummer van een klant/leverancier krijgen als ik zijn naam en adres ken?

De Commissie heeft geen toegang tot deze informatie.
Via de website van de Commissie kan alleen de geldigheid van het BTW-nummer van een klant worden nagegaan.
U moet het BTW-nummer rechtstreeks van uw klant/leverancier krijgen.


Q20 : Wat moet ik doen als ik de geldigheid van het BTW-nummer van mijn klant niet kan controleren?

Als u meent dat uw klant geen belastingplichtige is, verleent u geen vrijstelling maar brengt u BTW in rekening.


Q21 : Oostenrijkse BTW-nummers worden voorafgegaan door de lettercombinatie "ATU", maar de website van de Commissie vermeldt alleen de combinatie "AT" voor Oostenrijkse nummers.

"AT" is de correcte combinatie voor Oostenrijk. Oostenrijkse BTW-nummers beginnen altijd met een "U". Als u een Oostenrijks BTW-nummer controleert, moet u daarom als eerste teken een "U" ingeven.


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Bestaat er een databank met alle voor BTW-doeleinden geregistreerde personen?

Er bestaat geen Europese databank met voor BTW-doeleinden geregistreerde personen. De website van de Commissie is verbonden met de BTW-databanken van de onderscheiden lidstaten en de controle gebeurt aan de hand van de daarin beschikbare informatie.


Q24 : Waar kan ik meer informatie krijgen over het BTW-stelsel in de EU?

U kunt deze informatie vinden in de publicaties van de Europese Gemeenschap op het volgende adres, onder de rubriek BTW: "VAT in the European Community"


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente