Navigation path

Additional tools

FAQ (Leggyakoribb kérdések)

Q1 - Mi az Áfa-információs csere-rendszer (VIES)?
Q2 - Mi jellemző az elérhető információkra?
Q3 - Milyen információk érhetők el a VIES rendszeren keresztül a honlapon?
Q4 - Mennyire naprakészek az adatok?
Q5 - Csoportos lekérdezés is végrehajtható a VIES rendszeren a honlapon?
Q6 - További információk is elérhetők lesznek?
Q7 - A rendszer azt jelzi, hogy a szám érvénytelen. Mi a teendő?
Q8 - Rendelkeznem kell-e Közösségen belüli értékesítés teljesítése előtt a vevő közösségi adószámával?
Q9 - Az összesítő nyilatkozathoz kell-e érvényes közösségi adószámmal rendelkeznem?
Q10 - Mi az összesítő nyilatkozat?
Q11 - Megismerhető a tagállamok közösségi adószámainak felépítési algoritmusa?
Q12 - Mi a teendő abban az esetben, ha a saját közösségi adószámom érvénytelennek tűnik?
Q13 - Mi a teendő abban az esetben, ha a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik?
Q14 - Mit tegyek, ha a honlap nem működik?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Lekérdezhető a közösségi adószámhoz tartozó név és cím?
Q18 - Biztosítható szabad interfész a bizottsági honlaphoz?
Q19 - A vevő/szállító nevének és címének ismerete esetén lekérdezhető a közösségi adószám?
Q20 - Mit tegyek, ha az ügyfelem közösségi adószáma érvényességét nem tudom ellenőrizni?
Q21 - Az osztrák közösségi adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági honlap csak az „AT” előtagot hozza fel az osztrák számoknál.
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Létezik olyan adatbázis, ahol valamennyi áfa-nyilvántartásba vett személy elérhető?
Q24 - Hol találok további információkat az EU adóigazgatására vonatkozóan, az áfa tekintetében?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Mi az Áfa-információs csere-rendszer (VIES)?

Ez egy elektronikus alkalmazás, amely az EU-ban nyilvántartásba vett társaságok áfa-nyilvántartásba vételére (közösségi adószámok érvényességére) vonatkozó információkat közvetít. Ezen túlmenően a Közösségen belüli (adómentes) ügyletekre vonatkozó információkat is a tagállami igazgatási szervek a VIES rendszeren keresztül továbbítják egymásnak.


Q2 : Mi jellemző az elérhető információkra?

Az áfa-nyilvántartásra vonatkozó adatok a nemzeti igazgatási szervektől származnak, az adatokat a nemzeti szervek töltik be az adatbázisokba. Ez az összesítő nyilatkozatokban feltüntetett Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó adatokra is vonatkozik.


Q3 : Milyen információk érhetők el a VIES rendszeren keresztül a honlapon?

Közösségi adószám érvényességére vonatkozó adatok elérhetők. Egyéb információk (név, cím, stb.) csak egyes tagállamok esetében érhetők el.


Q4 : Mennyire naprakészek az adatok?

Az adatok aktuálisak. Lekérdezéskor minden esetben egy üzenet továbbítódik a közösségi adószámot kiadó tagállam felé, amely a megjelölt szám érvényességét kérdezi le.


Q5 : Csoportos lekérdezés is végrehajtható a VIES rendszeren a honlapon?

Nem. A rendszer egyszeri lekérdezésekre alkalmazható.


Q6 : További információk is elérhetők lesznek?

Közösségi adószám érvényességére/érvénytelenségére vonatkozó megerősítés elérhető. Egyes tagállamok esetében (Belgium, Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Svédország, Szlovénia) egyéb információk (név, cím) is elérhetők.


Q7 : A rendszer azt jelzi, hogy a szám érvénytelen. Mi a teendő?

Ha egy közösségi adószám érvénytelenként jelenik meg, mindenekelőtt a vevővel kell egyeztetni, hogy az általa közölt szám helyes-e (pontos karakterszám, helyes hosszúság és megfelelő országjelző előtag). Amennyiben a vevő által közölt szám a vele való egyeztetést követően is érvénytelen, kérje meg az adott vállalkozást, hogy vegye fel a kapcsolatot adóhivatalával és kérelmezze a nemzeti VIES rendszerben szereplő adatok frissítését (kizárólag a nemzeti adóhivatalok frissíthetik a VIES adatait).
Amennyiben kiderül, hogy vállalkozásának adatai helytelenek vagy nincsenek frissítve, vegye fel a kapcsolatot adóhivatalával és kérelmezze adatai javítását. Néhány uniós adóhivatal e kérelem írásos vagy űrlapon történő benyújtását kéri.
Mindig azzal az adóhivatallal kell felvenni a kapcsolatot, amely a hibásan vagy helytelenül megjelenő közösségi adószámot kiadta. Az adóhivatalt a szóban forgó közösségi adószámot megelőző országjelző előtag segítségével lehet beazonosítani. A javításokra az érintett tagállam belső eljárásaival összhangban kerül sor.
Csatoltan találja azon nemzeti adóhatóságok honlapjaira vezető linkek listáját, amelyekkel az adatok javításának kérelmezése céljából felveheti a kapcsolatot.”


Q8 : Rendelkeznem kell-e Közösségen belüli értékesítés teljesítése előtt a vevő közösségi adószámával?

Adómentes Közösségen belüli értékesítés teljesítésekor meg kell bizonyosodnia arról, hogy a személy, aki/amely részére a termékeket értékesíti egy másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, valamint, hogy az adott termékek az Ön tagállamából egy másik tagállamba kerültek, vagy fognak kerülni. A közösségi adószámot a számlán is fel kell tüntetni.


Q9 : Az összesítő nyilatkozathoz kell-e érvényes közösségi adószámmal rendelkeznem?

Igen. Az Ön adóhatóságához benyújtott összesítő nyilatkozatban feltüntetett, a vevő közösségi adószámára vonatkozó adatnak helytállónak kell lennie.


Q10 : Mi az összesítő nyilatkozat?

Közösségen belüli termékértékesítést végző adóalanyok nyilatkoznak az adott negyedévben valamennyi másik tagállami adóalany részére teljesített összes értékesítésről az összesítő nyilatkozatban, amelyet a termékértékesítést végző adózó az adóhatóságnak nyújt be.


Q11 : Megismerhető a tagállamok közösségi adószámainak felépítési algoritmusa?

Az Európai Bizottság nem hozhatja nyilvánosságra ezeket az algoritmusokat. Mindazonáltal az alábbi táblázatban közöljük a közösségi adószámok struktúráját.


VAT identification number structure (HU)
Tagállam Structure (HU) Format (HU)*
AT-Ausztria ATU99999999 1 block of 9 characters (hu)
BE-Belgium BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgária BG999999999 or
BG9999999999 (hu)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (hu)
CY-Ciprus CY99999999L 1 block of 9 characters (hu)
CZ-Cseh Köztársaság CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(hu)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (hu)
DE-Németország DE999999999 1 block of 9 digits (hu)
DK-Dánia DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (hu)
EE-Észtország EE999999999 1 block of 9 digits (hu)
EL-Görögország EL999999999 1 block of 9 digits (hu)
ES-Spanyolország ESX9999999X4 1 block of 9 characters (hu)
FI-Finnország FI99999999 1 block of 8 digits (hu)
FR-Franciaország FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (hu)
GB-Egyesült Királyság GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (hu)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (hu)
HR-Horvátország HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Magyarország HU99999999 1 block of 8 digits (hu)
IE-Írország IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Olaszország IT99999999999 1 block of 11 digits (hu)
LT-Litvánia LT999999999 or
LT999999999999 (hu)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (hu)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (hu)
LV-Lettország LV99999999999 1 block of 11 digits (hu)
MT-Málta MT99999999 1 block of 8 digits (hu)
NL-Hollandia NL999999999B998 1 block of 12 characters (hu)
PL-Lengyelország PL9999999999 1 block of 10 digits (hu)
PT-Portugália PT999999999 1 block of 9 digits (hu)
RO-Románia RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (hu)
SE-Svédország SE999999999999 1 block of 12 digits (hu)
SI-Szlovénia SI99999999 1 block of 8 digits (hu)
SK-Szlovákia SK9999999999 1 block of 10 digits (hu)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (HU)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (HU)

Q12 : Mi a teendő abban az esetben, ha a saját közösségi adószámom érvénytelennek tűnik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét.
Amennyiben az Ön közösségi adószáma érvénytelennek tűnik, a problémával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a saját adóhivatalával.


Q13 : Mi a teendő abban az esetben, ha a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét. Amennyiben tehát Ön egy számot ellenőriz, azt a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.
Amennyiben a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik, a problémát tisztázni kell a vevő adóhatóságával.


Q14 : Mit tegyek, ha a honlap nem működik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét. Amennyiben tehát Ön egy számot ellenőriz, azt a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Lekérdezhető a közösségi adószámhoz tartozó név és cím?

Jelenleg nem lehet tudni, hogy előreláthatóan mikor lehet majd ilyen megerősítéseket végezni a bizottsági honlapon.
Az adózóknak joguk van saját adóhatóságuktól megerősítést kérni a közösségi adószámhoz tartozó név és/vagy címadatról.


Q18 : Biztosítható szabad interfész a bizottsági honlaphoz?

Elérheto egy SOAP szolgáltatás, az interaktív szolgáltatással megegyezo funkcionalitással. A nyilatkozat, súgó és GYIK oldalak erre a szolgáltatásra is vonatkoznak. A WSDL állományok letölthetok. A technikai kérdések a TAXUD - Vies on Internet címre küldhetok.


Q19 : A vevő/szállító nevének és címének ismerete esetén lekérdezhető a közösségi adószám?

A Bizottságnak nincs hozzáférése ilyen információkhoz. A bizottsági honlap csak az ügyfele közösségi adószáma érvényességének ellenőrzését biztosítja.
A közösségi adószámot közvetlenül a vevő/szállító kell, hogy közölje Önnel.


Q20 : Mit tegyek, ha az ügyfelem közösségi adószáma érvényességét nem tudom ellenőrizni?

Ha úgy gondolja, hogy a vevő nem adóalany ne adómentesen értékesítsen, hanem számítsa fel az Áfá-t.


Q21 : Az osztrák közösségi adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági honlap csak az „AT” előtagot hozza fel az osztrák számoknál.

Ausztriánál a helyes előtag az „AT”. Az osztrák közösségi adószám mindig „U” betűvel kezdődik. Amennyiben tehát egy osztrák közösségi adószámot kíván ellenőrizni, egy „U” betűt kell begépelnie első karakternek.


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Létezik olyan adatbázis, ahol valamennyi áfa-nyilvántartásba vett személy elérhető?

Nem létezik európai szintű adatbázis áfa-nyilvántartásba vett személyekre vonatkozóan. A bizottsági honlap különböző tagállami adóalany-nyilvántartásokhoz kapcsolódik, és az ellenőrzések a megfelelő adatbázisból származó információkon alapulnak.


Q24 : Hol találok további információkat az EU adóigazgatására vonatkozóan, az áfa tekintetében?

Erre vonatkozó információk VAT in the European Community közleményben találhatók.


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente