Navigation path

Additional tools

Vastauksia kysymyksiisi

Q1 - Mikä on alv-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES)?
Q2 - Kuinka nämä tiedot saadaan?
Q3 - Mitä tietoja saadaan Internetistä VIES-järjestelmää käytettäessä?
Q4 - Kuinka ajantasaisia tiedot ovat?
Q5 - Voiko VIES-järjestelmällä tehdä useita kysymyksiä yhtäaikaa Internetissä?
Q6 - Lisätäänkö järjestelmään myöhemmin muita tietoja?
Q7 - Järjestelmän mukaan tunniste ei ole pätevä. Mitä tällöin pitää tehdä?
Q8 - Onko minulla oltava asiakkaani pätevä arvonlisäverotunniste ennen yhteisön sisäisten toimitusten tekemistä?
Q9 - Tarvitsenko pätevän arvonlisäverotunnisteen yhteenvetoilmoitustani varten?
Q10 - Mikä on yhteenvetoilmoitus?
Q11 - Mitä algoritmejä jäsenvaltiot käyttävät alv-tunnustensa muodostamisessa?
Q12 - Mitä on tehtävä, kun oma alv-tunnukseni ei kelpaa?
Q13 - Mitä on tehtävä, kun asiakkaani alv-tunnus ei kelpaa?
Q14 - Mitä jos järjestelmä ei toimi?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Ovatko alv-tunnukseen liittyvät nimi- ja/tai osoitetiedot saatavissa?
Q18 - Onko komission järjestelmään mahdollista saada avointa liitäntää?
Q19 - Onko asiakkaan/tavarantoimittajan alv-tunnus mahdollista hankkia nimen ja osoitteen perusteella?
Q20 - Mitä on tehtävä, jos en voi varmistaa asiakkaan alv-tunnuksen voimassaoloa?
Q21 - Itävallan alv-tunnuksissa on etuliite "ATU", mutta komission järjestelmässä näille tunnuksille annetaan ainoastaan etuliite "AT".
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Onko olemassa tietokantaa, jossa olisi kaikki alv-rekisterissä olevan henkilöt?
Q24 - Mistä saa lisätietoja EU:n arvonlisäverohallinnosta?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Mikä on alv-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES)?

Se on EU:ssa rekisteröityneiden yritysten alv-rekisteröintiä (arvonlisäverotunnisteiden pätevyyttä) koskevien tietojen sähköinen toimitusjärjestelmä. Myös yhteisön sisäisiin (verottomiin) toimituksiin liittyvät tiedot toimitetaan jäsenvaltioiden hallintojen välillä VIES-järjestelmällä.


Q2 : Kuinka nämä tiedot saadaan?

Jäsenvaltiot keräävät arvonlisäverotunnistetta koskevat tiedot ja syöttävät ne tietokantoihin. Tämä koskee myös yhteenvetoilmoituksilla ilmoitettuja yhteisön sisäisiä toimituksia.


Q3 : Mitä tietoja saadaan Internetistä VIES-järjestelmää käytettäessä?

Internetissä on ainoastaan arvonlisäverotunnisteen pätevyyttä koskevat tiedot. Siellä ei ole muita tietoja (nimi, osoite jne.).


Q4 : Kuinka ajantasaisia tiedot ovat?

Tiedot ovat reaaliaikaisia. Hakuja tehtäessä arvonlisäverotunnisteen myöntäneeseen jäsenvaltioon lähetetään viesti, jossa pyydetään vahvistamaan asianomaisen tunnisteen pätevyys.


Q5 : Voiko VIES-järjestelmällä tehdä useita kysymyksiä yhtäaikaa Internetissä?

Ei. Järjestelmä hyväksyy ainoastaan yksittäiset kyselyt.


Q6 : Lisätäänkö järjestelmään myöhemmin muita tietoja?

Ei. Järjestelmässä on ainoastaan tunnisteen pätevyyttä koskevia tietoja.


Q7 : Järjestelmän mukaan tunniste ei ole pätevä. Mitä tällöin pitää tehdä?

Jos järjestelmä ilmoittaa arvonlisäverotunnisteen virheelliseksi, tarkastakaa ensin asiakkaalta, onko tunniste annettu oikein (merkkien lukumäärä, tunnisteen pituus ja maan etuliite ovat oikein). Jos asiakkaan antama tunniste ei tarkastuksen jälkeenkään ole pätevä, asiakkaan on otettava yhteyttä oman maansa verohallintoon ja pyydettävä tietojen päivittämistä kansallisessa alv-tietojen vaihtojärjestelmässä (VIES). (Ainostaan kansalliset verohallinnot voivat päivittää VIESin tietoja.)
Jos oman yrityksenne tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet, ottakaa yhteys maanne verohallintoon ja pyytäkää tietojen korjaamista. Joidenkin EU-maiden verohallinnot edellyttävät tällaisen pyynnön esittämistä kirjallisesti tai erityisellä lomakkeella.
Pyyntö on osoitettava sille verohallinnolle, joka on myöntänyt kyseisen arvonlisäverotunnisteen. Verohallinnon voi tunnistaa arvonlisäverotunnisteen etuliitteenä olevan maakoodin perusteella. Kaikki muutokset tehdään kyseisen jäsenvaltion omien menettelyjen mukaisesti.
Oheinen luettelo sisältää linkit kansallisten verohallintojen sivustoille yhteydenottoa varten.


Q8 : Onko minulla oltava asiakkaani pätevä arvonlisäverotunniste ennen yhteisön sisäisten toimitusten tekemistä?

Yhteisön sisäisen toimituksen tekemiseksi arvonlisäverotta olisi varmistettava, että toimituksen vastaanottaja on verovelvollinen toisessa jäsenvaltiossa ja että kyseiset tavarat ovat siirtyneet tai siirtyvät myöhemmin jäsenvaltiostanne toiseen jäsenvaltioon. Lisäksi arvonlisäverotunniste on mainittava laskussa.


Q9 : Tarvitsenko pätevän arvonlisäverotunnisteen yhteenvetoilmoitustani varten?

Kyllä. Veroviranomaisille lähetettävässä yhteenvetoilmoituksessanne mainittavan asiakkaanne tunnisteen on oltava oikea.


Q10 : Mikä on yhteenvetoilmoitus?

Yhteisön sisäisiä toimituksia tekevät verovelvolliset ilmoittavat kokonaismäärät, jotka on toimitettu toisen jäsenvaltion kaikille verovelvollisille asianomaisena neljännesvuonna, yhteenvetoilmoituksella, joka lähetetään toimituksen tekevän verovelvollisen veroviranomaisille.


Q11 : Mitä algoritmejä jäsenvaltiot käyttävät alv-tunnustensa muodostamisessa?

Euroopan komissio ei voi paljastaa näitä algoritmeja. Arvonlisäverotunnisteen rakenne esitetään kuitenkin seuraavassa taulukossa.


VAT identification number structure (FI)
Jäsenvaltio Structure (FI) Format (FI)*
AT-Itävalta ATU99999999 1 block of 9 characters (fi)
BE-Belgia BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgaria BG999999999 or
BG9999999999 (fi)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (fi)
CY-Kypros CY99999999L 1 block of 9 characters (fi)
CZ-Tsekki CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(fi)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (fi)
DE-Saksa DE999999999 1 block of 9 digits (fi)
DK-Tanska DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (fi)
EE-Viro EE999999999 1 block of 9 digits (fi)
EL-Kreikka EL999999999 1 block of 9 digits (fi)
ES-Espanja ESX9999999X4 1 block of 9 characters (fi)
FI-Suomi FI99999999 1 block of 8 digits (fi)
FR-Ranska FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (fi)
GB-Iso-Britannia GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (fi)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (fi)
HR-Kroatia HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Unkari HU99999999 1 block of 8 digits (fi)
IE-Irlanti IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italia IT99999999999 1 block of 11 digits (fi)
LT-Liettua LT999999999 or
LT999999999999 (fi)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (fi)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (fi)
LV-Latvia LV99999999999 1 block of 11 digits (fi)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (fi)
NL-Alankomaat NL999999999B998 1 block of 12 characters (fi)
PL-Puola PL9999999999 1 block of 10 digits (fi)
PT-Portugali PT999999999 1 block of 9 digits (fi)
RO-Romania RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (fi)
SE-Ruotsi SE999999999999 1 block of 12 digits (fi)
SI-Slovenia SI99999999 1 block of 8 digits (fi)
SK-Slovakia SK9999999999 1 block of 10 digits (fi)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (FI)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (FI)

Q12 : Mitä on tehtävä, kun oma alv-tunnukseni ei kelpaa?

Komission järjestelmä on reaaliajassa, ja se tarkastaa alv-tunnuksen voimassaolon jäsenvaltioiden ylläpitämistä tietokannoista.
Jos oma alv-tunnuksesi ei kelpaa, ota yhteyttä omaan verohallintoosi.


Q13 : Mitä on tehtävä, kun asiakkaani alv-tunnus ei kelpaa?

Komission järjestelmä on reaaliajassa, ja se tarkastaa alv-tunnuksen voimassaolon jäsenvaltioiden ylläpitämistä tietokannoista. Näin numeroa tarkastaessasi vertaat sitä kyseisen jäsenvaltion tietokantaan.
Jos asiakkaasi alv-tunnus ei kelpaa, asiakkaasi on otettava yhteyttä omaan verohallintoonsa.


Q14 : Mitä jos järjestelmä ei toimi?

Komission järjestelmä on reaaliajassa, ja se tarkastaa alv-tunnuksen voimassaolon jäsenvaltioiden ylläpitämistä tietokannoista. Näin numeroa tarkastaessasi vertaat sitä kyseisen jäsenvaltion tietokantaan.
Järjestelmän jotkut osat saattavat olla poissa käytöstä tiettyinä aikoina jäsenvaltioiden tietokantojen päivityksen vuoksi.

Ongelma on komission tiedossa, ja komissio pyrkii jäsenvaltioiden kanssa varmistamaan, että yhteydet tietokantoihin olisivat päivityksen vuoksi poikki mahdollisimman lyhyen aikaa.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Ovatko alv-tunnukseen liittyvät nimi- ja/tai osoitetiedot saatavissa?

Näiden tietojen tarkastusmahdollisuutta ei tällä hetkellä suunnitella lisättävän komission järjestelmään.
Asiakkailla on oikeus varmistaa omilta verohallinnoiltaan, onko alv-tunnus kytketty tiettyyn nimeen ja/tai osoitteeseen.


Q18 : Onko komission järjestelmään mahdollista saada avointa liitäntää?

Tarjolla on SOAP-palvelu, joka mahdollistaa samat toiminnallisuudet kuin verkkopalvelu. Vastuuvapauslauseke, ohje ja Yleisimmät Kysymykset sivut ovat voimassa myös tähän palveluun. WSDL-tiedoston voi saada täältä. Palveluun liittyvät tekniset kysymykset voidaan lähettää sähköpostilla TAXUD - Vies on Internetille.


Q19 : Onko asiakkaan/tavarantoimittajan alv-tunnus mahdollista hankkia nimen ja osoitteen perusteella?

Nämä tiedot eivät ole komission käytettävissä.
Komission järjestelmästä on ainoastaan mahdollista varmistaa asiakkaan alv-numeron voimassaolo.
Asiakkaan/tavarantoimittajan olisi itse toimitettava alv-tunnuksensa sinulle.


Q20 : Mitä on tehtävä, jos en voi varmistaa asiakkaan alv-tunnuksen voimassaoloa?

Jos on luultavaa, että asiakas ei ole arvonlisäverovelvollinen, veroa ei pidä vähentää vaan se on veloitettava asiakkaalta.


Q21 : Itävallan alv-tunnuksissa on etuliite "ATU", mutta komission järjestelmässä näille tunnuksille annetaan ainoastaan etuliite "AT".

Itävallan oikea etuliite on "AT". Itävallan tunnusten ensimmäinen merkki on aina "U". Itävallan tunnuksia varmistettaessa ensimmäiseksi merkiksi on siis aina syötettävä "U".


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Onko olemassa tietokantaa, jossa olisi kaikki alv-rekisterissä olevan henkilöt?

Mitään yhteistä eurooppalaista tietokantaa alv-rekisteriin kuuluvista henkilöistä ei ole.Komission järjestelmä on yhteydessä kunkin jäsenvaltion tietokantaan, ja tarkastus perustuu kussakin tietokannassa käytettävissä oleviin tietoihin.


Q24 : Mistä saa lisätietoja EU:n arvonlisäverohallinnosta?

Tietoa on saatavissa Euroopan yhteisön julkaisusta osoitteessa: "VAT in the European Community"


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente