Navigation path

Additional tools

Usein kysyttyä

Q1 - Mikä on alv-tietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (VIES)?
Q2 - Miten tiedot saadaan?
Q3 - Miksi jotkin ohjelmistotoimittajat kysyvät alv-tunnistetta, kun teen ostoksia internetissä?
Q4 - Sähköisessä VIES-järjestelmässä oleva tieto ei pidä paikkaansa – miten sen voi oikaista?
Q5 - Voinko tehdä sähköisessä VIES-järjestelmässä useita kyselyitä kerralla?
Q6 - Lisätäänkö järjestelmään myöhemmin muita tietoja?
Q7 - Järjestelmän mukaan alv-tunniste ei ole voimassa. Mitä tällöin pitää tehdä?
Q8 - Onko minulla oltava asiakkaani voimassa oleva alv-tunniste ennen kuin toimitan palvelun tai tuotteen toiseen EU-maahan?
Q9 - Tarvitsenko voimassa olevan alv-tunnisteen yhteenvetoilmoitustani varten?
Q10 - Mikä on yhteenvetoilmoitus?
Q11 - Mitä algoritmeja EU-maat käyttävät alv-tunnisteidensa muodostamisessa?
Q12 - Mitä minun on tehtävä, jos oma alv-tunnisteeni ei kelpaa?
Q13 - Mitä minun on tehtävä, jos asiakkaani alv-tunniste ei kelpaa?
Q14 - Mitä tehdä, jos sivusto ei toimi?
Q15 - Mitä minun on tehtävä, jos IP-osoitteeni on estetty?
Q16 - Mitä minun on tehtävä, jos saan virheviestin?
Q17 - Onko mahdollista saada selville alv-tunnisteeseen liittyvä nimi ja/tai osoite?
Q18 - Voiko Euroopan komission sivustolle saada avoimen rajapinnan?
Q19 - Onko mahdollista selvittää asiakkaan/tavarantoimittajan alv-tunniste pelkästään tämän nimen ja osoitteen perusteella?
Q20 - Mitä teen, jos en pysty tarkistamaan asiakkaani alv-tunnisteen voimassaoloa?
Q21 - Itävallan alv-tunnisteissa on etuliite "ATU", mutta komission sivustolla niiden etuliitteeksi ilmoitetaan vain "AT".
Q22 - Olen koettanut varmistaa espanjalaista alv-tunnistetta. Tunniste on voimassa, mutta nimi ja osoite eivät näy.
Q23 - Onko olemassa tietokantaa, jossa kaikki alv-rekisterissä olevat henkilöt olisivat?
Q24 - Mistä saan lisätietoa EU:n arvonlisäverohallinnosta?
Q25 - Mitä yritystyyppejä on?


Q1 : Mikä on alv-tietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (VIES)?

Sähköisen VIES-järjestelmän avulla voi varmistaa arvonlisätunnistenumeron voimassaolon. Järjestelmä sisältää tiedot sellaisista EU:ssa rekisteröidyistä taloudellisista toimijoista, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden kauppaa useassa EU-maassa.


Q2 : Miten tiedot saadaan?

Kun teet sähköisessä VIES-järjestelmässä asiakkaan alv-tunnisteen varmistuspyynnön, kysely toimitetaan suojatun yhteyden kautta kyseisen EU-maan kansalliseen tietokantaan. Jos alv-tunniste löytyy tietokannasta, saat ilmoituksen, että tunniste on voimassa. Jos alv-tunnistetta ei löydy tietokannasta, saat ilmoituksen, että kyseinen alv-tunniste ei ole kelvollinen.

Myös alv-tunnisteeseen liittyvät nimi- ja osoitetiedot voidaan ilmoittaa, jos kyseisen EU-maan tietosuojasäännöt sen sallivat.

Myös alv-tunnisteeseen liittyvät nimi- ja osoitetiedot voidaan ilmoittaa, jos kyseisen EU-maan tietosuojasäännöt sen sallivat.


Q3 : Miksi jotkin ohjelmistotoimittajat kysyvät alv-tunnistetta, kun teen ostoksia internetissä?

Sähköisten palveluiden, kuten virustorjuntapäivitysten, toimittajien on laskutettava palvelustaan alv. Jos palvelun ostaja on verovelvollinen, voi joissakin tapauksissa olla mahdollista, että alv:n suorittaakin verottajalle ostaja eikä myyjä. Tämän vuoksi palvelun toimittaja saattaa kysyä asiakkaan alv-tunnistetta voidakseen todeta, onko hänen laskutettava asiakkaalta alv vai vastaako asiakas siitä itse. Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa alv-tunnistetta, palvelun toimittaja laskuttaa myös alv:n. Lisätietoa alv:stä sähköisessä kaupankäynnissä (Usein kysyttyä).


Q4 : Sähköisessä VIES-järjestelmässä oleva tieto ei pidä paikkaansa – miten sen voi oikaista?

Alv-tunnistetietokantoja pitävät yllä kansalliset veroviranomaiset. Jos tietosi eivät ole ajan tasalla VIES-järjestelmässä, ota yhteyttä verohallintoon. Veroviranomaisten tekemät päivitykset näkyvät välittömästi VIES-järjestelmässä. Euroopan komissio ei varmenna tietoja.


Q5 : Voinko tehdä sähköisessä VIES-järjestelmässä useita kyselyitä kerralla?

Et voi. Järjestelmä on laadittu vain yksittäisiä kyselyitä varten.


Q6 : Lisätäänkö järjestelmään myöhemmin muita tietoja?

Ei lisätä. Järjestelmä ilmoittaa ainoastaan, onko alv-tunniste voimassa vai ei. Aiemmin voimassa olleita alv-tunnisteita ei voi tarkistaa tietokannasta. Järjestelmä ilmoittaa vain kyselyhetken tilanteen.


Q7 : Järjestelmän mukaan alv-tunniste ei ole voimassa. Mitä tällöin pitää tehdä?

Jos järjestelmä ilmoittaa alv-tunnisteen olevan virheellinen, tarkista ensin asiakkaalta, onko tunniste annettu oikein (merkkien lukumäärä, tunnisteen pituus ja maan etuliite). Jos asiakkaan antama tunniste ei tarkistuksen jälkeenkään ole pätevä, asiakkaan on otettava yhteyttä oman maansa verohallintoon ja pyydettävä tietojen päivittämistä kansallisessa alv-tietojen vaihtojärjestelmässä (VIES). (Ainostaan kansalliset verohallinnot voivat päivittää VIES-järjestelmän tietoja.)

Jos oman yrityksesi tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, ota yhteys maasi verohallintoon ja pyydä tietojen korjaamista. Joidenkin EU-maiden verohallinnot edellyttävät tällaisen pyynnön esittämistä kirjallisesti tai erityisellä lomakkeella.

Jotkin EU-maat edellyttävät, että EU:n sisäinen kauppa rekisteröidään erikseen, ja ne tallentavat kansallisiin VIES-tietokantoihinsa ainoastaan tällaista kauppaa harjoittavien toimijoiden alv-tunnisteet. Tämän vuoksi voi olla mahdollista, että vaikka alv-tunniste olisi oikea, sitä ei voi varmentaa VIES-järjestelmän kautta, koska kyseisen alv-tunnisteen haltija ei harjoita EU:n sisäistä kauppaa tai ei ole rekisteröitynyt verohallintoon arvonlisäverovelvolliseksi.

Pyyntö on osoitettava sille verohallinnolle, joka on myöntänyt alv-tunnisteen. Tunnisteen etuliitteenä oleva maakoodi ilmoittaa, minkä maan verohallinto sen on myöntänyt. Kaikki muutokset tehdään kyseisen maan omien menettelyjen mukaisesti.

Seuraavassa on luettelo linkeistä kansallisten verohallintojen kotisivuille.


Q8 : Onko minulla oltava asiakkaani voimassa oleva alv-tunniste ennen kuin toimitan palvelun tai tuotteen toiseen EU-maahan?

Oikean alv-kohtelun määrittelemiseksi on varmistettava, että henkilö, jolle toimitat palvelun tai tavaran toiseen EU-maahan, on verovelvollinen. Kaikkien verovelvollisten on ilmoitettava maansa verohallinnolle, että niillä on arvonlisäverollista liiketoimintaa, ja veroviranomaiset puolestaan antavat niille yksilöllisen alv-tunnistenumeron. Sähköisessä VIES-järjestelmässä voi varmistaa, onko asiakkaan antama alv-tunniste rekisteröity kansalliseen tietokantaan.

Asiakkaan voimassa olevan alv-tunnisteen on näyttävä laskussasi.


Q9 : Tarvitsenko voimassa olevan alv-tunnisteen yhteenvetoilmoitustani varten?

Kyllä. Veroviranomaisille lähettämässäsi yhteenvetoilmoituksessa ilmoittamasi asiakkaan alv-tunnisteen on oltava voimassa.


Q10 : Mikä on yhteenvetoilmoitus?

EU:n sisäisiä toimituksia tekevät verovelvolliset ilmoittavat neljännesvuosittain yhteenvetoilmoituksella kokonaismäärät, jotka on toimitettu kullekin toisen EU-maan verovelvolliselle. Yhteenvetoilmoitus lähetetään toimituksen tekevän verovelvollisen veroviranomaisille.


Q11 : Mitä algoritmeja EU-maat käyttävät alv-tunnisteidensa muodostamisessa?

Euroopan komissio ei voi paljastaa näitä algoritmeja. Seuraavassa taulukossa esitetään yleisesti alv-tunnisteiden rakenne.


Alv-tunnisteen rakenne
EU-maa Rakenne Formaatti*
AT-Itävalta ATU99999999 yksi 9:n merkin sarja
BE-Belgia BE0999999999 yksi 10:n numeron sarja
BG-Bulgaria BG999999999 tai
BG9999999999
yksi 9:n tai 10:n numeron sarja
CY-Kypros CY99999999L yksi 9:n merkin sarja
CZ-Tsekki CZ99999999 tai
CZ999999999 tai
CZ9999999999
yksi 8:n, 9:n tai 10:n numeron sarja
DE-Saksa DE999999999 yksi 9:n numeron sarja
DK-Tanska DK99 99 99 99 neljä 2:n numeron sarjaa
EE-Viro EE999999999 yksi 9:n numeron sarja
EL-Kreikka EL999999999 yksi 9:n numeron sarja
ES-Espanja ESX9999999X4 yksi 9:n merkin sarja
FI-Suomi FI99999999 yksi 8:n numeron sarja
FR-Ranska FRXX 999999999 yksi 2:n merkin ja yksi 9:n numeron sarja
GB–Yhdistynyt kuningaskunta GB999 9999 99 tai
GB999 9999 99 9995 tai
GBGD9996 tai
GBHA9997
yksi 3:n numeron, yksi 4:n numeron ja yksi 2:n numeron sarja tai yksi 3:n numeron, yksi 4:n numeron, yksi 2:n numeron ja yksi 3:n numeron sarja tai yksi 5:n merkin sarja
HR-Kroatia HR99999999999 yksi 11:n numeron sarja
HU-Unkari HU99999999 yksi 8:n numeron sarja
IE-Irlanti IE9S99999L
IE9999999WI
yksi 8:n tai 9:n merkin sarja
IT-Italia IT99999999999 yksi 11:n numeron sarja
LT-Liettua LT999999999 tai
LT999999999999
yksi 9:n tai yksi 12:n numeron sarja
LU-Luxemburg LU99999999 yksi 8:n numeron sarja
LV-Latvia LV99999999999 yksi 11:n numeron sarja
MT-Malta MT99999999 yksi 8:n numeron sarja
NL-Alankomaat NL999999999B998 yksi 12:n merkin sarja
PL-Puola PL9999999999 yksi 10:n numeron sarja
PT-Portugali PT999999999 yksi 9:n numeron sarja
RO-Romania RO999999999 yksi vähintään 2:n ja enintään 10:n-numeron sarja
SE-Ruotsi SE999999999999 yksi 12:n numeron sarja
SI-Slovenia SI99999999 yksi 8:n numeron sarja
SK-Slovakia SK9999999999 yksi 10:n numeron sarja

Huomautuksia:

*: Formaatin selityksestä on jätetty pois kaksikirjaiminen etuliite
9: numero
X: kirjain tai numero
S: kirjain, numero, "+" tai "*"
L: kirjain

Alaviitteet:

1: Etuliitteen jälkeen on aina ensimmäisenä "U".
2: Etuliitteen jälkeen ensimmäinen numero on aina nolla ("0").
3: (Uusi) 10:n merkin sarja saadaan lisäämällä nolla (vanhaan) 9:n merkin sarjaan.
4: Ensimmäinen ja viimeinen merkki voi olla kirjain tai numero, mutta ne eivät molemmat voi olla numeroita.
5: Elinkeinonharjoittajat.
6: Ministeriöt.
7: Terveysviranomaiset.
8: Etuliitteen jälkeen on aina kymmenentenä "B".
9: Pienet ja isot kirjaimet ovat aina eri merkkejä. Noudata alv-tunnisteen rakennetta tarkasti.

Q12 : Mitä minun on tehtävä, jos oma alv-tunnisteeni ei kelpaa?

Euroopan komission sivusto toimii reaaliajassa, ja se tarkistaa alv-tunnisteiden voimassaolon EU-maiden viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista. Jos alv-tunnisteesi ei kelpaa, ota yhteyttä oman maasi verohallintoon.


Q13 : Mitä minun on tehtävä, jos asiakkaani alv-tunniste ei kelpaa?

Euroopan komission sivusto toimii reaaliajassa, ja se tarkistaa alv-tunnisteiden voimassaolon EU-maiden viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista. Toisin sanoen kun tarkistat alv-tunnistetta, tarkistat sen EU-maan viranomaisen tietokannasta. Jos asiakkaasi alv-tunniste ei kelpaa, hänen on syytä ottaa yhteyttä oman maansa verohallintoon.


Q14 : Mitä tehdä, jos sivusto ei toimi?

Euroopan komission sivusto toimii reaaliajassa, ja se tarkistaa alv-tunnisteiden voimassaolon EU-maiden viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista. Toisin sanoen kun tarkistat alv-tunnistetta, tarkistat sen EU-maan viranomaisen tietokannasta. Järjestelmän jotkin osat saattavat joskus olla poissa käytöstä, koska viranomaiset päivittävät tietokantojaan.

Ongelma on komission tiedossa, ja se pyrkii yhdessä EU-maiden viranomaisten kanssa varmistamaan, että yhteydet tietokantoihin olisivat päivitysten vuoksi poikki mahdollisimman lyhyen aikaa.


Q15 : Mitä minun on tehtävä, jos IP-osoitteeni on estetty?

Järjestelmä estää IP-osoitteen, jos se epäilee väärinkäytöstä. Jos IP-osoitteesi on mielestäsi estetty virheellisin perustein, ota yhteyttä: TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Mitä minun on tehtävä, jos saan virheviestin?

Ohje-sivullaon esitelty mahdollisia virheviestejä. Jos saamasi virheviesti ei ole mukana luettelossa, ota yhteyttä: TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Onko mahdollista saada selville alv-tunnisteeseen liittyvä nimi ja/tai osoite?

Joidenkin EU-maiden järjestelmissä näkyvät voimassa olevan alv-tunnisteen haltijan nimi- ja osoitetiedot. Jos nimeä/osoitetta ei näy, se tarkoittaa, että kyseinen maa ei salli näiden tietojen näyttämistä. Asiakkailla on oikeus saada omalta verohallinnoltaan tietoonsa, ilmoitetaanko alv-tunnisteen yhteydessä myös siihen liittyvä nimi ja/tai osoite.


Q18 : Voiko Euroopan komission sivustolle saada avoimen rajapinnan?

Saatavilla on SOAP-palvelu, joka tarjoaa samat toiminnot kuin interaktiivinen palvelu. Myös Vastuuvapauslauseke-, Ohje- ja Usein kysyttyä -sivut koskevat tätä palvelua. WSDL-tiedosto on ladattavissa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Kaikissa palveluun liittyvissä teknisissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Onko mahdollista selvittää asiakkaan/tavarantoimittajan alv-tunniste pelkästään tämän nimen ja osoitteen perusteella?

Alv-tunnistetta ei voi hakea nimen tai osoitteen perusteella.


Q20 : Mitä teen, jos en pysty tarkistamaan asiakkaani alv-tunnisteen voimassaoloa?

Jos on luultavaa, että asiakas on arvonlisäverovelvollinen, sinun on perittävä alv.


Q21 : Itävallan alv-tunnisteissa on etuliite "ATU", mutta komission sivustolla niiden etuliitteeksi ilmoitetaan vain "AT".

Itävallan etuliite on "AT". Itävallan tunnisteiden ensimmäinen merkki puolestaan on aina "U". Itävallan tunnisteita varmistettaessa ensimmäiseksi merkiksi on siis aina syötettävä "U".


Q22 : Olen koettanut varmistaa espanjalaista alv-tunnistetta. Tunniste on voimassa, mutta nimi ja osoite eivät näy.

Espanjan alv-tunnisteiden kohdalla on varmistamisen yhteydessä aina ilmoitettava myös yrityksen nimi, osoite ja tyyppi. Espanjan tietokanta ei näytä niitä automaattisesti.


Q23 : Onko olemassa tietokantaa, jossa kaikki alv-rekisterissä olevat henkilöt olisivat?

Euroopan komission sivusto hyödyntää EU-maiden kansallisia tietokantoja, ja varmistus perustuu kussakin tietokannassa oleviin tietoihin. Yhteistä keskitettyä tietokantaa ei ole.


Q24 : Mistä saan lisätietoa EU:n arvonlisäverohallinnosta?

Lue lisätietoa alv:stä Euroopan unionissa.


Q25 : Mitä yritystyyppejä on?

Seuraavassa luettelossa yritystyyppejä EU-maittain:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente