Navigation path

Additional tools

Vanliga frågor

Q1 - Vad är Vies (systemet för utbyte av momsinformation)?
Q2 - Varifrån kommer informationen?
Q3 - Varför kräver en del programvaruleverantörer ett momsregistreringsnummer när jag handlar på nätet?
Q4 - Mina Vies-uppgifter är felaktiga. Hur gör jag för att rätta dem?
Q5 - Kan jag göra flera förfrågningar på samma gång via Vies?
Q6 - Kommer ytterligare uppgifter att göras tillgängliga?
Q7 - Vad gör jag om systemet säger att ett momsregistreringsnummer är ogiltigt?
Q8 - Måste jag ha ett giltigt momsregistreringsnummer för köparen i det andra EU-landet innan jag kan sälja varor eller tjänster dit?
Q9 - Måste jag ha ett giltigt momsregistreringsnummer för köparen när jag gör min periodiska sammanställning?
Q10 - Vad är en periodisk sammanställning?
Q11 - Hur är EU-ländernas momsregistreringsnummer uppbyggda?
Q12 - Vad gör jag om systemet säger att mitt eget momsregistreringsnummer är ogiltigt?
Q13 - Vad gör jag om systemet säger att köparens momsregistreringsnummer är ogiltigt?
Q14 - Vad gör jag om webbplatsen inte fungerar?
Q15 - Vad gör jag om min IP-adress har blockerats?
Q16 - Vad gör jag om jag får ett felmeddelande?
Q17 - Går det att få namn och adress till ett specifikt momsregisternummer?
Q18 - Finns det ett öppet gränssnitt till kommissionens webbplats?
Q19 - Jag har köparens/säljarens namn och adress. Går det att ta reda på momsregistreringsnumret?
Q20 - Hur gör jag om jag inte kan kontrollera att köparens momsregistreringsnummer är giltigt?
Q21 - Österrikiska momsregistreringsnummer börjar på ATU men enligt kommissionens webbplats används AT som landsprefix.
Q22 - Jag har kontrollerat ett spanskt momsregistreringsnummer. Numret är giltigt men jag får inte upp namn och adress.
Q23 - Finns det en databas över alla momsregistrerade personer?
Q24 - Var kan jag få ytterligare information om moms i EU?
Q25 - Vilka företagsformer finns?


Q1 : Vad är Vies (systemet för utbyte av momsinformation)?

Vies är ett elektroniskt system för kontroll av EU-näringsidkares momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i samband med att varor och tjänster levereras till andra EU-länder.


Q2 : Varifrån kommer informationen?

Du kan använda Vies för att kontrollera köparens momsregistreringsnummer när du säljer varor eller tjänster till företag i andra EU-länder. Vies skickar din förfrågan via en säker uppkoppling till den relevanta nationella databasen för att kontrollera om numret finns registrerat där. Om så är fallet meddelar Vies att numret är giltigt, annars att det är ogiltigt. Beroende på landets dataskyddsregler visas eventuellt också näringsidkarens namn och adress såsom de är angivna i den nationella databasen.


Q3 : Varför kräver en del programvaruleverantörer ett momsregistreringsnummer när jag handlar på nätet?

Leverantörer av elektroniska tjänster som antivirusuppdateringar är skyldiga att ta ut moms. Om du är momsregistrerad är det under vissa omständigheter du och inte leverantören som ska redovisa momsen. Därför kan det hända att leverantören ber dig om ditt momsregistreringsnummer för att kunna avgöra om det är köparen eller leverantören som ska redovisa momsen. Om du inte har något giltigt momsregistreringsnummer ska leverantören ta ut momsen Läs mer om moms på e-handel (vanliga frågor).


Q4 : Mina Vies-uppgifter är felaktiga. Hur gör jag för att rätta dem?

Databaserna med momsregistreringsnumren sköts av de nationella skattemyndigheterna. Om dina uppgifter i Vies är inaktuella ska du kontakta din skattemyndighet. När uppgifterna har uppdateras syns detta också i Vies. Ändringarna valideras inte av EU-kommissionen.


Q5 : Kan jag göra flera förfrågningar på samma gång via Vies?

Nej. Systemet kan bara hantera en förfrågan i taget.


Q6 : Kommer ytterligare uppgifter att göras tillgängliga?

Nej. Vies meddelar bara om ett nummer är giltigt eller inte. Du kan inte kontrollera om numret varit giltigt tidigare utan bara vad som gäller just i dag.


Q7 : Vad gör jag om systemet säger att ett momsregistreringsnummer är ogiltigt?

Om Vies meddelar att numret är ogiltigt ska du i första hand fråga köparen om du har fått rätt nummer (rätt antal tecken, längd och landsprefix). Om systemet efter denna kontroll fortfarande säger att numret är ogiltigt ska du be köparen att kontakta sin skattemyndighet och begära en uppdatering av uppgifterna i den nationella momsdatabasen (endast de nationella skattemyndigheterna kan uppdatera momsuppgifterna).

Om dina egna företagsuppgifter är felaktiga eller inaktuella ska du kontakta din skattemyndighet och be dem rätta uppgifterna. Tänk på att du i en del EU-länder måste göra detta skriftligt eller med hjälp av ett webbformulär.

En del EU-länder kräver en separat momsregistrering för försäljning av varor eller tjänster till företag i andra EU-länder och lägger bara in sådana momsregistreringsnummer i sina nationella databaser. Därför kan Vies eventuellt inte validera numret trots att det är korrekt, eftersom näringsidkaren i fråga inte gör affärer med andra EU-länder eller inte har registrerat sig för sådan försäljning.

Kontakta alltid den skattemyndighet som har tilldelat momsregistreringsnumret. Av landsprefixet i början av numret framgår vilken skattemyndighet det rör sig om. Uppgifterna rättas i enlighet med landets rutiner.

Nedan finns länkar till de nationella skattemyndigheterna.


Q8 : Måste jag ha ett giltigt momsregistreringsnummer för köparen i det andra EU-landet innan jag kan sälja varor eller tjänster dit?

Du måste förvissa dig om att köparen är momsregistrerad i det EU-land som du säljer varor eller tjänster till, eftersom det är en förutsättning för att momsbehandlingen ska bli korrekt. Alla beskattningsbara personer som genomför momspliktiga transaktioner måste informera sina skattemyndigheter om detta och får då ett unikt momsregistreringsnummer. Med hjälp av Vies kan du kontrollera om köparens momsregistreringsnummer finns upptaget i det relevanta landets databas.

Köparens giltiga momsregistreringsnummer ska anges i fakturan.


Q9 : Måste jag ha ett giltigt momsregistreringsnummer för köparen när jag gör min periodiska sammanställning?

Ja. Du måste ange korrekt nummer för köparen i den periodiska sammanställning som du lämnar till skattemyndigheten.


Q10 : Vad är en periodisk sammanställning?

Beskattningsbara personer som säljer varor eller tjänster till företag i andra EU-länder ska rapportera denna försäljning månads- eller kvartalsvis genom att lämna en periodisk sammanställning till sin skattemyndighet.


Q11 : Hur är EU-ländernas momsregistreringsnummer uppbyggda?

Numrens struktur framgår av nedanstående tabell.


Momsregistreringsnumrens struktur
EU-land Struktur Format*
AT-Österrike ATU99999999 1 block med 9 tecken
BE-Belgien BE0999999999 1 block med 10 siffror
BG-Bulgarien BG999999999 eller
BG9999999999
1 block med 9 eller 10 siffror
CY-Cypern CY99999999L 1 block med 9 tecken
CZ-Tjeckien CZ99999999 eller
CZ999999999 eller
CZ9999999999
1 block med 8, 9 eller 10 siffror
DE-Tyskland DE999999999 1 block med 9 siffror
DK-Danmark DK99 99 99 99 4 block med 2 siffror
EE-Estland EE999999999 1 block med 9 siffror
EL-Grekland EL999999999 1 block med 9 siffror
ES-Spanien ESX9999999X4 1 block med 9 tecken
FI-Finland FI99999999 1 block med 8 siffror
FR-Frankrike FRXX 999999999 1 block med 2 bokstäver och 1 block med 9 siffror
GB-Storbritannien GB999 9999 99 eller
GB999 9999 99 9995 eller
GBGD9996 eller
GBHA9997
1 block med 3 siffror, 1 block med 4 siffror och 1 block med 2 siffror eller ovanstående följt av 1 block med 3 siffror eller 1 block med 5 tecken
HR-Kroatien HR99999999999 1 block med 11 siffror
HU-Ungern HU99999999 1 block med 8 siffror
IE-Irland IE9S99999L
IE9999999WI
1 block med 8 tecken eller 1 block med 9 tecken
IT-Italien IT99999999999 1 block med 11 siffror
LT-Litauen LT999999999 eller
LT999999999999
1 block med 9 siffror eller 1 block med 12 siffror
LU-Luxemburg LU99999999 1 block med 8 siffror
LV-Lettland LV99999999999 1 block med 11 siffror
MT-Malta MT99999999 1 block med 8 siffror
NL-Nederländerna NL999999999B998 1 block med 12 tecken
PL- Polen PL9999999999 1 block med 10 siffror
PT-Portugal PT999999999 1 block med 9 siffror
RO-Romanien RO999999999 1 block med minst 2 och högst 10 siffror
SE-Sverige SE999999999999 1 block med 12 siffror
SI-Slovenien SI99999999 1 block med 8 siffror
SK-Slovakien SK9999999999 1 block med 10 siffror

Förklaringar:

*: de två bokstäverna i prefixet räknas inte
9: siffra
X: bokstav eller siffra
S: bokstav, siffra, + eller *
L: bokstav

Anmärkningar:

1: Första tecknet efter prefixet är alltid ett U.
2: Första siffran efter prefixet är alltid en nolla (0).
3: Det (nya) tiosiffriga numret får man genom att sätta en nolla framför det (gamla) niosiffriga numret.
4: Det första och sista tecknet kan vara bokstav eller siffra men båda kan inte vara siffror.
5: Företagsfilialer.
6: Myndigheter.
7: Hälso- och sjukvårdsmyndigheter.
8: Det tionde tecknet efter prefixet är alltid ett B.
9: Skilj mellan stora och små bokstäver. Var noga med att följa angiven syntax.

Q12 : Vad gör jag om systemet säger att mitt eget momsregistreringsnummer är ogiltigt?

Vies kontrollerar numrens giltighet mot EU-ländernas databaser i realtid. Om Vies meddelar att ditt nummer är ogiltigt ska du kontakta din skattemyndighet.


Q13 : Vad gör jag om systemet säger att köparens momsregistreringsnummer är ogiltigt?

Vies kontrollerar numrens giltighet mot EU-ländernas databaser i realtid. Systemet jämför alltså numren med dem som finns i de nationella databaserna. Om Vies meddelar att köparens nummer är ogiltigt ska köparen kontakta sin skattemyndighet.


Q14 : Vad gör jag om webbplatsen inte fungerar?

Vies kontrollerar numrens giltighet mot EU-ländernas databaser i realtid. Systemet jämför alltså numren med dem som finns i de nationella databaserna. Ibland ligger delar av systemet nere eftersom de nationella databaserna håller på att uppdateras eller säkerhetskopieras.

Kommissionen och EU-länderna försöker att begränsa de här avbrotten till ett minimum.


Q15 : Vad gör jag om min IP-adress har blockerats?

Vid misstanke om missbruk spärras användaren (dvs. IP-adressen blockeras). Kontakta oss om du anser att din IP-adress har blockerats av misstag.


Q16 : Vad gör jag om jag får ett felmeddelande?

Gå till hjälpsidan för att se om felmeddelandet finns förklarat där. Om du behöver mer hjälp kan du Kontakta oss.


Q17 : Går det att få namn och adress till ett specifikt momsregisternummer?

Vies visar namn och adress tillsammans med det giltiga momsregisternumret om den beskattningsbara personens land tillåter detta, annars inte.

Köparen har rätt att få en bekräftelse från sin skattemyndighet om ett momsregisternummer kopplas till ett namn eller en adress.


Q18 : Finns det ett öppet gränssnitt till kommissionens webbplats?

Vi har en Soap-tjänst med samma funktioner som den interaktiva tjänsten. Våra sidor för ansvarsfriskrivning, hjälp och vanliga frågor gäller också för den tjänsten. Ladda ner WSDL-filen här: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Kontakta oss om du har frågor.


Q19 : Jag har köparens/säljarens namn och adress. Går det att ta reda på momsregistreringsnumret?

Du kan inte söka på momsregistreringsnummer med hjälp av namn eller adress.


Q20 : Hur gör jag om jag inte kan kontrollera att köparens momsregistreringsnummer är giltigt?

Om du misstänker att köparen inte är momsregistrerad ska du ta ut moms på försäljningen.


Q21 : Österrikiska momsregistreringsnummer börjar på ATU men enligt kommissionens webbplats används AT som landsprefix.

Landsprefixet för Österrike är mycket riktigt AT men österrikiska momsregistreringsnummer börjar alltid på U. Därför måste du alltid skriva ett U som första bokstav när du kontrollerar ett österrikiskt momsregistreringsnummer.


Q22 : Jag har kontrollerat ett spanskt momsregistreringsnummer. Numret är giltigt men jag får inte upp namn och adress.

I Spanien måste namn, adress och företagsform anges tillsammans med momsregistreringsnummer för att kunna valideras. Den spanska databasen tillhandahåller inte uppgifterna automatiskt.


Q23 : Finns det en databas över alla momsregistrerade personer?

Vies är kopplad till de enskilda EU-ländernas momsdatabaser och kontrollen bygger på uppgifterna i respektive databas. Det finns ingen central databas.


Q24 : Var kan jag få ytterligare information om moms i EU?

Läs mer om moms i EU.


Q25 : Vilka företagsformer finns?

Nedan följer en lista över företagsformer fördelade på EU-land:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente