Navigation path

Additional tools

Bieži jautājumi

Q1 - Kas ir internetā bāzētā sistēmā VIES (PVN informācijas apmaiņas sistēma)?
Q2 - Kā šī informācija tiek iegūta?
Q3 - Kāpēc daži lietotņu piegādātāji prasa PVN identifikācijas numuru, kad iepērkos internetā?
Q4 - Informācija sistēmā VIES ir neprecīza. Kā var to izlabot?
Q5 - Vai varu iesniegt grupu pieprasījumus sistēmas VIES tīmekļa vietnē?
Q6 - Vai tiks sniegta papildu informācija?
Q7 - Sistēma parāda, ka numurs nav derīgs. Kā jārīkojas?
Q8 - Vai ir jābūt derīgam klienta PVN numuram pirms preču vai pakalpojumu piegādes veikšanas ES iekšienē?
Q9 - Vai man ir vajadzīgs derīgs PVN numurs manam kopsavilkuma paziņojumam?
Q10 - Kas ir kopsavilkuma paziņojums?
Q11 - Vai var noskaidrot algoritmus, ko dalībvalstis izmanto, lai izveidotu savus PVN identifikācijas numurus?
Q12 - Kas man ir jādara, ja sistēma parāda, ka mans PVN numurs ir nepareizs?
Q13 - Kas man ir jādara, ja sistēma parāda, ka mana klienta PVN numurs ir nepareizs?
Q14 - Ko darīt, ja tīmekļa vietne nedarbojas?
Q15 - Kas man ir jādara, ja ir bloķēta mana IP adrese?
Q16 - Kas man ir jādara, ja saņemu kļūdas paziņojumu?
Q17 - Vai ir iespējams saņemt vārdu un/vai adresi, kas saistīta ar PVN numuru?
Q18 - Vai ir iespējams izmantot atvērtu saskarni ar Komisijas tīmekļa vietni?
Q19 - Vai ir iespējams dabūt PVN numuru kādam klientam vai piegādātājam, ja zinām viņa vārdu un adresi?
Q20 - Kas man ir jādara, ja nevaru pārbaudīt mana klienta PVN numura derīgumu?
Q21 - Austrijas PVN numuriem ir prefikss “ATU”, bet Komisijas vietne piedāvā tikai prefiksu “AT” Austrijas numuriem.
Q22 - Es mēģinu pārbaudīt Spānijas PVN numuru. Numurs ir derīgs, bet vārds un adrese neparādās.
Q23 - Vai ir datubāze, kurā ir iekļautas visas personas, kas reģistrētas attiecībā uz PVN?
Q24 - Kur varu saņemt vairāk informācijas par nodokļu administrēšanu jautājumā par PVN Eiropas Savienībā?
Q25 - Kādi ir pieejamo uzņēmumu veidi?


Q1 : Kas ir internetā bāzētā sistēmā VIES (PVN informācijas apmaiņas sistēma)?

Tā ir elektroniska sistēma, kas ļauj pārbaudīt Eiropas Savienībā reģistrētu ekonomisko dalībnieku PVN identifikācijas numurus pārrobežu darījumos, kas saistīti ar precēm vai pakalpojumiem.


Q2 : Kā šī informācija tiek iegūta?

Kad pārbaudāt PVN numuru jūsu klientam, kurš atrodas citā dalībvalstī, sistēmā VIES, pieprasījums, izmantojot drošu savienojumu, tiek nosūtīts uz attiecīgo valsts datubāzi, lai pārbaudītu, vai attiecīgais numurs tiešām tur ir reģistrēts. Jā jā, parādās statuss “Derīgs”. Jā nē, parādās statuss “Nederīgs”.

Atkarībā no datu aizsardzības jomā spēkā esošajiem valsts noteikumiem dažas dalībvalstis sniedz arī vārdu un adresi, kas figurē datubāzē saistībā ar attiecīgo PVN numuru.


Q3 : Kāpēc daži lietotņu piegādātāji prasa PVN identifikācijas numuru, kad iepērkos internetā?

Elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, piem, pretvīrusu programmu piegādātājiem, ir pienākums attiecīgajiem pakalpojumiem pieskaitīti PVN. Ja pircējs, kas iegādājas šos pakalpojumus, ir nodokļu maksātājs, atsevišķos gadījumos tas ir klients, nevis piegādātājs, kuram jāmaksā PVN. Piegādātājs tāpēc var prasīt klienta PVN identifikācijas numuru, lai noskaidrotu, vai viņam ir jāpieskaita PVN vai klients pats to samaksās un nokārtos šīs formalitātes. Ja klientam nav derīga PVN numura, piegādātājs pieskaitīs PVN. Lai uzzinātu vairāk, skatiet biežos jautājumus par PVN elektroniskajā tirdzniecībā.


Q4 : Informācija sistēmā VIES ir neprecīza. Kā var to izlabot?

PVN numura datubāzes uztur valsts nodokļu iestādes. Ja jūsu dati sistēmā VIES nav atjaunoti, jums ir jāsazinās ar savu nodokļu iestādi. Kolīdz tie ir atjaunoti, dati ir redzami sistēmā VIES. Eiropas Komisija neapstiprina izmaiņas.


Q5 : Vai varu iesniegt grupu pieprasījumus sistēmas VIES tīmekļa vietnē?

Nē. Sistēma pieņem tikai atsevišķus, no citiem atdalītus pieprasījumus.


Q6 : Vai tiks sniegta papildu informācija?

Nē. Sistēma tikai apstiprina, ka numurs ir derīgs vai nav derīgs. Nevar apstiprināt PVN numura derīgumu pagātnē. Tas ir iespējams tikai pašreizējā momentā.


Q7 : Sistēma parāda, ka numurs nav derīgs. Kā jārīkojas?

Ja uzrādās, ka PVN numurs nav derīgs, vispirms sazinieties ar savu klientu, lai pārliecinātos, ka norādītais numurs ir pareizs (pareizs rakstzīmju skaits, garums un valsts kods). Ja jūsu klienta sniegtais numurs nav derīgs arī pēc tā pārbaudīšanas, jums ir jāaicina savs klients sazināties ar tā nodokļu iestādi, lai šī iestāde atjauninātu datus, kas ir pieejami valsts PVN informācijas apmaiņas sistēmā (VIES) (tikai valsts nodokļu iestādes var atjaunināt VIES datus).

Ja konstatējat, ka jūsu uzņēmuma dati ir kļūdaini vai nav atjaunināti, jums ir jāsazinās ar savu nodokļu iestādi un jālūdz tai tos izlabot. Ņemiet vērā, ka atsevišķas ES nodokļu iestādes prasīs, lai šāda veida prasības iesniedzat rakstiski vai aizpildot veidlapu.

Dažas dalībvalstis prasa papildu reģistrāciju darījumiem ES iekšienē, un savās VIES valsts datubāzēs reģistrē tikai šos PVN numurus. Līdz ar to ir iespējams, ka kāds PVN numurs netiek validēts sistēmā VIES pat tad, ja tas ir pareizs, tāpēc ka šī numura īpašnieks neveic darījumus ES iekšienē vai nav reģistrēts šim nolūkam savā nodokļu iestādē.

Nodokļu iestāde, kurā jāvēršas, vienmēr ir tā, kas piešķīrusi PVN numuru, attiecībā uz kuru konstatētas kļūdas vai nepareizi dati. Šo nodokļu iestādi var noskaidrot, pateicoties valsts kodam, kas sniegts pirms konkrētā PVN numura. Labojumus veic saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts iekšējām procedūrām.

Pievienotais saraksts satur saites uz to valsts nodokļu iestāžu sākumlapām, ar kurām varat sazināties, ja vēlaties, lai tiktu izdarīti labojumi.


Q8 : Vai ir jābūt derīgam klienta PVN numuram pirms preču vai pakalpojumu piegādes veikšanas ES iekšienē?

Jums ir jāpārliecinās, ka klients, kuram veicat piegādi citā ES valstī, ir nodokļu maksātājs, tāpēc ka tas ir viens no elementiem, kas nosaka pareizu PVN apstrādi. Visiem nodokļu maksātājiem ir jāinformē sava nodokļu iestāde par to, ka viņi veic darījumus, uz kuriem attiecas PVN. Savukārt nodokļu iestāde viņiem piešķir unikālo PVN numuru. Sistēma VIES ļauj pārliecināties, vai PVN numurs, ko sniedzis klients, reģistrēts attiecīgajā valsts datubāzē.

Jums ir jānorāda derīgs jūsu klienta PVN numurs savā rēķinā.


Q9 : Vai man ir vajadzīgs derīgs PVN numurs manam kopsavilkuma paziņojumam?

Jā. Jūsu klienta numuram, kas norādīts kopsavilkuma paziņojumā, kuru iesniedzat nodokļu iestādei, ir jābūt pareizam.


Q10 : Kas ir kopsavilkuma paziņojums?

Nodokļu maksātāji, kas veic piegādes ES iekšienē, norāda kopējo piegāžu apjomu attiecīgā ceturkšņa laikā attiecībā uz katru nodokļu maksātāju, kas reģistrēts citā dalībvalstī, kopsavilkuma paziņojumā, kuru nosūta piegādes veikušā nodokļu maksātāja nodokļu iestādei.


Q11 : Vai var noskaidrot algoritmus, ko dalībvalstis izmanto, lai izveidotu savus PVN identifikācijas numurus?

Eiropas Komisija nevar izpaust šos algoritmus. Tomēr PVN identifikācijas numura struktūra ir norādīta tabulā zemāk.


PVN identifikācijas numura struktūra
Dalībvalsts Struktūra Formāts*
AT-Austrija ATU99999999 1 virkne, kas sastāv no 9 rakstzīmēm
BE-Beļģija BE0999999999 1 virkne, kas sastāv no 10 cipariem
BG-Bulgārija BG999999999 vai
BG9999999999
1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem, vai 1 virkne, kas sastāv no 10 cipariem
CY-Kipra CY99999999L 1 virkne, kas sastāv no 9 rakstzīmēm
CZ-Čehija CZ99999999 vai
CZ999999999 vai
CZ9999999999
1 virkne, kas sastāv no 8, 9 vai 10 cipariem
DE-Vācija DE999999999 1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem
DK-Dānija DK99 99 99 99 4 virknes, kas sastāv no 2 cipariem
EE-Igaunija EE999999999 1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem
EL-Grieķija EL999999999 1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem
ES-Spānija ESX9999999X4 1 virkne, kas sastāv no 9 rakstzīmēm
FI-Somija FI99999999 1 virkne, kas sastāv no 8 cipariem
FR-Francija FRXX 999999999 1 virkne, kas sastāv 2 rakstzīmēm, un 1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem
GB-Apvienotā Karaliste GB999 9999 99 vai
GB999 9999 99 9995 vai
GBGD9996 vai
GBHA9997
1 virkne, kas sastāv no 3 cipariem, 1 virkne, kas sastāv no 4 cipariem, un 1 virkne, kas sastāv no 2 cipariem; vai iepriekš norādītais, kam seko virkne, kas sastāv no 3 cipariem; vai 1 virkne, kas sastāv no 5 rakstzīmēm
HR-Horvātija HR99999999999 1 virkne, kas sastāv no 11 cipariem
HU-Ungārija HU99999999 1 virkne, kas sastāv no 8 cipariem
IE-Īrija IE9S99999L
IE9999999WI
1 virkne, kas sastāv no 8 rakstzīmēm, vai 1 virkne, kas sastāv no 9 rakstzīmēm
IT-Itālija IT99999999999 1 virkne, kas sastāv no 11 cipariem
LT-Lietuva LT999999999 vai
LT999999999999
1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem, vai 1 virkne, kas sastāv no12 cipariem
LU-Luksemburga LU99999999 1 virkne, kas sastāv no 8 cipariem
LV-Latvija LV99999999999 1 virkne, kas sastāv no 11 cipariem
MT-Malta MT99999999 1 virkne, kas sastāv no 8 cipariem
NL-Nīderlande NL999999999B998 1 virkne, kas sastāv no 12 rakstzīmēm
PL-Polija PL9999999999 1 virkne, kas sastāv no 10 cipariem
PT-Portugāle PT999999999 1 virkne, kas sastāv no 9 cipariem
RO-Rumānija RO999999999 1 virkne, kas sastāv vismaz no 2 un maksimums no 10 cipariem
SE-Zviedrija SE999999999999 1 virkne, kas sastāv no 12 cipariem
SI-Slovēnija SI99999999 1 virkne, kas sastāv no 8 cipariem
SK-Slovākija SK9999999999 1 virkne, kas sastāv no 10 cipariem

Piezīmes:

*: formāts nesatur prefiksu, kurā ir 2 burti
9: viens cipars
X: viens burts vai viens cipars
S: viens burts; viens cipars; "+" vai "*"
L: viens burts

Piezīmes

1: pirmajā pozīcijā pēc prefiksa vienmēr ir "U".
2: pirmais cipars pēc prefiksa vienmēr ir nulle (“0”).
3: jaunajā 10 ciparu formātā pievienota nulle pirms agrākā 9 ciparu formāta.
4: pirmā un pēdējā rakstzīme var būt burts vai cipars, bet tās abas nevar būt cipari.
5: identificē sektora dalībniekus.
6: identificē ministrijas.
7: identificē veselības iestādes.
8: desmitajā pozīcijā pēc prefiksa vienmēr ir “B”.
9: visiem burtiem ir nozīme, vai tie ir mazie vai lielie. Ievērojiet parādītā PVN numura precīzo sintaksi.

Q12 : Kas man ir jādara, ja sistēma parāda, ka mans PVN numurs ir nepareizs?

Komisijas tīmekļa vietne ir sistēma, kas reālajā laikā pārbauda PVN numuru derīgumu datubāzēs, ko uztur ES valstis. Ja sistēma parāda, ka jūsu PVN numurs ir nederīgs, vērsieties ar šo jautājumu savā nodokļu iestādē.


Q13 : Kas man ir jādara, ja sistēma parāda, ka mana klienta PVN numurs ir nepareizs?

Komisijas tīmekļa vietne ir sistēma, kas reālajā laikā pārbauda PVN numuru derīgumu datubāzēs, ko uztur ES valstis. Tas nozīmē, ka, kad pārbaudāt kādu numuru, šī pārbaude tiek veikta ir attiecīgās dalībvalsts datubāzē.

Ja jūsu klienta PVN numurs tiek norādīts kā nederīgs, viņam ir jāvēršas savā nodokļu iestādē.


Q14 : Ko darīt, ja tīmekļa vietne nedarbojas?

Komisijas tīmekļa vietne ir sistēma, kas reālajā laikā pārbauda PVN numuru derīgumu datubāzēs, ko uztur ES valstis. Tas nozīmē, ka, kad pārbaudāt kādu numuru, šī pārbaude tiek veikta ir attiecīgās dalībvalsts datubāzē. Iespējams, ka konkrētā brīdī atsevišķas sistēmas daļas nav pieejamas, tāpēc ka ir nepieciešams saglabāt jeb arhivēt dalībvalstu datubāzes.

Šī problēma ir zināma, un Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai garantētu, ka periods, kura laikā datubāzes nav pieejamas datu atjaunošanas dēļ, ir samazināts līdz minimumam.


Q15 : Kas man ir jādara, ja ir bloķēta mana IP adrese?

Ir iespējams, ka atsevišķas darbības tiek identificētas kā pakalpojuma ļaunprātīgs izmantojums. Tādā gadījumā pieprasījuma autors (konkrētā IP adrese) tiek bloķēts. Ja domājat, ka konkrēto IP adresi sistēma bloķējusi kļūdas pēc, sazinieties ar TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Kas man ir jādara, ja saņemu kļūdas paziņojumu?

Ieskatieties palīdzības lapā, kurā atradīsiet iespējamo atbilžu sarakstu. Ja saņemat kļūdas paziņojumu, kura nav sarakstā, sazinieties ar TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Vai ir iespējams saņemt vārdu un/vai adresi, kas saistīta ar PVN numuru?

Atsevišķas dalībvalstis ļauj attiecīgā nodokļa maksātāja vārda un adreses parādīšanu, ja PVN numurs ir derīgs (pārbaudes laikā). Ja neredzat vārdu un adresi, tas nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts neļauj šo datu parādīšanu.

Klientiem ir tiesības no savas nodokļu iestādes saņemt apstiprinājumu, vai konkrēts PVN identifikācijas numurs ir saistīts ar vārdu un/vai adresi.


Q18 : Vai ir iespējams izmantot atvērtu saskarni ar Komisijas tīmekļa vietni?

Varat izmantot SOAP pakalpojumu, kas piedāvā to pašu funkcionalitāti kā interaktīvais pakalpojums. Atruna, palīdzības lapas un bieži jautājumi tāpat ir piemērojami šim pakalpojumam. WSDL failu var saņem te: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Visus tehniskos jautājumus par šo pakalpojumu var iesniegt TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Vai ir iespējams dabūt PVN numuru kādam klientam vai piegādātājam, ja zinām viņa vārdu un adresi?

Nav iespējams meklēt PVN numuru, izmantojot vārdu un adresi.


Q20 : Kas man ir jādara, ja nevaru pārbaudīt mana klienta PVN numura derīgumu?

Ja domājat, ka jūsu klients nav ar nodokli apliekama persona, pieskaitiet PVN par piegādi.


Q21 : Austrijas PVN numuriem ir prefikss “ATU”, bet Komisijas vietne piedāvā tikai prefiksu “AT” Austrijas numuriem.

Pareizs prefikss Austrijai ir “AT”. Austrijas PVN numuri vienmēr sākas ar “U”. Tāpēc, kad pārbaudāt Austrijas PVN identifikācijas numuru, pirmā rakstzīme, kas ir jāievada, ir “U”.


Q22 : Es mēģinu pārbaudīt Spānijas PVN numuru. Numurs ir derīgs, bet vārds un adrese neparādās.

Spānijas PVN numuriem vārds, adrese un uzņēmuma veids ir jānorāda kopā ar PVN, lai varētu veikt pārbaudi. Spānijas datubāze tos neparāda automātiski.


Q23 : Vai ir datubāze, kurā ir iekļautas visas personas, kas reģistrētas attiecībā uz PVN?

Komisijas tīmekļa vietne ir saistīta ar dažādu dalībvalstu PVN datubāzēm, un pārbaudes pamatā ir informācija, kas ir pieejama attiecīgajā datubāzē. Nav centrālas datubāzes.


Q24 : Kur varu saņemt vairāk informācijas par nodokļu administrēšanu jautājumā par PVN Eiropas Savienībā?

Jūs atradīsiet šo informāciju publikācijā PVN Eiropas Savienībā.


Q25 : Kādi ir pieejamo uzņēmumu veidi?

Zemāk atradīsiet sarakstu, kas satur pieejamos uzņēmumu veidus pa dalībvalstīm.

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente