Navigation path

Additional tools

Jautājumi un atbildes

Q1 - Kas ir PVN informācijas apmaiņas sistēma (VIES)?
Q2 - Kā VIES esošā informācija tiek iegūta?
Q3 - Kāpēc noteikti programmatūras piegādātāji jautā PVN reģistrācijas numuru, kad es veicu pirkumus internetā?
Q4 - Cik aktuāli (precīzi) ir VIES esošie dati?
Q5 - Vai es varu veikt pieprasījumu par vairākiem PVN numuriem vienlaikus VIES internetā?
Q6 - Vai atbildē uz pieprasījumu būs pieejama plašāka informācija?
Q7 - Sistēma parāda, ka PVN numurs nav derīgs. Kā jārīkojas?
Q8 - Vai man noteikti jāpārliecinās par mana pircēja PVN numura derīgumu pirms es veicu piegādi ES teritorijā?
Q9 - Vai man ir nepieciešams derīgs PVN numurs manam pārskatam par piegādēm ES teritorijā?
Q10 - Kas ir pārskats par piegādēm ES teritorijā?
Q11 - Vai ir iespējams uzzināt ES dalībvalstu PVN numuru algoritmus?
Q12 - Kā jārīkojas, ja sistēma parāda, ka mans PVN numurs nav derīgs?
Q13 - Kā jārīkojas, ja sistēma parāda, ka mana pircēja PVN numurs nav derīgs?
Q14 - Kā jārīkojas, ja sistēmas mājas lapa nedarbojas?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Vai ir iespējams pārliecināties par PVN maksātāja nosaukumu un adresi?
Q18 - Vai ir iespējams izmantot atvērtu interfeisu, lai pieslēgtos Komisijas tīmekļa vietnei?
Q19 - Vai ir iespējams uzzināt pircēja/piegādātāja PVN numuru, ja zināms tā nosaukums un adrese?
Q20 - Kā jārīkojas, ja es nevaru pārliecināties par mana pircēja PVN numura derīgumu?
Q21 - Austrijas PVN numuri sākas ar "ATU", bet Komisijas mājas lapa piedāvā tikai pirmos divus burtus "AT".
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Vai pastāv datu bāze par visiem PVN maksātājiem?
Q24 - Kur var iegūt plašāku informāciju par PVN fiskālo administrēšanu ES?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Kas ir PVN informācijas apmaiņas sistēma (VIES)?

VIES ir sistēma, kas nodrošina informācijas pārraidi par ES dalībvalstīs reģistrētajiem PVN maksātājiem. Turklāt, ar VIES palīdzību ES dalībvalstis apmainās arī ar informāciju par piegāžu ES teritorijā apjomiem (ar PVN 0% likmi apliekamie darījumi).


Q2 : Kā VIES esošā informācija tiek iegūta?

Savas valsts PVN maksātāju reģistrācijas datus apkopo un nacionālajā datu bāzē ievada katras ES dalībvalsts administrācija. Šis princips attiecas arī uz pārskatu par piegādēm ES teritorijā datu iegūšanu.


Q3 : Kāpēc noteikti programmatūras piegādātāji jautā PVN reģistrācijas numuru, kad es veicu pirkumus internetā?

Elektronisko pakalpojumu (piemēram, anti-vīrusu programmatūras atjauninājumu piegāde) sniedzēju pienākums ir iekasēt PVN par sniegtajiem pakalpojumiem. Ja šo pakalpojumu saņēmējs ir PVN maksātājs, noteiktos gadījumos PVN aprēķina un iemaksā budžetā pats pakalpojumu saņēmējs nevis pakalpojumu sniedzējs. Līdz ar to elektronisko pakalpojumu sniedzējs, jautājot pircēja PVN numuru, noskaidro, vai PVN par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē pats pakalpojumu sniedzējs vai arī to aprēķinās un samaksās pircējs. Ja pircējam nav derīga PVN numura, PVN iekasē pakalpojumu sniedzējs. Plašāku informāciju var iegūt Komisijas mājas lapā: VAT on e-commerce (FAQ)


Q4 : Cik aktuāli (precīzi) ir VIES esošie dati?

Dati tiek iegūti tiešsaistes režīmā. Veicot katru PVN numura pārbaudes pieprasījumu, attiecīgajai ES dalībvalstij tiek nosūtīta ziņa, jautājot, vai PVN numurs ir derīgs.


Q5 : Vai es varu veikt pieprasījumu par vairākiem PVN numuriem vienlaikus VIES internetā?

Nē, katru atsevišķu pieprasījumu sistēmā var veikt tikai par vienu PVN numuru.


Q6 : Vai atbildē uz pieprasījumu būs pieejama plašāka informācija?

Nē, parādīsies tikai PVN numura derīguma apstiprinājums vai noraidījums.


Q7 : Sistēma parāda, ka PVN numurs nav derīgs. Kā jārīkojas?

Ja uzrādās, ka PVN numurs nav derīgs, vispirms sazinieties ar savu klientu, lai pārliecinātos, ka norādītais numurs ir pareizs (pareizs simbolu skaits, garums un valsts kods). Ja jūsu klienta sniegtais numurs “nav derīgs” arī pēc tā pārbaudīšanas, lūdziet uzņēmumu sazināties ar tā nodokļu administrāciju, lai valsts PVN informācijas apmaiņas sistēmā (VIES) pieprasītu datu atjaunināšanu (VIES datus var atjaunināt tikai valsts nodokļu administrācijas).
Ja noskaidrojat, ka jūsu uzņēmumu dati nav pareizi vai nav atjaunināti, jāsazinās ar savu nodokļu administrāciju un jālūdz to labot. Jāņem vērā, ka dažas ES nodokļu administrācijas pieprasīs šādus pieteikumus iesniegt rakstiski vai, aizpildot veidlapu.
Jāvēršas vienmēr pie tās nodokļu administrācijas, kas piešķīrusi PVN numuru, saistībā ar kuru konstatētas kļūdas vai nepareizi dati. Šo nodokļu administrāciju var noskaidrot, izmantojot valsts kodu, kas sniegts pirms konkrētā PVN numura. Labojumus veic saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī noteikto kārtību.
Pielikumā atradīsiet sarakstu ar interneta saitēm uz valstu nodokļu administrāciju mājaslapām, ar kurām varat sazināties, lai pieprasītu labot datus.


Q8 : Vai man noteikti jāpārliecinās par mana pircēja PVN numura derīgumu pirms es veicu piegādi ES teritorijā?

Lai varētu veikt piegādi ES teritorijā, kas apliekama ar PVN 0% likmi, pirmkārt, ir jāpārliecinās, ka pircējs ir PVN maksātājs attiecīgajā ES dalībvalstī. Otrkārt, precēm jābūt faktiski izvestām vai arī tiks nodrošināts, ka tās tiks izvestas no jūsu dalībvalsts uz citu dalībvalsti. PVN numuru jānorāda rēķinā.


Q9 : Vai man ir nepieciešams derīgs PVN numurs manam pārskatam par piegādēm ES teritorijā?

Jā. Pārskatā par piegādēm ES teritorijā, ko jūs iesniedzat savai nodokļu administrācijai, jābūt norādītam pareizam un derīgam pircēja PVN numuram.


Q10 : Kas ir pārskats par piegādēm ES teritorijā?

PVN maksātāji, kas veic piegādes ES teritorijā, sniedz pārskatā par piegādēm ES teritorijā datus par attiecīgajā ceturksnī katram PVN maksātājam citā dalībvalstī veikto piegāžu kopsummu. PVN maksātāji, kas veic piegādes ES teritorijā, iesniedz pārskatu par piegādēm ES teritorijā savai nodokļu administrācijai.


Q11 : Vai ir iespējams uzzināt ES dalībvalstu PVN numuru algoritmus?

Komisija nedrīkst izpaust šos algoritmus. Neskatoties uz to, PVN numuru uzbūve ir redzama zemāk ievietotajā tabulā.


VAT identification number structure (LV)
Member State Structure (LV) Format (LV)*
AT-Austrija ATU99999999 1 block of 9 characters (lv)
BE-Beļģija BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgārijas BG999999999 or
BG9999999999 (lv)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (lv)
CY-Kipra CY99999999L 1 block of 9 characters (lv)
CZ-Čehijas Republika CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(lv)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (lv)
DE-Vācija DE999999999 1 block of 9 digits (lv)
DK-Dānija DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (lv)
EE-Igaunija EE999999999 1 block of 9 digits (lv)
EL-Grieķija EL999999999 1 block of 9 digits (lv)
ES-Spānija ESX9999999X4 1 block of 9 characters (lv)
FI-Somija FI99999999 1 block of 8 digits (lv)
FR-Francija FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (lv)
GB-Apvienotā Karaliste GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (lv)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (lv)
HR-Horvātija HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Ungārija HU99999999 1 block of 8 digits (lv)
IE-Īrija IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Itālija IT99999999999 1 block of 11 digits (lv)
LT-Lietuva LT999999999 or
LT999999999999 (lv)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (lv)
LU-Luksemburga LU99999999 1 block of 8 digits (lv)
LV-Latvija LV99999999999 1 block of 11 digits (lv)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (lv)
NL-Nīderlande NL999999999B998 1 block of 12 characters (lv)
PL-Polija PL9999999999 1 block of 10 digits (lv)
PT-Portugāle PT999999999 1 block of 9 digits (lv)
RO-Rumānijas RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (lv)
SE-Zviedrija SE999999999999 1 block of 12 digits (lv)
SI-Slovēnija SI99999999 1 block of 8 digits (lv)
SK-Slovākija SK9999999999 1 block of 10 digits (lv)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (LV)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (LV)

Q12 : Kā jārīkojas, ja sistēma parāda, ka mans PVN numurs nav derīgs?

Komisijas mājas lapā PVN numuru pārbaude notiek, tiešsaistes režīmā veicot PVN numuru pārbaudes pieprasījumus dalībvalstu uzturētajās PVN maksātāju datu bāzēs.
Ja jūsu PVN numurs tiek uzrādīts kā nederīgs, jums jāgriežas pie jūsu dalībvalsts nodokļu administrācijas.


Q13 : Kā jārīkojas, ja sistēma parāda, ka mana pircēja PVN numurs nav derīgs?

Komisijas mājas lapā PVN numuru pārbaude notiek, tiešsaistes režīmā veicot PVN numuru pārbaudes pieprasījumus dalībvalstu uzturētajās PVN maksātāju datu bāzēs. Citiem vārdiem sakot, kad jūs pārbaudiet PVN numuru, šī pārbaude tiek veikta attiecīgās dalībvalsts PVN maksātāju datu bāzē.
Ja jūsu pircēja PVN numurs tiek uzrādīts kā nederīgs, šis jautājums jārisina ar šī pircēja dalībvalsts nodokļu administrāciju.


Q14 : Kā jārīkojas, ja sistēmas mājas lapa nedarbojas?

Komisijas mājas lapā PVN numuru pārbaude notiek, tiešsaistes režīmā veicot PVN numuru pārbaudes pieprasījumus dalībvalstu uzturētajās PVN maksātāju datu bāzēs. Citiem vārdiem sakot, kad jūs pārbaudiet PVN numuru, šī pārbaude tiek veikta attiecīgās dalībvalsts PVN maksātāju datu bāzē.
Noteiktos laika periodos dažas sistēmas daļas var būt nepieejamas dalībvalstu datu bāzu aktualizēšanas nepieciešamības dēļ. Šī ir apzināta problēma, un Komisija strādā ar dalībvalstīm, lai laika periodi, kuros sistēmas daļas nav pieejamas dalībvalstu datu bāzu aktualizēšanas nepieciešamības dēļ, tiktu iespējami samazināti.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Vai ir iespējams pārliecināties par PVN maksātāja nosaukumu un adresi?

Dažas dalībvalstis uzrāda PVN maksātāja nosaukumu un adresi, ja PVN numurs ir derīgs. Ja PVN maksātāja nosaukums un adrese netiek uzrādīts, tas nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts nepieļauj šīs informācijas izpaušanu.

Pircējiem ir tiesības griezties savās nodokļu administrācijās, lai iegūtu PVN numuram atbilstošā nosaukuma un adreses apstiprinājumu.


Q18 : Vai ir iespējams izmantot atvērtu interfeisu, lai pieslēgtos Komisijas tīmekļa vietnei?

Ir pieejams SOAP serviss, kurš piedāvā to pašu funkcionalitāti, kas tiek izmantota arī interaktīvajā servisā. SOAP servisam ir piemērotas visas atbalsta, palīdzības un visbiežāk uzdoto jautājumu lapas. WSDL dokumentācija ir pieejama šeit. Jebkurš tehnisks jautājums, kas ir saistīts ar SOAP servisu var tikt pieteikts TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Vai ir iespējams uzzināt pircēja/piegādātāja PVN numuru, ja zināms tā nosaukums un adrese?

Komisijai nav pieejas šādai informācijai.
Komisijas mājas lapā var tikai pārbaudīt pircēja PVN numura derīgumu.
Pircēja/piegādātāja PVN numurs jāpieprasa tieši no paša pircēja/piegādātāja.


Q20 : Kā jārīkojas, ja es nevaru pārliecināties par mana pircēja PVN numura derīgumu?

Ja jums ir informācija, ka jūsu pircējs nav PVN maksātājs, piegādei nedrīkst piemērot PVN 0% likmi, bet ir jāiekasē PVN no pircēja.


Q21 : Austrijas PVN numuri sākas ar "ATU", bet Komisijas mājas lapa piedāvā tikai pirmos divus burtus "AT".

Valsts kods, ar kuru sākas Austrijas PVN numuri, ir „AT”. Pirmais Austrijas PVN numuru simbols vienmēr ir "U". Līdz ar to, pārbaudot Austrijas PVN numura derīgumu, pirmais ievadāmais simbols ir "U".


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Vai pastāv datu bāze par visiem PVN maksātājiem?

Datu bāze par visiem ES PVN maksātājiem nepastāv. Komisijas mājas lapa ir savienota ar dalībvalstu PVN maksātāju datu bāzēm, un PVN numuri tiek pārbaudīti pēc informācijas no attiecīgajām dalībvalstu datu bāzēm.


Q24 : Kur var iegūt plašāku informāciju par PVN fiskālo administrēšanu ES?

Plašaku informaciju var iegut ES publikacijas par PVN.


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente