Navigation path

Additional tools

DUK

Q1 - Kas yra internetinė VIES (PVM informacijos mainų sistema)?
Q2 - Kaip ši informacija gaunama?
Q3 - Kodėl perkant internetu kai kurie programinės įrangos tiekėjai prašo nurodyti PVM mokėtojo kodą?
Q4 - Internetinėje VIES pateikta informacija yra neteisinga. Kaip ją ištaisyti?
Q5 - Ar per internetinę VIES galiu teikti grupines užklausas?
Q6 - Ar bus pateikiama daugiau informacijos?
Q7 - Sistemoje nurodyta, kad kodas negalioja. Kokių veiksmų reikėtų imtis?
Q8 - Ar man reikia gauti galiojantį PVM mokėtojo kodą prieš tiekiant prekes ar teikiant paslaugas klientui ES viduje?
Q9 - Ar galiojantis PVM mokėtojo kodas reikalingas sumuojamajai ataskaitai?
Q10 - Kas yra sumuojamoji ataskaita?
Q11 - Ar galima sužinoti algoritmus, kuriuos taiko valstybės narės sudarydamos PVM mokėtojo kodus?
Q12 - Ką daryti, jei mano paties PVM mokėtojo kodas rodomas kaip negaliojantis?
Q13 - Ką daryti, jei mano kliento PVM mokėtojo kodas rodomas kaip negaliojantis?
Q14 - Ką daryti, jei interneto svetainė neveikia?
Q15 - Ką daryti, jei mano IP adresas užblokuotas?
Q16 - Ką daryti, jei gaunu pranešimą apie klaidą?
Q17 - Ar galima sužinoti su PVM mokėtojo kodu susijusį pavadinimą ir (arba) adresą?
Q18 - Ar galima gauti atvirąją sąsają į Komisijos interneto puslapį?
Q19 - Ar galima sužinoti kliento arba tiekėjo PVM mokėtojo kodą žinant jo pavadinimą ir adresą?
Q20 - Ką daryti, jei negaliu patikrinti, ar galioja mano kliento PVM mokėtojo kodas?
Q21 - Austrijos PVM mokėtojų kodai turi prefiksą „ATU“, o Komisijos interneto svetainėje prieš Austrijos kodus nurodomas tik prefiksas „AT“.
Q22 - Bandau patikrinti Ispanijos PVM mokėtojo kodą, kodas galioja, tačiau nenurodomi pavadinimas ir adresas.
Q23 - Ar yra duomenų bazė su visais asmenimis, užsiregistravusiais kaip PVM mokėtojai?
Q24 - Kur galima rasti daugiau informacijos apie PVM administravimą Europos Sąjungoje?
Q25 - Kokios yra įmonių rūšys?


Q1 : Kas yra internetinė VIES (PVM informacijos mainų sistema)?

Tai elektroninė priemonė, skirta Europos Sąjungoje registruotų ekonominės veiklos vykdytojų PVM mokėtojo kodams patikrinti tarpvalstybinių prekių ar paslaugų sandorių tikslais.


Q2 : Kaip ši informacija gaunama?

Kai internetinėje VIES reikia patikrinti jūsų kliento iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo kodą, jūsų užklausa saugiu ryšiu siunčiama į atitinkamą nacionalinę duomenų bazę, kad būtų patikrinta, ar nurodytas kodas joje registruotas. Jei registruotas, bus parodyta būsena „Galioja“. Jei neregistruotas, bus parodyta būsena „Negalioja“.

Priklausomai nuo nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių, kai kurios valstybės narės taip pat nurodo su atitinkamu PVM mokėtojo kodu susijusį pavadinimą ir adresą, užregistruotus nacionalinėse duomenų bazėse.


Q3 : Kodėl perkant internetu kai kurie programinės įrangos tiekėjai prašo nurodyti PVM mokėtojo kodą?

Elektroninių paslaugų, tokių kaip antivirusinių programų atnaujinimai, teikėjai privalo už paslaugą apskaičiuoti PVM. Jei tokių paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo, tam tikromis aplinkybėmis PVM turi sumokėti jis, o ne tiekėjas. Todėl tiekėjas gali prašyti kliento nurodyti PVM mokėtojo kodą, kad galėtų nustatyti, ar PVM įtraukti turi tiekėjas, ar jį sumokėti turės pats klientas. Jei klientas neturi galiojančio PVM mokėtojo kodo, PVM apskaičiuoja tiekėjas. Daugiau informacijos galima rasti puslapyje apie e. prekybai taikomą PVM (DUK).


Q4 : Internetinėje VIES pateikta informacija yra neteisinga. Kaip ją ištaisyti?

Duomenų bazes su PVM mokėtojo kodais administruoja nacionalinės mokesčių administravimo įstaigos. Jei internetinėje VIES pateikta jūsų informacija neatnaujinta, turėtumėte kreiptis į savo šalies mokesčių administravimo įstaigą. Duomenis atnaujinus, jie iš karto bus matomi internetinėje VIES. Europos Komisija pakeitimų netvirtina.


Q5 : Ar per internetinę VIES galiu teikti grupines užklausas?

Ne. Sistema sukurta pavienėms užklausoms.


Q6 : Ar bus pateikiama daugiau informacijos?

Ne. Bus tik nurodyta, ar kodas galioja ar ne. Negalima patikrinti, ar PVM mokėtojo kodas galiojo praeityje. Galima tik patikrinti, ar jis galioja einamąją dieną.


Q7 : Sistemoje nurodyta, kad kodas negalioja. Kokių veiksmų reikėtų imtis?

Jeigu PVM mokėtojo kodas yra negaliojantis, visų pirma patikrinkite, ar klientas nurodė teisingą kodą (teisingą dėmenų skaičių, ilgį ir šalies kodą). Jeigu jūsų kliento nurodytas kodas net ir po patikrinimo toliau yra „negaliojantis“, turėtumėte paprašyti, kad ta įmonė kreiptųsi į savo mokesčių administravimo įstaigą ir paprašytų atnaujinti duomenis nacionalinėje PVM informacijos mainų sistemoje VIES (VIES duomenis gali atnaujinti tik nacionalinės mokesčių administravimo įstaigos).

Jeigu sužinotumėte, kad jūsų įmonės duomenys yra neteisingi arba neatnaujinti, turėtumėte kreiptis į savo mokesčių administravimo įstaigą ir prašyti juos ištaisyti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurios ES mokesčių administravimo įstaigos prašys jūsų pateikti tokius prašymus raštu arba užpildant formą.

Kai kurios valstybės narės prašo PVM mokėtojo kodus papildomai registruoti ES viduje vykdomų sandorių tikslais ir nacionalinėse VIES duomenų bazėse registruoja tik tokius PVM mokėtojo kodus, todėl gali pasitaikyti, kad net ir teisingas PVM mokėtojo kodas nebus patvirtintas VIES sistemoje, nes tas PVM kodo turėtojas nevykdo sandorių ES viduje arba nėra užsiregistravęs tais tikslais savo mokesčių administravimo įstaigoje.

Mokesčių administravimo įstaiga, į kurią reikia kreiptis, visada yra ta įstaiga, kuri suteikė PVM mokėtojo kodą, susijusį su klaidomis arba neteisingais duomenimis. Šią mokesčių administravimo įstaigą galima identifikuoti pagal šalies kodą, nurodytą prieš PVM mokėtojo kodą. Patikslinimai atliekami laikantis atitinkamos valstybės narės vidaus tvarkos.

Pateikiamas nacionalinių mokesčių administravimo įstaigų, į kurias galima kreiptis dėl duomenų ištaisymo, interneto puslapių sąrašas:


Q8 : Ar man reikia gauti galiojantį PVM mokėtojo kodą prieš tiekiant prekes ar teikiant paslaugas klientui ES viduje?

Reikia užtikrinti, kad asmuo, kuriam tiekiate prekes ar teikiate paslaugas kitoje valstybėje narėje, yra apmokestinamasis asmuo, nes tai viena iš detalių teisingam apmokestinimo PVM taikymui užtikrinti. Visi apmokestinamieji asmenys privalo informuoti savo mokesčių administravimo įstaigą apie tai, kad atlieka PVM apmokestintinus sandorius, savo ruožtu mokesčių administratorius jiems suteikia unikalų PVM mokėtojo kodą. Internetinėje VIES galima patikrinti, ar jūsų kliento nurodytas PVM mokėtojo kodas yra registruotas atitinkamoje nacionalinėje duomenų bazėje.

Galiojantį jūsų kliento PVM mokėtojo kodą reikėtų nurodyti sąskaitoje-faktūroje.


Q9 : Ar galiojantis PVM mokėtojo kodas reikalingas sumuojamajai ataskaitai?

Taip. Sumuojamoje ataskaitoje, kurią teikiate savo mokesčių administravimo įstaigai, reikia nurodyti teisingą jūsų kliento kodą.


Q10 : Kas yra sumuojamoji ataskaita?

Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas Bendrijos viduje, sumuojamoje ataskaitoje nurodo atitinkamą ketvirtį kiekvienam apmokestinamajam asmeniui kitoje valstybėje narėje visas patiektas prekes ar suteiktas paslaugas; sumuojamoji ataskaita pateikiama tiekiančiojo apmokestinamojo asmens mokesčių administravimo įstaigai.


Q11 : Ar galima sužinoti algoritmus, kuriuos taiko valstybės narės sudarydamos PVM mokėtojo kodus?

Šių algoritmų Europos Komisija atskleisti negali. Tačiau toliau pateiktoje lentelėje nurodyta PVM mokėtojo kodų struktūra.


PVM mokėtojo kodo struktūra
Valstybė narė Struktūra Formatas*
AT-Austrija ATU99999999 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
BE-Belgija BE0999999999 Vienas 10 skaitmenų rinkinys
BG-Bulgarija BG999999999 arba
BG9999999999
Vienas 9 skaitmenų rinkinys arba vienas 10 skaitmenų rinkinys
CY-Kipras CY99999999L Vienas 9 skaitmenų rinkinys
CZ-Čekija CZ99999999 arba
CZ999999999 arba
CZ9999999999
Vienas 8, 9 arba 10 skaitmenų rinkinys
DE-Vokietija DE999999999 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
DK-Danija DK99 99 99 99 Keturi 2 skaitmenų rinkiniai
EE-Estija EE999999999 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
EL-Graikija EL999999999 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
ES-Ispanija ESX9999999X4 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
FI-Suomija FI99999999 Vienas 8 skaitmenų rinkinys
FR-Prancūzija FRXX 999999999 Vienas 2 skaitmenų rinkinys, vienas 9 skaitmenų rinkinys
GB-Jungtinė Karalystė GB999 9999 99 arba
GB999 9999 99 9995 arba
GBGD9996 arba
GBHA9997
Vienas 3 skaitmenų rinkinys, vienas 4 skaitmenų rinkinys, vienas 2 skaitmenų rinkinys arba kuris nors nurodytas pirmiau ir po jo einantis vienas 3 skaitmenų rinkinys, arba vienas 5 skaitmenų rinkinys
HR-Kroatija HR99999999999 Vienas 11 skaitmenų rinkinys
HU-Hungary HU99999999 Vienas 8 skaitmenų rinkinys
IE-Airija IE9S99999L
IE9999999WI
Vienas 8 skaitmenų rinkinys arba vienas 9 skaitmenų rinkinys
IT-Italija IT99999999999 Vienas 11 skaitmenų rinkinys
LT-Lietuva LT999999999 arba
LT999999999999
Vienas 9 skaitmenų rinkinys arba vienas 12 skaitmenų rinkinys
LU-Liuksemburgas LU99999999 Vienas 8 skaitmenų rinkinys
LV-Latvija LV99999999999 Vienas 11 skaitmenų rinkinys
MT-Malta MT99999999 Vienas 8 skaitmenų rinkinys
NL-Nyderlandai NL999999999B998 Vienas 12 skaitmenų rinkinys
PL-Lenkija PL9999999999 Vienas 10 skaitmenų rinkinys
PT-Portugalija PT999999999 Vienas 9 skaitmenų rinkinys
RO-Rumunija RO999999999 Vienas mažiausiai 2 skaitmenų – daugiausiai 10 skaitmenų rinkinys
SE-Švedija SE999999999999 Vienas 12 skaitmenų rinkinys
SI-Slovėnija SI99999999 Vienas 8 skaitmenų rinkinys
SK-Slovakija SK9999999999 Vienas 10 skaitmenų rinkinys

Pastabos:

*: Į formatą neįeina dviejų raidžių prefiksas
9: skaitmuo
X: raidė arba skaitmuo
S: raidė, skaitmuo, „+“ arba „*“
L: raidė

Išnašos:

1: pirma raidė po prefikso – visada „U“.
2: pirmas skaitmuo po prefikso – visada nulis („0“).
3: (naujasis) 10 skaitmenų formatas gautas kodo pradžioje prirašius nulį prieš (senąjį) 9 skaitmenų formatą.
4: pirmas ir paskutinis kodo dėmuo gali būti raidė arba skaičius, tačiau abu dėmenys negali būti skaitmenys.
5: žymi tam tikram padaliniui priklausančius

Q12 : Ką daryti, jei mano paties PVM mokėtojo kodas rodomas kaip negaliojantis?

Komisijos interneto svetainė yra realiuoju laiku veikianti sistema, kuri PVM mokėtojo kodų galiojimą patikrina valstybių narių administruojamose duomenų bazėse. Jei jūsų PVM mokėtojo kodas rodomas kaip negaliojantis, dėl to turite kreiptis į savo mokesčių administravimo įstaigą.


Q13 : Ką daryti, jei mano kliento PVM mokėtojo kodas rodomas kaip negaliojantis?

Komisijos interneto svetainė yra realiuoju laiku veikianti sistema, kuri PVM mokėtojo kodų galiojimą patikrina valstybių narių administruojamose duomenų bazėse. Kitaip tariant, kai tikrinate kodą, tikrinama valstybės narės duomenų bazė. Jei rodoma, kad jūsų kliento PVM mokėtojo kodas negalioja, dėl to jis turėtų kreiptis į savo mokesčių administravimo įstaigą.


Q14 : Ką daryti, jei interneto svetainė neveikia?

Komisijos interneto svetainė yra realiuoju laiku veikianti sistema, kuri PVM mokėtojo kodų galiojimą patikrina valstybių narių administruojamose duomenų bazėse. Kitaip tariant, kai tikrinate kodą, tikrinama valstybės narės duomenų bazė. Kai kurios sistemos gali neveikti, kai reikia padaryti valstybių narių duomenų bazių atsargines kopijas. Ši problema žinoma, ir Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų, kad laikas, kai jų duomenų bazės neveikia dėl atnaujinimo, būtų kuo trumpesnis.


Q15 : Ką daryti, jei mano IP adresas užblokuotas?

Užklausos siuntėjas (konkretus IP adresas) blokuojamas, kai tam tikri veiksmai laikomi piktnaudžiavimu paslauga. Jei manote, kad IP adresas užblokuotas neteisingai, kreipkitės e. paštu TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Ką daryti, jei gaunu pranešimą apie klaidą?

Žiūrėkite Pagalbos puslapį, kuriame pateikti galimi atsakymai. Jei gaunate pranešimą apie klaidą, kurios nėra pagalbos puslapyje, kreipkitės e. paštu TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Ar galima sužinoti su PVM mokėtojo kodu susijusį pavadinimą ir (arba) adresą?

Kai kurios valstybės narės apmokestinamojo asmens, kurio PVM mokėtojo kodas galioja, pavadinimą ir adresą skelbti leidžia. Jei pavadinimas ir (arba) adresas neskelbiami, tai reiškia, kad atitinkama valstybė narė šių duomenų skelbti neleidžia. Klientai turi teisę gauti savo mokesčių administravimo įstaigos patvirtinimą, ar PVM mokėtojo kodas siejamas su pavadinimu ir (arba) adresu.


Q18 : Ar galima gauti atvirąją sąsają į Komisijos interneto puslapį?

Galima naudotis SOAP paslauga, turinčia tokias pačias funkcijas, kaip ir interaktyvioji paslauga. Šiai paslaugai taip pat parengti atsakomybės ribojimo pranešimas, pagalbos ir DUK puslapiai. WSDL failą galima gauti čia: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Bet kokį su šia paslauga susijusį techninį klausimą galima pateikti e. paštu TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Ar galima sužinoti kliento arba tiekėjo PVM mokėtojo kodą žinant jo pavadinimą ir adresą?

Ieškoti PVM mokėtojo kodo pagal pavadinimą ar adresą negalima.


Q20 : Ką daryti, jei negaliu patikrinti, ar galioja mano kliento PVM mokėtojo kodas?

If you believe that your customer is not a taxable person, you should not exempt the supply but should charge VAT.


Q21 : Austrijos PVM mokėtojų kodai turi prefiksą „ATU“, o Komisijos interneto svetainėje prieš Austrijos kodus nurodomas tik prefiksas „AT“.

Teisingas Austrijos prefiksas yra „AT“. Pirmas Austrijos PVM mokėtojo kodų dėmuo visada yra „U“. Todėl tikrinant Austrijos PVM mokėtojo kodą, „U“ reikėtų įvesti kaip pirmą kodo dėmenį.


Q22 : Bandau patikrinti Ispanijos PVM mokėtojo kodą, kodas galioja, tačiau nenurodomi pavadinimas ir adresas.

Tikrinant Ispanijos PVM mokėtojo kodus, kartu su tikrinamu PVM mokėtojo kodu reikia įvesti ir pavadinimą, adresą ir įmonės rūšį; Ispanijos duomenų bazė neteikia jų automatiškai.


Q23 : Ar yra duomenų bazė su visais asmenimis, užsiregistravusiais kaip PVM mokėtojai?

Komisijos interneto puslapis sujungtas su atitinkamomis valstybių narių PVM mokėtojo kodų duomenų bazėmis, ir kodai tikrinami pagal atitinkamoje duomenų bazėje esančią informaciją. Centrinės duomenų bazės nėra.


Q24 : Kur galima rasti daugiau informacijos apie PVM administravimą Europos Sąjungoje?

Tokios informacijos galima rasti leidinyje apie PVM Europos Sąjungoje.


Q25 : Kokios yra įmonių rūšys?

Čia pateikiamas esamų įmonių rūšių keliose valstybėse narėse sąrašas.

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente