Navigation path

Additional tools

FAQ (Leggyakoribb kérdések)

Q1 - Mi az Áfa-információs csere-rendszer (VIES)?
Q2 - Mi jellemző az elérhető információkra?
Q3 - Milyen információk érhetők el a VIES rendszeren keresztül a honlapon?
Q4 - Mennyire naprakészek az adatok?
Q5 - Csoportos lekérdezés is végrehajtható a VIES rendszeren a honlapon?
Q6 - További információk is elérhetők lesznek?
Q7 - A rendszer azt jelzi, hogy a szám érvénytelen. Mi a teendő?
Q8 - Rendelkeznem kell-e Közösségen belüli értékesítés teljesítése előtt a vevő közösségi adószámával?
Q9 - Az összesítő nyilatkozathoz kell-e érvényes közösségi adószámmal rendelkeznem?
Q10 - Mi az összesítő nyilatkozat?
Q11 - Megismerhető a tagállamok közösségi adószámainak felépítési algoritmusa?
Q12 - Mi a teendő abban az esetben, ha a saját közösségi adószámom érvénytelennek tűnik?
Q13 - Mi a teendő abban az esetben, ha a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik?
Q14 - Mit tegyek, ha a honlap nem működik?
Q15 - Lekérdezhető a közösségi adószámhoz tartozó név és cím?
Q16 - Biztosítható szabad interfész a bizottsági honlaphoz?
Q17 - A vevő/szállító nevének és címének ismerete esetén lekérdezhető a közösségi adószám?
Q18 - Mit tegyek, ha az ügyfelem közösségi adószáma érvényességét nem tudom ellenőrizni?
Q19 - Az osztrák közösségi adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági honlap csak az „AT” előtagot hozza fel az osztrák számoknál.
Q20 - Létezik olyan adatbázis, ahol valamennyi áfa-nyilvántartásba vett személy elérhető?
Q21 - Hol találok további információkat az EU adóigazgatására vonatkozóan, az áfa tekintetében?
Q22 - What are the available company types?


Q1 : Mi az Áfa-információs csere-rendszer (VIES)?

Ez egy elektronikus alkalmazás, amely az EU-ban nyilvántartásba vett társaságok áfa-nyilvántartásba vételére (közösségi adószámok érvényességére) vonatkozó információkat közvetít. Ezen túlmenően a Közösségen belüli (adómentes) ügyletekre vonatkozó információkat is a tagállami igazgatási szervek a VIES rendszeren keresztül továbbítják egymásnak.


Q2 : Mi jellemző az elérhető információkra?

Az áfa-nyilvántartásra vonatkozó adatok a nemzeti igazgatási szervektől származnak, az adatokat a nemzeti szervek töltik be az adatbázisokba. Ez az összesítő nyilatkozatokban feltüntetett Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó adatokra is vonatkozik.


Q3 : Milyen információk érhetők el a VIES rendszeren keresztül a honlapon?

Közösségi adószám érvényességére vonatkozó adatok elérhetők. Egyéb információk (név, cím, stb.) csak egyes tagállamok esetében érhetők el.


Q4 : Mennyire naprakészek az adatok?

Az adatok aktuálisak. Lekérdezéskor minden esetben egy üzenet továbbítódik a közösségi adószámot kiadó tagállam felé, amely a megjelölt szám érvényességét kérdezi le.


Q5 : Csoportos lekérdezés is végrehajtható a VIES rendszeren a honlapon?

Nem. A rendszer egyszeri lekérdezésekre alkalmazható.


Q6 : További információk is elérhetők lesznek?

Közösségi adószám érvényességére/érvénytelenségére vonatkozó megerősítés elérhető. Egyes tagállamok esetében (Belgium, Csehország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Svédország, Szlovénia) egyéb információk (név, cím) is elérhetők.


Q7 : A rendszer azt jelzi, hogy a szám érvénytelen. Mi a teendő?

Ha egy közösségi adószám érvénytelenként jelenik meg, mindenekelőtt a vevővel kell egyeztetni, hogy az általa közölt szám helyes-e (pontos karakterszám, helyes hosszúság és megfelelő országjelző előtag). Amennyiben a vevő által közölt szám a vele való egyeztetést követően is érvénytelen, kérje meg az adott vállalkozást, hogy vegye fel a kapcsolatot adóhivatalával és kérelmezze a nemzeti VIES rendszerben szereplő adatok frissítését (kizárólag a nemzeti adóhivatalok frissíthetik a VIES adatait).
Amennyiben kiderül, hogy vállalkozásának adatai helytelenek vagy nincsenek frissítve, vegye fel a kapcsolatot adóhivatalával és kérelmezze adatai javítását. Néhány uniós adóhivatal e kérelem írásos vagy űrlapon történő benyújtását kéri.
Mindig azzal az adóhivatallal kell felvenni a kapcsolatot, amely a hibásan vagy helytelenül megjelenő közösségi adószámot kiadta. Az adóhivatalt a szóban forgó közösségi adószámot megelőző országjelző előtag segítségével lehet beazonosítani. A javításokra az érintett tagállam belső eljárásaival összhangban kerül sor.
Csatoltan találja azon nemzeti adóhatóságok honlapjaira vezető linkek listáját, amelyekkel az adatok javításának kérelmezése céljából felveheti a kapcsolatot.”


Q8 : Rendelkeznem kell-e Közösségen belüli értékesítés teljesítése előtt a vevő közösségi adószámával?

Adómentes Közösségen belüli értékesítés teljesítésekor meg kell bizonyosodnia arról, hogy a személy, aki/amely részére a termékeket értékesíti egy másik tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, valamint, hogy az adott termékek az Ön tagállamából egy másik tagállamba kerültek, vagy fognak kerülni. A közösségi adószámot a számlán is fel kell tüntetni.


Q9 : Az összesítő nyilatkozathoz kell-e érvényes közösségi adószámmal rendelkeznem?

Igen. Az Ön adóhatóságához benyújtott összesítő nyilatkozatban feltüntetett, a vevő közösségi adószámára vonatkozó adatnak helytállónak kell lennie.


Q10 : Mi az összesítő nyilatkozat?

Közösségen belüli termékértékesítést végző adóalanyok nyilatkoznak az adott negyedévben valamennyi másik tagállami adóalany részére teljesített összes értékesítésről az összesítő nyilatkozatban, amelyet a termékértékesítést végző adózó az adóhatóságnak nyújt be.


Q11 : Megismerhető a tagállamok közösségi adószámainak felépítési algoritmusa?

Az Európai Bizottság nem hozhatja nyilvánosságra ezeket az algoritmusokat. Mindazonáltal az alábbi táblázatban közöljük a közösségi adószámok struktúráját.


VAT identification number structure (HU)
Tagállam Structure (HU) Format (HU)*
AT-Ausztria ATU99999999 1 block of 9 characters (hu)
BE-Belgium BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgária BG999999999 or
BG9999999999 (hu)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (hu)
CY-Ciprus CY99999999L 1 block of 9 characters (hu)
CZ-Cseh Köztársaság CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(hu)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (hu)
DE-Németország DE999999999 1 block of 9 digits (hu)
DK-Dánia DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (hu)
EE-Észtország EE999999999 1 block of 9 digits (hu)
EL-Görögország EL999999999 1 block of 9 digits (hu)
ES-Spanyolország ESX9999999X4 1 block of 9 characters (hu)
FI-Finnország FI99999999 1 block of 8 digits (hu)
FR-Franciaország FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (hu)
GB-Egyesült Királyság GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (hu)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (hu)
HR-Horvátország HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Magyarország HU99999999 1 block of 8 digits (hu)
IE-Írország IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Olaszország IT99999999999 1 block of 11 digits (hu)
LT-Litvánia LT999999999 or
LT999999999999 (hu)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (hu)
LU-Luxemburg LU99999999 1 block of 8 digits (hu)
LV-Lettország LV99999999999 1 block of 11 digits (hu)
MT-Málta MT99999999 1 block of 8 digits (hu)
NL-Hollandia NL999999999B998 1 block of 12 characters (hu)
PL-Lengyelország PL9999999999 1 block of 10 digits (hu)
PT-Portugália PT999999999 1 block of 9 digits (hu)
RO-Románia RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (hu)
SE-Svédország SE999999999999 1 block of 12 digits (hu)
SI-Szlovénia SI99999999 1 block of 8 digits (hu)
SK-Szlovákia SK9999999999 1 block of 10 digits (hu)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (HU)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (HU)

Q12 : Mi a teendő abban az esetben, ha a saját közösségi adószámom érvénytelennek tűnik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét.
Amennyiben az Ön közösségi adószáma érvénytelennek tűnik, a problémával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a saját adóhivatalával.


Q13 : Mi a teendő abban az esetben, ha a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét. Amennyiben tehát Ön egy számot ellenőriz, azt a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.
Amennyiben a vevő közösségi adószáma érvénytelennek tűnik, a problémát tisztázni kell a vevő adóhatóságával.


Q14 : Mit tegyek, ha a honlap nem működik?

A bizottsági honlap naprakész rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi a közösségi adószámok érvényességét. Amennyiben tehát Ön egy számot ellenőriz, azt a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.


Q15 : Lekérdezhető a közösségi adószámhoz tartozó név és cím?

Jelenleg nem lehet tudni, hogy előreláthatóan mikor lehet majd ilyen megerősítéseket végezni a bizottsági honlapon.
Az adózóknak joguk van saját adóhatóságuktól megerősítést kérni a közösségi adószámhoz tartozó név és/vagy címadatról.


Q16 : Biztosítható szabad interfész a bizottsági honlaphoz?

Elérheto egy SOAP szolgáltatás, az interaktív szolgáltatással megegyezo funkcionalitással. A nyilatkozat, súgó és GYIK oldalak erre a szolgáltatásra is vonatkoznak. A WSDL állományok letölthetok. A technikai kérdések a TAXUD - Vies on Internet címre küldhetok.


Q17 : A vevő/szállító nevének és címének ismerete esetén lekérdezhető a közösségi adószám?

A Bizottságnak nincs hozzáférése ilyen információkhoz. A bizottsági honlap csak az ügyfele közösségi adószáma érvényességének ellenőrzését biztosítja.
A közösségi adószámot közvetlenül a vevő/szállító kell, hogy közölje Önnel.


Q18 : Mit tegyek, ha az ügyfelem közösségi adószáma érvényességét nem tudom ellenőrizni?

Ha úgy gondolja, hogy a vevő nem adóalany ne adómentesen értékesítsen, hanem számítsa fel az Áfá-t.


Q19 : Az osztrák közösségi adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági honlap csak az „AT” előtagot hozza fel az osztrák számoknál.

Ausztriánál a helyes előtag az „AT”. Az osztrák közösségi adószám mindig „U” betűvel kezdődik. Amennyiben tehát egy osztrák közösségi adószámot kíván ellenőrizni, egy „U” betűt kell begépelnie első karakternek.


Q20 : Létezik olyan adatbázis, ahol valamennyi áfa-nyilvántartásba vett személy elérhető?

Nem létezik európai szintű adatbázis áfa-nyilvántartásba vett személyekre vonatkozóan. A bizottsági honlap különböző tagállami adóalany-nyilvántartásokhoz kapcsolódik, és az ellenőrzések a megfelelő adatbázisból származó információkon alapulnak.


Q21 : Hol találok további információkat az EU adóigazgatására vonatkozóan, az áfa tekintetében?

Erre vonatkozó információk VAT in the European Community közleményben találhatók.


Q22 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente