Navigation path

Additional tools

Gyakran feltett kérdések

Q1 - Mi az a VIES?
Q2 - Honnan származnak az adatbázisban megtalálható információk?
Q3 - Miért kérik egyes szoftverértékesítők az uniós adószámot a termékeiket interneten megvásárló ügyfelektől?
Q4 - Ha a VIES rendszerben tárolt információk valamelyik helytelen, hogyan lehet a téves adatot helyesbíteni?
Q5 - Tudok-e csoportos lekérdezéseket indítani a VIES rendszerben?
Q6 - Hozzá lehet-e majd férni más információkhoz is a rendszerben a jövőben?
Q7 - A rendszer azt jelzi, hogy az adószám érvénytelen. Mit tegyek?
Q8 - Rendelkeznem kell-e Unión belüli áru- vagy szolgáltatásértékesítés teljesítése előtt az ügyfelem uniós adószámával?
Q9 - Az összesítő nyilatkozat kitöltéséhez szükségem lesz-e az ügyfelem érvényes adószámára?
Q10 - Mi az összesítő nyilatkozat?
Q11 - Megismerhető-e az algoritmus, amelynek alapján a tagállamok létrehozzák az általuk kiadott uniós adószámokat?
Q12 - Mit tegyek, ha a saját adószámomat beírva azt a rendszer érvénytelennek minősíti?
Q13 - Mit tegyek, ha a vevőm adószámát a rendszer érvénytelennek minősíti?
Q14 - Mit tegyek, ha a rendszer nem működik?
Q15 - Mi a teendő abban az esetben, ha az IP-címem le van tiltva?
Q16 - Mit tegyek, ha hibaüzenetet kapok?
Q17 - Lekérdezhető-e az adószámhoz tartozó név és cím?
Q18 - Biztosítható-e nyílt interaktív felület a bizottsági rendszerhez?
Q19 - Lekérdezhető-e az adószám a vevő/szállító neve és címe alapján?
Q20 - Mit tegyek, ha nem tudom ellenőrizni az ügyfelem adószámának érvényességét?
Q21 - Az osztrák adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági rendszer csak az „AT” előtagot tünteti fel az osztrák számoknál.
Q22 - Egy spanyol adószám érvényességét ellenőriztem. A szám érvényes, az adóalany nevét és címét azonban nem jelzi ki a rendszer.
Q23 - Létezik-e olyan adatbázis, amelyben valamennyi, héanyilvántartásba vett személy szerepel?
Q24 - Hol találok további információkat az uniós tagállamok hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályairól?
Q25 - Milyen vállalkozástípusok léteznek az EU-ban?


Q1 : Mi az a VIES?

A betűszó a VAT Information Exchange System (héainformációcsere-rendszer) kifejezés kezdőbetűiből áll össze. Olyan elektronikus alkalmazásról van szó, amelynek használatával ellenőrizni lehet az Európai Unióban bejegyzett gazdasági szereplők héaazonosító számát (uniós adószámát). Ez utóbbi birtokában a gazdasági szereplők áru-, illetve szolgáltatáskereskedelmi tevékenységet végezhetnek más tagországokban. (A héa a hozzáadottérték-adó rövidítése, Magyarországon az általános forgalmi adónak, vagyis az áfának felel meg.)


Q2 : Honnan származnak az adatbázisban megtalálható információk?

Amikor egy kereskedő a VIES rendszerben lekérdezést indít, mert ellenőrizni kívánja egy másik tagállambeli ügyfelének az adószámát, az információkérést a rendszer titkosított internetkapcsolat révén továbbítja a tagállami adatbázist üzemeltető illetékes tagállami hatóságnak. Ha a tagállami adatbázis tartalmazza a lekérdezett számot, a rendszer azt jelzi ki, hogy az adószám „érvényes”. Ha a tagállami adatbázis nem tartalmazza a lekérdezett számot, a VIES azt írja ki, hogy a beírt adószám „érvénytelen”.

A nemzeti adatvédelmi szabályok függvényében egyes tagállamok az adószámhoz tartozó nevet és címet is a lekérdező tudomására hozzák annak megfelelően, ahogy azok a tagállami adatbázisban szerepelnek.


Q3 : Miért kérik egyes szoftverértékesítők az uniós adószámot a termékeiket interneten megvásárló ügyfelektől?

Az elektronikus szolgáltatásokat, például a vírusirtó szoftverek frissített változatait értékesítő vállalkozások kötelesek hozzáadottérték-adót felszámítani az általuk értékesített szolgáltatások után. Ha ezeket a szolgáltatásokat adóalanynak minősülő személy vásárolja meg, előfordulhat, hogy a vásárlónak, nem pedig az értékesítőnek kell bevallania és befizetnie az adót. Ezért az értékesítő lekérdezheti a vevő uniós adószámát, hogy meg tudja állapítani, fel kell-e számítania a hozzáadottérték-adót, vagy a vásárló tartozik-e elszámolási kötelezettséggel. Ha a vásárlónak nincs érvényes uniós adószáma, akkor az értékesítőnek fel kell számítania neki a héát. További információk: Héaszabályok – e-kereskedelem (GYFK).


Q4 : Ha a VIES rendszerben tárolt információk valamelyik helytelen, hogyan lehet a téves adatot helyesbíteni?

Az uniós adószámok nyilvántartására szolgáló adatbázisokat a tagállami adóhatóságok tartják karban. Ha az Ön vállalkozására vonatkozóan a VIES rendszerben nyilvántartott információk nem naprakészek, forduljon a vállalkozás székhelye szerinti ország adóhatóságához. Mihelyst megtörténik az aktualizálás, a naprakésszé tett adatok láthatóvá válnak a VIES rendszerben. Az Európai Bizottság a változtatásokat nem érvényesíti.


Q5 : Tudok-e csoportos lekérdezéseket indítani a VIES rendszerben?

Nem. Az adószámokat csak egyenként lehet lekérdezni.


Q6 : Hozzá lehet-e majd férni más információkhoz is a rendszerben a jövőben?

Nem. A VIES csak annak ellenőrzésére szolgál, hogy egy adott adószám érvényes-e vagy sem. Arról nem fog tájékoztatni, hogy a kérdéses uniós adószám a múltban érvényes volt-e valamikor. A lekérdezés minden esetben csak az adott napra, az aktuális helyzetre irányul.


Q7 : A rendszer azt jelzi, hogy az adószám érvénytelen. Mit tegyek?

Ha a lekérdezett uniós adószám a VIES szerint érvénytelen, mindenekelőtt rá kell kérdezni a vevőnél, hogy jó adószámot adott-e meg (pontos karakterszám, illetve -összetétel, megfelelő országjelző előtag). Amennyiben az adószámot a rendszer a vevővel való egyeztetést követően is érvénytelennek minősíti, kérje meg az adott vállalkozást, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes adóhatósággal, és kérelmezze a nemzeti VIES rendszerben szereplő adatok frissítését (kizárólag a tagállami adóhatóságok frissíthetik a VIES adatait).

Amennyiben kiderül, hogy az Ön vállalkozásának adatai helytelenek vagy nincsenek frissítve, vegye fel a kapcsolatot az illetékes adóhatósággal és kérelmezze adatai javítását. Figyelem: egyes tagállamokban ezt a kérelmet írásban vagy az erre a célra szolgáló űrlapon kell benyújtani az adóhatóságnak.

Vannak olyan tagállamok, ahol a vállalkozásoknak külön regisztrálniuk kell magukat az adóhatóságnál, ha az EU-n belül határon átívelő kereskedelmet kívánnak folytatni, és a nemzeti VIES rendszerben az adóhatóság csak ezt az adószámot jegyzi be. Ezért előfordulhat, hogy egy uniós adószámot – annak ellenére, hogy helyes – a VIES érvénytelennek tekint, mert az adószámhoz tartozó vállalkozás nem folytat tagállamközi ügyleteket, vagy nem regisztrálta magát ebből a célból a területileg illetékes adóhatóságnál.

Mindig azzal az adóhatósággal kell felvenni a kapcsolatot, amely a hibásan vagy helytelenül megjelenő adószámot kiadta. Az adóhatóságot az uniós adószámot megelőző országjelző előtag segítségével lehet beazonosítani. A javításokra az érintett tagállam belső eljárásával összhangban kerül sor.

Az alábbiakban feltüntetjük azoknak a tagállami adóhatóságoknak az elérhetőségét, amelyekhez a helyesbítési kéréseket kell intézni:


Q8 : Rendelkeznem kell-e Unión belüli áru- vagy szolgáltatásértékesítés teljesítése előtt az ügyfelem uniós adószámával?

Annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályoknak, Önnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az a személy, akinek részére határokon átívelő jelleggel termékeket értékesít, nyilvántartásba vett adóalany a kérdéses tagállamban. Az adóalanynak minősülő személyeknek kötelességük tájékoztatni adóhatóságukat, ha héaköteles tranzakciókat végeznek. Az adóhatóság ebben az esetben egyedi uniós adószámot (áfaszámot) utal ki nekik. A VIES rendszer segítségével a kereskedők utánanézhetnek annak, hogy vevőjük adószáma szerepel-e a tagállami adatbázisban.

A kereskedőknek az általuk kiadott számlán fel kell tüntetniük a vevő érvényes uniós adószámát.


Q9 : Az összesítő nyilatkozat kitöltéséhez szükségem lesz-e az ügyfelem érvényes adószámára?

Igen. Az adóhatóságához benyújtott összesítő nyilatkozatban Önnek meg kell adnia vevője érvényes uniós adószámát.


Q10 : Mi az összesítő nyilatkozat?

Az Unión belüli termékértékesítést végző adóalanyoknak negyedévente nyilatkozniuk kell az illetékes adóhatóságnak az adott negyedévben másik tagállambeli adóalanyok részére teljesített értékesítéseikről. Erre a célra szolgál az összesítő nyilatkozat.


Q11 : Megismerhető-e az algoritmus, amelynek alapján a tagállamok létrehozzák az általuk kiadott uniós adószámokat?

Az Európai Bizottság nem hozhatja nyilvánosságra ezeket az algoritmusokat. Mindazonáltal az alábbi táblázatban ismertetjük az uniós adószámok felépítését.


Az uniós adószámok felépítése
Tagállam Felépítés Formátum*
AT-Ausztria ATU99999999 Egyetlen karaktersor, amely 9 karakterből áll
BE-Belgium BE0999999999 Egyetlen számsor, amely 10 számjegyből áll
BG-Bulgária BG999999999 vagy
BG9999999999
Egyetlen számsor, amely 9 vagy 10 számjegyből áll
CY-Ciprus CY99999999L Egyetlen karaktersor, amely 9 karakterből áll
CZ-Cseh Köztársaság CZ99999999 vagy
CZ999999999 vagy
CZ9999999999
Egyetlen számsor, amely 8, 9 vagy 10 számjegyből áll
DE-Németország DE999999999 Egyetlen számsor, amely 9 számjegyből áll
DK-Dánia DK99 99 99 99 4, egyenként 2 számjegyből álló számsor
EE-Észtország EE999999999 Egyetlen számsor, amely 9 számjegyből áll
EL-Görögország EL999999999 Egyetlen számsor, amely 9 számjegyből áll
ES-Spanyolország ESX9999999X4 Egyetlen karaktersor, amely 9 karakterből áll
FI-Finnország FI99999999 Egyetlen számsor, amely 8 számjegyből áll
FR-Franciaország FRXX 999999999 Egy karaktersor, amely 2 karakterből áll és egy számsor, amely 9 számjegyből áll
GB-Egyesült Királyság GB999 9999 99 vagy
GB999 9999 99 9995 vagy
GBGD9996 vagy
GBHA9997
Három számsor, amelyek közül az első 3, a második 4, a harmadik 2 számjegyből áll vagy a fenti három számsor, melyet egy negyedik, 3 számjegyből álló számsor egészít ki vagy egyetlen karaktersor, amely 5 karakterből áll
HR-Horvátország HR99999999999 Egyetlen számsor, amely 11 számjegyből áll
HU-Magyarország HU99999999 Egyetlen számsor, amely 8 számjegyből áll
IE-Írország IE9S99999L
IE9999999WI
Egyetlen karaktersor, amely 8 vagy 9 karakterből áll
IT-Olaszország IT99999999999 Egyetlen számsor, amely 11 számjegyből áll
LT-Litvánia LT999999999 vagy
LT999999999999
Egyetlen számsor, amely 9 vagy 12 számjegyből áll
LU-Luxemburg LU99999999 Egyetlen számsor, amely 8 számjegyből áll
LV-Lettország LV99999999999 Egyetlen számsor, amely 11 számjegyből áll
MT-Málta MT99999999 Egyetlen számsor, amely 8 számjegyből áll
NL-Hollandia NL999999999B998 Egyetlen karaktersor, amely 12 karakterből áll
PL-Lengyelország PL9999999999 Egyetlen számsor, amely 10 számjegyből áll
PT-Portugália PT999999999 Egyetlen számsor, amely 9 számjegyből áll
RO-Románia RO999999999 Egyetlen számsor, amely legalább 2, legfeljebb 10 számjegyből áll
SE-Svédország SE999999999999 Egyetlen számsor, amely 12 számjegyből áll
SI-Szlovénia SI99999999 Egyetlen számsor, amely 8 számjegyből áll
SK-Szlovákia SK9999999999 Egyetlen számsor, amely 10 számjegyből áll

Jelmagyarázat:

*: A formátum nem tartalmazza a két betűből álló országkódot
9: számjegy
X: betű vagy számjegy
S: betű; számjegy; vagy a következő jelek egyike: +, *
L: betű

Megjegyzések:

1: Az országkódot követő első karakter mindig „U”.
2: Az országkódot követő első számjegy mindig „0”.
3: Az (új) 10 számjegyű formátum úgy jön létre, hogy a (korábbi) 9 számjegyű számsor az elején kiegészül egy nullával.
4: Az első és az utolsó karakter lehet betű vagy szám, de nem lehet mindkettő szám.
5: Fióktelepet jelöl.
6: Kormányhivatalokat jelöl.
7: Egészségügyi hatóságokat jelöl.
8: Az országkódot követő tizedik karakter mindig „B”.
9: Számít a kis- és a nagybetűk közötti különbség. Kérjük, hogy pontosan az itt bemutatott felépítésnek megfelelően írja be a keresőmezőbe az adószámot.

Q12 : Mit tegyek, ha a saját adószámomat beírva azt a rendszer érvénytelennek minősíti?

A Bizottság webhelye valós idejű információkkal szolgáló rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi az adószámok érvényességét. Ha a rendszer azt jelzi, hogy az Ön adószáma érvénytelen, a probléma rendezése érdekében forduljon hazájának adóhatóságához.


Q13 : Mit tegyek, ha a vevőm adószámát a rendszer érvénytelennek minősíti?

A Bizottság webhelye valós idejű információkkal szolgáló rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi az adószámok érvényességét. Amikor tehát Ön a rendszerben ellenőriz egy adószámot, azt tulajdonképpen a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.

Ha a rendszer azt jelzi ki, hogy az Ön vevőjének uniós adószáma érvénytelen, a probléma rendezése érdekében forduljon annak az országnak az adóhatóságához, ahol vevőjének székhelye található.


Q14 : Mit tegyek, ha a rendszer nem működik?

A Bizottság webhelye valós idejű információkkal szolgáló rendszer, amely a tagállamok által működtetett adatbázisok segítségével ellenőrzi az adószámok érvényességét. Amikor tehát Ön a rendszerben ellenőriz egy adószámot, azt tulajdonképpen a tagállami adatbázison keresztül ellenőrzi.

Előfordulhat, hogy a rendszer bizonyos időszakokban, a tagállami adatbázisok karbantartása miatt egyes lekérdezéseket nem tud végrehajtani.

A Bizottság tud erről a problémáról, és azon munkálkodik a tagállamokkal együtt, hogy az adatbázisok a lehető legkevesebb ideig legyenek hozzáférhetetlenek karbantartás és frissítés miatt.


Q15 : Mi a teendő abban az esetben, ha az IP-címem le van tiltva?

A rendszer bizonyos esetekben – amikor a szolgáltatás visszaélésszerű használatát észleli – letiltja azt a számítógépet (IP-címet), amelyről a kifogásolható lekérdezések érkeztek. Ha Ön úgy gondolja, hogy a rendszer indokolatlanul tiltotta le IP-címet, lépjen kapcsolatba illetékes munkatársainkkal: TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Mit tegyek, ha hibaüzenetet kapok?

Kérjük, látogasson el súgóoldalainkra, ahol elolvashatja, milyen hibaüzenetek fordulhatnak elő, és hogy mit tehet, ha ilyen üzeneteket kap. Ha olyan hibaüzenetet kap, amely nem szerepel a listán, kérjük, lépjen kapcsolatba illetékes munkatársainkkal: TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Lekérdezhető-e az adószámhoz tartozó név és cím?

Egyes tagállamok lehetővé teszik, hogy a rendszer megjelenítse az adóalany nevét és címét, ha az uniós adószám érvényes. Ha a név és cím nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy az adószámot kibocsátó tagállam nem engedélyezi ezeknek az adatoknak a megjelenítését.

A vevőknek joguk van tájékoztatást kapni az adóhatóságuktól arról, hogy az uniós adószámhoz tartozik-e név és/vagy cím.


Q18 : Biztosítható-e nyílt interaktív felület a bizottsági rendszerhez?

Lehetőség van SOAP-szolgáltatás igénybe vételére, melynek funkciói megegyeznek az interaktív szolgáltatás funkcióival. A felelősségkizáró nyilatkozat, a súgó és a gyakran feltett kérdések erre a szolgáltatásra is vonatkoznak. A hozzátartozó WSDL-fájl elérhető itt: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. A szolgáltatással kapcsolatos technikai jellegű kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz: TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Lekérdezhető-e az adószám a vevő/szállító neve és címe alapján?

Nem, név és cím alapján nem lehet keresni a VIES rendszerben.


Q20 : Mit tegyek, ha nem tudom ellenőrizni az ügyfelem adószámának érvényességét?

Ha azt feltételezi, hogy vevője nem adóalany, ne adómentesen értékesítsen, hanem számítsa fel a hozzáadottérték-adót (az áfát).


Q21 : Az osztrák adószámhoz „ATU” előtag tartozik, ugyanakkor a bizottsági rendszer csak az „AT” előtagot tünteti fel az osztrák számoknál.

Ausztriánál a helyes előtag az „AT”. Minden osztrák adószám „U” betűvel kezdődik. Amennyiben tehát egy osztrák adószám érvényességét kívánja ellenőrizni, egy „U” betűt kell begépelnie első karakternek.


Q22 : Egy spanyol adószám érvényességét ellenőriztem. A szám érvényes, az adóalany nevét és címét azonban nem jelzi ki a rendszer.

Spanyolország esetében az ellenőrizendő adószám mellett meg kell adni a vállalkozás nevét, címét és típusát is a kereséskor. A spanyol adatbázisból ezek az információk nem kérdezhetők le.


Q23 : Létezik-e olyan adatbázis, amelyben valamennyi, héanyilvántartásba vett személy szerepel?

A Bizottság rendszere különböző tagállami adóalany-nyilvántartásokhoz kapcsolódik, és az ellenőrzések a megfelelő adatbázisból származó információkon alapulnak. Központi uniós adatbázis nem létezik.


Q24 : Hol találok további információkat az uniós tagállamok hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályairól?

Az egyes EU-országok adószabályairól részletesebben a következő oldalon tud tájékozódni: Hozzáadottérték-adó az EU-ban.


Q25 : Milyen vállalkozástípusok léteznek az EU-ban?

Az alábbiakban felsoroljuk, milyen vállalkozástípusok (társasági formák) léteznek az egyes tagországokban:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente