Navigation path

Additional tools

Često postavljena pitanja

Q1 - Što je sustav za razmjenu informacija o PDV-u (VIES)?
Q2 - Kako se ove informacije dobivaju?
Q3 - Zašto neki isporučitelji softvera pitaju za PDV id. broj kada ja kupujem putem Interneta?
Q4 - Koliko su ažurni podaci?
Q5 - Mogu li postaviti grupni zahtjev putem servisa VIES na mreži (VIES on the Web)?
Q6 - Hoće li daljnje informacije biti dostupne?
Q7 - Sustav pokazuje da je broj nevaljan. Što bih trebao poduzeti?
Q8 - Moram li imati valjan PDV id. broj za svoje klijente prije nego obavim isporuku unutar zajednice?
Q9 - Moram li imati valjan PDV id. broj za svoju zbirnu prijavu?
Q10 - Što je zbirna prijava?
Q11 - Je li moguće saznati algoritme koje države članice koriste u konstrukciji svojih PDV id. brojeva?
Q12 - Što moram učiniti ako se moj vlastiti PDV id. broj pojavi kao nevaljan?
Q13 - Što moram učiniti ako se PDV id. broj mojeg klijenta pojavi kao nevaljan?
Q14 - Što moram učiniti ako Internet stranica ne radi?
Q15 - What do I have to do if my IP address has been blocked?
Q16 - What do I have to do if I receive an error message?
Q17 - Je li moguće dobiti naziv i/ili adresu povezanu sa PDV id. brojem?
Q18 - Je li moguće imati otvoreno sučelje s Internet stranicom Komisije?
Q19 - Je li moguće dobiti PDV id. broj klijenta/isporučitelja znajući njegov naziv i adresu?
Q20 - Što moram učiniti ako ne mogu provjeriti valjanost PDV id. broja mog klijenta?
Q21 - Austrijski PDV id. broj ima "ATU" prefiks, ali Internet stranica Komisije samo pruža "AT" prefiks za austrijske brojeve
Q22 - I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.
Q23 - Postoji li baza podataka sa svim osobama registriranim za PDV?
Q24 - Gdje mogu dobiti više informacija o EU PDV fiskalnoj administraciji?
Q25 - What are the available company types?


Q1 : Što je sustav za razmjenu informacija o PDV-u (VIES)?

To je elektronički način prenošenja informacija povezanih sa PDV registracijom (=valjanost PDV id. brojeva) kompanija registriranih u EU. Nadalje, informacije povezane sa (izuzetim od poreza) isporukama unutar Zajednice između administracija država članica se također prenosi putem VIES-a.


Q2 : Kako se ove informacije dobivaju?

Informacije povezane s podacima o PDV registraciji prikupljaju nacionalne administracije i unose u nacionalne baze podataka. To se također primjenjuje na isporuke unuttar Zajednice prijavljene na zbirnim prijavama.


Q3 : Zašto neki isporučitelji softvera pitaju za PDV id. broj kada ja kupujem putem Interneta?

Isporučitelji elektroničkih usluga, poput anti virusnih nadogradnji obvezni su naplatiti PDV na uslugu. Ako je kupac takvih usluga porezni obveznik, tada u određenim okolnostima, kupac je, a ne isporučitelj onaj koji mora obračunati PDV. Iz tog razloga isporučitelj može tražiti PDV id. broj klijenta kako bi mogao potvrditi da li on mora zaračunati PDV ili će klijent sam obračunati PDV. Ako klijent nema valjan PDV id. broj tada će isporučitelj zaračunati PDV. Za dodatne informacije molimo pogledajte PDV na e-poslovanje (Često postavljena pitanja)


Q4 : Koliko su ažurni podaci?

Podaci su u stvarnom vremenu. Svaki puta kada postavite zahtjev, poruka je poslana u državu članicu koja je dodijelila PDV id. broj pitajući da li je citirani broj valjan.


Q5 : Mogu li postaviti grupni zahtjev putem servisa VIES na mreži (VIES on the Web)?

Ne. Sustav je dizajniran za pojedinačne zahtjeve.


Q6 : Hoće li daljnje informacije biti dostupne?

Ne. Samo potvrda o tome da li je broj valjan.


Q7 : Sustav pokazuje da je broj nevaljan. Što bih trebao poduzeti?

Ako se prikaže da je PDV broj nevaljan, prvo trebate provjeriti kod svojeg klijenta je li navedeni broj točan (točan broj znakova, ispravna duljina i prefiks države). Ako je broj koji je naveo vaš klijent i nakon provjere još uvijek „nevaljan”, trebali biste ga zamoliti da od svoje porezne uprave zatraži da ažurira podatke u nacionalnom sustavu za razmjenu informacija o PDV-u (VIES) (te podatke mogu ažurirati samo nacionalne porezne uprave).
Ako utvrdite da su podaci vašeg poduzeća netočni ili da nisu ažurni, trebali biste se obratiti svojoj poreznoj upravi i zatražiti ispravak. Valja napomenuti da neke porezne uprave u EU-u zahtijevaju da se takvi zahtjevi podnesu u pisanom obliku ili ispunjivanjem obrasca.”
Uvijek se treba obratiti onoj poreznoj upravi koja je dodijelila PDV id. broj u vezi s kojim su utvrđene pogreške ili netočni podaci. Ta se porezna uprava može odrediti s pomoću prefiksa države ispred dotičnog PDV id. broja. Prilagodbe se obavljaju u skladu s nacionalnim postupcima dotične države članice.
U privitku se nalazi popis poveznica na početne stranice nacionalnih poreznih uprava kojima se možete obratiti za ispravak podataka.”


Q8 : Moram li imati valjan PDV id. broj za svoje klijente prije nego obavim isporuku unutar zajednice?

Da biste izvršili isporuku unutar Zajednice bez zaračunavanja PDV-a trebali biste osigurati da je osoba kojoj isporučujete robu porezni obveznik u drugoj državi članici i da je roba u pitanju otišla ili će otići iz vaše u drugu državu članicu. PDV id. broj bi također morao biti na računu.


Q9 : Moram li imati valjan PDV id. broj za svoju zbirnu prijavu?

Da. Broj vašeg klijenta upisan u vašoj zbirnoj prijavi koju podnosite vašoj poreznoj upravi mora biti ispravan.


Q10 : Što je zbirna prijava?

Porezni obveznik koji vrši isporuku unutar Zajednice izvještava o ukupnim isporukama u relevantnom tromjesečju za svakog poreznog obveznika u drugoj državi članici na Zbirnoj prijavi koja se podnosi poreznoj upravi onog poreznog obveznika koji je izvršio isporuku.


Q11 : Je li moguće saznati algoritme koje države članice koriste u konstrukciji svojih PDV id. brojeva?

Europska Komisija ne može objaviti te algoritme. Međutim, struktura PDV id. brojeva je dana u tablici ispod.


Struktura PDV id. broja
Država članica Struktura Format*
AT-Austrija ATU99999999 1 blok od 9 znakova
BE-Belgija BE0999999999 1 blok od 10 znamenki
BG-Bugarska BG999999999 ili
BG9999999999
1 blok od 9 znamenki ili1 blok od 10 znamenki
CY-Cipar CY99999999L 1 blok od 9 znakova
CZ-Češka Republika CZ99999999 ili
CZ999999999 ili
CZ9999999999
1 blok od bilo 8, 9, ili 10 znamenki
DE-Njemačka DE999999999 1 blok od 9 znamenki
DK-Danska DK99 99 99 99 4 bloka od 2 znamenke
EE-Estonija EE999999999 1 blok od 9 znamenki
EL-Grčka EL999999999 1 blok od 9 znamenki
ES-Španjolska ESX9999999X4 1 blok od 9 znakova
FI-Finska FI99999999 1 blok od 8 znamenki
FR-Francuska FRXX 999999999 1 blok od 2 znaka, 1 blok od 9 znamenki
GB-Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske GB999 9999 99 ili
GB999 9999 99 9995 ili
GBGD9996 ili
GBHA9997
1 blok od 3 znamenke, 1 blok od 4 znamenke i 1 blok od 2 znamenke; ili ovo iznad slijedi blok od 3 znamenke; ili 1 blok od 5 znakova
HR-Hrvatska HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Mađarska HU99999999 1 blok od 8 znamenki
IE-Irska IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italija IT99999999999 1 blok od 11 znamenki
LT-Litva LT999999999 ili
LT999999999999
1 blok od 9 znamenki, ili 1 blok od 12 znamenki
LU-Luksemburg LU99999999 1 blok od 8 znamenki
LV-Latvija LV99999999999 1 blok od 11 znamenki
MT-Malta MT99999999 1 blok od 8 znamenki
NL-Nizozemska NL999999999B998 1 blok od 12 znakova
PL-Poljska PL9999999999 1 blok od 10 znamenki
PT-Portugal PT999999999 1 blok od 9 znamenki
RO-Rumunjska RO999999999 1 blok od minimalno 2 znamenke i maksimalno 10 znamenki
SE-Švedska SE999999999999 1 blok od 12 znamenki
SI-Slovenija SI99999999 1 blok od 8 znamenki
SK-Slovačka SK9999999999 1 blok od 10 znamenki

Napomena:

*: Format isključuje 2 slova slovni prefiks
9: Znamenka
X: Slovo ili znamenka
S: Slovo; znamenka; "+" ili "*"
L: Slovo

Bilješke:

1: 1st pozicija koja slijedi prefiks je uvijek "U".
2: Prva znamenka koja slijedi prefiks je uvijek nula ('0').
3: (Novi) 10-znamenkasti format je rezultat dodavanja vodeće nule (starom) 9-znamenkastom formatu.
4: prvi i zadnji znakovi mogu biti alfa numerički; ali ne mogu oba biti numerička.
5: Identificira podružnice.
6: Identificira državne službe.
7: Identificira zdravstvena tijela.
8: 10th Pozicija koja slijedi prefiks je uvijek "B".

Q12 : Što moram učiniti ako se moj vlastiti PDV id. broj pojavi kao nevaljan?

Internet stranica Komisije je sustav u stvarnom vremenu koji provjerava valjanost PDV id. brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice.
Ako se vaš PDV id. broj pokazuje kao nevaljan trebali biste to riješiti sa vašom poreznom upravom.


Q13 : Što moram učiniti ako se PDV id. broj mojeg klijenta pojavi kao nevaljan?

Internet stranica Komisije je sustav u stvarnom vremenu koji provjerava valjanost PDV id. brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice. Drugim riječima, kada provjeravate broj on se provjerava u bazi podataka dotične države članice.
Ako se PDV id. broj vašeg klijenta pokaže kao nevaljan, tada bi on to trebao riješiti sa svojom fiskalnom administracijom.


Q14 : Što moram učiniti ako Internet stranica ne radi?

Internet stranica Komisije je sustav u stvarnom vremenu koji provjerava valjanost PDV id. brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice. Drugim riječima, kada provjeravate broj on se provjerava u bazi podataka dotične države članice.
Neki dijelovi sustava mogu biti nedostupni u određeno vrijeme zbog potrebe sigurnosnog kopiranja baza podataka država članica.

To je poznati problem i Komisija surađuje sa državama članicama kako bi osigurala je vrijeme kada baza podataka nije dostupna svedeno na minimum.


Q15 : What do I have to do if my IP address has been blocked?

In circumstances where certain actions would be recognized as abusive use of the service, the originator of the request (specific IP address) will be blocked. If you think that an IP address has been wrongfully blocked by the service please contact TAXUD-VIESWEB.


Q16 : What do I have to do if I receive an error message?

Please refer to the Help page for a list of possible answers from the service. If you receive an error that is not in the list please contact TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Je li moguće dobiti naziv i/ili adresu povezanu sa PDV id. brojem?

Određene države članice dopuštaju prikazivanje naziva i adrese poreznih obveznika gdje je PDV id. broj trenutno valjan. Ako se naziv/adresa ne prikazuje da dotična država članica ne dozvoljava prikaz tih podataka.

Klijenti imaju pravo dobiti potvrdu od svoje porezne uprave o tome da li je PDV id. broj povezan s određenim nazivom i/ili adresom.


Q18 : Je li moguće imati otvoreno sučelje s Internet stranicom Komisije?

Dostupna je i SOAP usluga koja nudi istu funkcionalnost kao i interaktivna usluga. odricanje od odgovornosti, help i Često postavljena pitanja stranice su također primjenjive za ovu uslugu. Njihovu WSDL datoteku moguće je dobiti ovdje: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl.Bilo koja tehnička pitanja povezana sa ovom uslugom mogu se uputiti na TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Je li moguće dobiti PDV id. broj klijenta/isporučitelja znajući njegov naziv i adresu?

Komisija nema pristup tim informacijama.
Internet stranica Komisije vam samo dopušta da potvrdite valjanost PDV id. broja vašeg klijenta.
PDV broj bi trebali dobiti direktno od vašeg klijenta/isporučitelja.


Q20 : Što moram učiniti ako ne mogu provjeriti valjanost PDV id. broja mog klijenta?

Ako vjerujete da vaš klijent nije porezni obveznik ne biste smjeli izuzeti isporuku već zaračunati PDV.


Q21 : Austrijski PDV id. broj ima "ATU" prefiks, ali Internet stranica Komisije samo pruža "AT" prefiks za austrijske brojeve

Točan prefiks za Austriju je "AT". Prva pozicija austrijskog PDV id. broja je uvijek "U". Tako da biste trebali unijeti "U" kao prvi znak priliko potvrđivanja austrijskog PDV id. broja.


Q22 : I try to validate a Spanish VAT number, the number is valid but the name and the address are not provided.

For Spanish VAT numbers, the name, address and the type of company need to be entered together with the VAT number to be validated; Spanish database will not provide them automatically.


Q23 : Postoji li baza podataka sa svim osobama registriranim za PDV?

Ne postoji europska baza podataka s osobama registriranim za PDV. Internet stranica Komisije je povezana sa PDV bazama podataka država članica i potvrđivanje je bazirano na informacijama dostupnim u tim bazama podataka.


Q24 : Gdje mogu dobiti više informacija o EU PDV fiskalnoj administraciji?

Te informacije možete pronaći u VAT in the European Community publikaciji.


Q25 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente