Navigation path

Additional tools

Najčešća pitanja

Q1 - Što je VIES (Sustav razmjene informacija o PDV-u) na internetu?
Q2 - Kako se dobivaju te informacije?
Q3 - Zašto neki dobavljači računalnih programa traže PDV identifikacijski broj kad kupujete na internetu?
Q4 - Informacije u VIES-u na internetu nisu točne; kako ih ispraviti?
Q5 - Može li se u VIES na internetu unijeti nekoliko zahtjeva istodobno?
Q6 - Hoće li biti dostupne dodatne informacije?
Q7 - Sustav prikazuje da je broj nevaljan. Što treba učiniti?
Q8 - Moram li imati valjani PDV identifikacijski broj za kupca prije nego što isporučim robu ili usluge unutar EU-a?
Q9 - Treba li mi valjani PDV broj za rekapitulacijsko izvješće?
Q10 - Što je rekapitulacijsko izvješće?
Q11 - Može li se doznati kojim se algoritmima države članice koriste kada kreiraju PDV identifikacijske brojeve?
Q12 - Što treba učiniti ako je prikazano da je moj PDV broj nevaljan?
Q13 - Što treba učiniti ako je prikazano da je PDV broj mojeg kupca nevaljan?
Q14 - Što treba učiniti ako internetska stranicane radi?
Q15 - Što treba učiniti ako je moja IP adresa blokirana?
Q16 - Što treba učiniti ako primim poruku o pogrešci?
Q17 - Može li se s PDV brojem povezati ime i/ili adresa?
Q18 - Može li se internetskoj stranici Komisije pristupiti putem otvorenog sučelja?
Q19 - Može li se dobiti PDV broj kupca/dobavljača ako znam njegovo ime i adresu?
Q20 - Što treba učiniti ako se ne može provjeriti valjanost PDV broja mojeg kupca?
Q21 - Austrijski PDV brojevi imaju predmetak „ATU”, ali internetska stranica Komisije nudi samo predmetak „AT” za austrijske brojeve.
Q22 - Pokušao sam provjeriti španjolski PDV broj, koji je valjan, ali nisu prikazani ime i adresa.
Q23 - Je li dostupna baza podataka sa svim osobama registriranima u sustavu PDV-a?
Q24 - Gdje mogu dobiti dodatne informacije o fiskalnom upravljanju PDV-om u EU-u?
Q25 - Koje su moguće vrste trgovačkih društava:


Q1 : Što je VIES (Sustav razmjene informacija o PDV-u) na internetu?

To je elektronički način potvrđivanja PDV identifikacijskih brojeva gospodarskih subjekata registriranih u Europskoj uniji za prekogranične transakcije roba i usluga.


Q2 : Kako se dobivaju te informacije?

Kad trebate potvrditi PDV broj svojeg potrošača u drugoj državi članici putem VIES-a na internetu, taj će se zahtjev poslati sigurnom vezom do relevantne nacionalne baze podataka kako bi se provjerilo je li taj broj zabilježen u njoj. Ako je, prikazat će se status „Valjan”. Ako nije, prikazat će se status „Nevaljan”

Ovisno o nacionalnim pravilima o zaštiti osobnih podataka, neke će države članice prikazati i ime i adresu povezanu s tim PDV brojem kako su zabilježeni u nacionalnim bazama podataka.


Q3 : Zašto neki dobavljači računalnih programa traže PDV identifikacijski broj kad kupujete na internetu?

Dobavljači elektroničkih usluga, kao što su ažuriranja antivirusnih programa, moraju naplatiti PDV na uslugu. Ako je kupac tih usluga porezni obveznik, onda u nekim slučajevima kupac treba obračunati PDV, a ne dobavljač. Zbog toga dobavljač može tražiti PDV identifikacijski broj kupca kako bi potvrdio mora li on naplatiti PDV ili će ga obračunati kupac. Ako kupac nema valjani PDV broj, dobavljač će naplatiti PDV. Za dodatne informacije vidjeti

Q4 : Informacije u VIES-u na internetu nisu točne; kako ih ispraviti?

Baze podataka o PDV brojevima održavaju nacionalne porezne uprave. Ako su vaši podaci u VIES-u na internetu zastarjeli, trebali biste se obratiti svojoj poreznoj upravi. Kad se informacije ažuriraju, one će se odmah vidjeti u VIES-u na internetu. Europska komisija ne potvrđuje te promjene.


Q5 : Može li se u VIES na internetu unijeti nekoliko zahtjeva istodobno?

Ne. Sustav je osmišljen za jednostruke zahtjeve.


Q6 : Hoće li biti dostupne dodatne informacije?

Ne, samo potvrda je li broj valjan. Ne može se potvrditi valjanost PDV broja u prošlosti. To se može učiniti samo za trenutačno stanje.


Q7 : Sustav prikazuje da je broj nevaljan. Što treba učiniti?

Ako se prikaže da je PDV broj nevaljan, najprije provjerite s kupcem je li navedeni broj točan (točan broj znakova, ispravna dužina i prefiks države). Ako je broj koji je naveo vaš kupac i nakon provjere još „nevaljan”, trebali biste ga zamoliti da od svoje porezne uprave zatraži ažuriranje informacija u nacionalnom sustavu za razmjenu informacija o PDV-u (VIES) (te informacije mogu ažurirati samo nacionalne porezne uprave).

Ako utvrdite da su informacije o vašem poduzeću netočne ili nisu ažurirane, trebali biste se obratiti svojoj poreznoj upravi i zatražiti ispravak. Napominjemo da neke porezne uprave u EU-u zahtijevaju da se takvi zahtjevi podnesu u pisanom obliku ili ispunjavanjem obrasca.

Neke države članice zahtijevaju dodatnu registraciju za transakcije unutar EU-a te u svojim nacionalnim bazama podataka za VIES bilježe samo takve PDV brojeve; stoga je moguće da PDV broj, iako valjan, neće biti potvrđen na VIES-u jer vlasnik tog PDV broja nije uključen u transakcije unutar EU-a te se nije registrirao u te svrhe kod svoje porezne uprave.

Uvijek se potrebno obratiti onoj poreznoj upravi koja je dodijelila PDV identifikacijski broj za koji su utvrđene pogreške ili netočni podaci. Ta se porezna uprava može odrediti prefiksom države ispred tog PDV identifikacijskog broja. Prilagodbe se obavljaju u skladu s nacionalnim postupcima predmetne države članice.

U nastavku je popis poveznica na internetske stranice nacionalnih poreznih uprava kojima se možete obratiti radi ispravka:


Q8 : Moram li imati valjani PDV identifikacijski broj za kupca prije nego što isporučim robu ili usluge unutar EU-a?

Nužno je potvrditi je li osoba u drugoj državi članici kojoj isporučujete porezni obveznik jer je to jedan od elemenata kojima se definira pravilna primjena PDV-a. Svi porezni obveznici moraju obavijestiti svoju poreznu upravu da obavljaju transakcije koje podliježu PDV-u; porezna uprava zauzvrat će im dodijeliti jedinstveni PDV broj. Preko VIES-a na internetu možete potvrditi da je PDV broj koji vam je dao vaš kupac registriran u relevantnoj nacionalnoj bazi podataka.

Valjani PDV broj vašeg kupca trebao bi biti naveden na vašoj fakturi.


Q9 : Treba li mi valjani PDV broj za rekapitulacijsko izvješće?

Da. Broj vašeg kupca koji navedete u rekapitulacijskom izvješću mora biti točan.


Q10 : Što je rekapitulacijsko izvješće?

Porezni obveznici koji isporučuju unutar Zajednice izvješćuju o svim isporukama u relevantnom tromjesečju svakom poreznom obvezniku u drugoj državi članici putem rekapitulacijskog izvješća koje se podnosi poreznoj upravi poreznog obveznika koji je izvršio isporuke.


Q11 : Može li se doznati kojim se algoritmima države članice koriste kada kreiraju PDV identifikacijske brojeve?

Europska komisija ne može objaviti te algoritme. Međutim, struktura PDV identifikacijskih brojeva prikazana je u tablici u nastavku.


Struktura PDV identifikacijskog broja
Država članica Struktura Oblik*
AT-Austrija ATU99999999 jedan niz od 9 znamenki
BE-Belgija BE0999999999 jedan niz od 10 znamenki
BG-Bugarska BG999999999 ili
BG9999999999
jedan niz od 9 znamenki ili jedan niz od 10 znamenki
CY-Cipar CY99999999L jedan niz od 9 znamenki
CZ - Češka CZ99999999 ili
CZ999999999 ili
CZ9999999999
jedan niz od 8, 9 ili 10 znamenki
DE-Njemačka DE999999999 jedan niz od 9 znamenki
DK-Danska DK99 99 99 99 četiri niza od 2 znamenke
EE-Estonija EE999999999 jedan niz od 9 znamenki
EL-Grčka EL999999999 jedan niz od 9 znamenki
ES-Španjolska ESX9999999X4 jedan niz od 9 znamenki
FI-Finska FI99999999 jedan niz od 8 znamenki
FR-Francuska FRXX 999999999 jedan niz od 2 znamenki, jedan niz od 9 znamenki
GB – Ujedinjena Kraljevina GB999 9999 99 ili
GB999 9999 99 9995 ili
GBGD9996 ili
GBHA9997
jedan niz od 3 znamenke, jedan niz od 4 znamenke i jedan niz od 2 znamenke ili prethodno, nakon čega slijedi jedan niz od 3 znamenke; ili jedan niz od 5 znamenki
HR-Hrvatska HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Mađarska HU99999999 jedan niz od 8 znamenki
IE-Irska IE9S99999L
IE9999999WI
jedan niz od 8 znamenki ili jedan niz od 9 znamenki
IT-Italija IT99999999999 jedan niz od 11 znamenki
LT-Litva LT999999999 ili
LT999999999999
jedan niz od 9 znamenki ili jedan niz od 12 znamenki
LU-Luksemburg LU99999999 jedan niz od 8 znamenki
LV-Latvija LV99999999999 jedan niz od 11 znamenki
MT-Malta MT99999999 jedan niz od 8 znamenki
NL-Nizozemska NL999999999B998 jedan niz od 12 znamenki
PL-Poljska PL9999999999 jedan niz od 10 znamenki
PT-Portugal PT999999999 jedan niz od 9 znamenki
RO-Rumunjska RO999999999 jedan niz on najmanje 2 i najviše 10 znamenki
SE-Švedska SE999999999999 jedan niz od 12 znamenki
SI-Slovenija SI99999999 jedan niz od 8 znamenki
SK-Slovačka SK9999999999 jedan niz od 10 znamenki

Napomene:

*: format ne uključuje abecedni predmetak od dva slova
9: znamenka
X: slovo ili znamenka
S: slovo; znamenka; „+” ili „*”
L: slovo

Napomene:

1: na prvom mjestu koje slijedi iza predmetka uvijek je „U”.
2: prva znamenka koja slijedi iza predmetka uvijek je nula („0”)
3: novi format s deset znamenki rezultat je dodavanja nule ispred starog formata od devet znamenki.
4: prvi i posljednji znakovi mogu biti slova ili znamenke; ali ne mogu oba biti brojevi.
5: time se označuju trgovačke podružnice.
6: time se označuju vladine službe.
7: time se označuju tijela nadležna za zdravstvo.
8: na desetom mjestu iza predmetka uvijek je „B”.
9: bitno je jesu li slova mala ili velika jer ih sustav razlikuje. Pridržavajte se prikazanog formata PDV broja.

Q12 : Što treba učiniti ako je prikazano da je moj PDV broj nevaljan?

Internetska stranica Komisije sustav je kojim se u stvarnom vremenu provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice. Ako je prikazano da je vaš PDV broj nevaljan, trebali biste se obratiti svojoj poreznoj upravi.


Q13 : Što treba učiniti ako je prikazano da je PDV broj mojeg kupca nevaljan?

Internetska stranica Komisije sustav je kojim se u stvarnom vremenu provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice. Drugim riječima, kad provjeravate broj provjerava se baza podataka u državi članici. Ako se prikaže da je broj vašeg kupca nevaljan, on bi se trebao obratiti svojoj poreznoj upravi.


Q14 : Što treba učiniti ako internetska stranicane radi?

Internetska stranica Komisije sustav je kojim se u stvarnom vremenu provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva u bazama podataka koje održavaju države članice. Drugim riječima, kad provjeravate broj provjerava se baza podataka u državi članici. Neki dijelovi sustava mogli bi ponekad biti nedostupni jer se moraju napraviti sigurnosne kopije baza podataka država članica.

Taj je problem poznat, a Komisija surađuje s državama članicama kako bi se osiguralo da je razdoblje kad su njihove baze podataka nedostupne zbog ažuriranja najkraće moguće.


Q15 : Što treba učiniti ako je moja IP adresa blokirana?

Kad se neke aktivnosti prepoznaju kao zloupotreba usluge, blokirat će se podnositelj tog zahtjeva (točna IP adresa). Ako mislite da je vaša IP adresa neopravdano blokirana, obratite se na adresu TAXUD-VIESWEB .


Q16 : Što treba učiniti ako primim poruku o pogrešci?

Proučite popis na Stranici za pomoć s mogućim odgovorima o usluzi. Ako primite poruku o pogrešci koje nema na popisu, obratite se na adresu TAXUD-VIESWEB .


Q17 : Može li se s PDV brojem povezati ime i/ili adresa?

U nekim državama članicama dopušteno je prikazivanje imena i adrese poreznog obveznika čiji je PDV broj trenutačno valjan. Ako ime/adresa nisu prikazani, to znači da predmetna država članica ne dopušta prikazivanje tih podataka. Kupci imaju pravo na potvrdu svoje porezne uprave je li PDV broj povezan s imenom ili adresom.


Q18 : Može li se internetskoj stranici Komisije pristupiti putem otvorenog sučelja?

Dostupna je usluga SOAP, koja ima istu funkcionalnost kao interaktivna usluga. Stranice href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesdisc.do"> Izjava o ograničenju odgovornosti , Pomoć i Najčešća pitanja primjenjuju se i na tu uslugu. Njezina WSDL datoteka dostupna je ovdje: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Sva tehnička pitanja povezana s uslugom potrebno je uputiti na TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Može li se dobiti PDV broj kupca/dobavljača ako znam njegovo ime i adresu?

Ne može se tražiti PDV broj na temelju imena ili adrese.


Q20 : Što treba učiniti ako se ne može provjeriti valjanost PDV broja mojeg kupca?

Ako mislite da vaš kupac nije porezni obveznik, ne biste trebali uskratiti isporuku nego biste trebali naplatiti PDV.


Q21 : Austrijski PDV brojevi imaju predmetak „ATU”, ali internetska stranica Komisije nudi samo predmetak „AT” za austrijske brojeve.

Točan je predmetak za Austriju „AT”. Na prvom mjestu austrijskih PDV brojeva uvijek je „U”. Stoga biste trebali unijeti „U” kao prvi znak kad provjeravate austrijski PDV identifikacijski broj.


Q22 : Pokušao sam provjeriti španjolski PDV broj, koji je valjan, ali nisu prikazani ime i adresa.

Za španjolske PDV brojeve uz PDV broj trebate unijeti ime, adresu i vrstu trgovačkog društva kako biste ih sve zajedno potvrdili; španjolska baza podataka neće ih prikazati automatski.


Q23 : Je li dostupna baza podataka sa svim osobama registriranima u sustavu PDV-a?

Internetska stranica Komisije povezana je s bazama podataka o PDV-u koje pripadaju državama članicama, a provjera se temelji na informacijama dostupnima u odgovarajućoj bazi podataka. Ne postoji središnja baza podataka.


Q24 : Gdje mogu dobiti dodatne informacije o fiskalnom upravljanju PDV-om u EU-u?

Te informacije možete naći u publikaciji «PDV u Europskoj zajednici».


Q25 : Koje su moguće vrste trgovačkih društava:

U nastavku je popis mogućih vrsta trgovačkih društava po državi članici:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente