Navigation path

Additional tools

Korduvad küsimused

Q1 - Mis on veebipõhine VIES (käibemaksuteabe vahetamise süsteem)?
Q2 - Kuidas seda teavet saadakse?
Q3 - Miks mõned tarkvarapakkujad küsivad minult käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, kui teen oste internetis?
Q4 - VIES-veebis olevad andmed ei ole õiged – kuidas neid parandada?
Q5 - Kas saan VIES-veebi vahendusel teha koondpäringuid?
Q6 - Kas saan juurdepääsu ka muule teabele?
Q7 - Süsteemi kohaselt on number kehtetu. Mida sel juhul teha?
Q8 - Kas pean teadma oma kliendi kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit enne ELi-sisest kaupade või teenuste tarnimist?
Q9 - Kas mul on oma koondaruande jaoks vaja kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?
Q10 - Mis on koondaruanne?
Q11 - Kas oleks võimalik teada, milliseid algoritme kasutavad liikmesriigid oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite koostamisel?
Q12 - Mida pean ette võtma juhul, kui selgub, et minu enda käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtetu?
Q13 - Mida pean ette võtma juhul, kui selgub, et minu kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtetu?
Q14 - Mida pean tegema juhul, kui veebisait ei tööta?
Q15 - Mida pean ette võtma juhul, kui minu IP-aadress on blokeeritud?
Q16 - Mida teha siis, kui saan veateate?
Q17 - Kas on võimalik teada saada käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud nime ja/või aadressi?
Q18 - Kas on võimalik kasutada avatud liidest komisjoni veebisaidi juurde?
Q19 - Kas on võimalik saada teada kliendi/teenuseosutaja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, teades tema nime ja aadressi?
Q20 - Mida peaksin ette võtma, kui ma ei saa kontrollida oma kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?
Q21 - Austria käibemaksukohustuslasena registreerimise numbritel on eesliide „ATU“, kuid komisjoni veebisaidil on Austria numbrite puhul eesliiteks vaid „AT“.
Q22 - Püüan kontrollida Hispaania käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. Number on kehtiv, kuid nime ja aadressi ei kuvata.
Q23 - Kas on olemas ka andmebaas, mis sisaldab kõiki olemasolevaid käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga isikuid?
Q24 - Kust võiksin leida lisateavet käibemaksu haldamise kohta ELis?
Q25 - Millised on olemasolevad äriühingute liigid?


Q1 : Mis on veebipõhine VIES (käibemaksuteabe vahetamise süsteem)?

See on elektrooniline vahend nende Euroopa Liidus registreeritud äriühingute käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivuse kontrollimiseks, mis on registreeritud kaupade või teenuste piiriüleste tehingute sooritamiseks.


Q2 : Kuidas seda teavet saadakse?

Kui peate kontrollima oma kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit teises liikmesriigis VIES-veebi vahendusel, saadetakse see päring turvalise ühenduse kaudu asjaomasele riiklikule andmebaasile, et kontrollida, kas antud number on seal registreeritud. Kui vastus on positiivne, kuvatakse staatus „Kehtiv“. Kui vastus on negatiivne, kuvatakse staatus „Kehtetu“.

Sõltuvalt riiklikest andmekaitse-eeskirjadest esitavad mõned liikmesriigid ka asjaomase käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud nime ja aadressi, nagu need on registreeritud riiklikus andmebaasis.


Q3 : Miks mõned tarkvarapakkujad küsivad minult käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, kui teen oste internetis?

Elektrooniliste teenuste (nt viirusetõrjetarkvara uuenduste) osutajad on kohustatud teenuse pealt käibemaksu tasuma. Kui nende teenuste ostja on maksukohustuslane, siis teatud juhtudel on klient (mitte teenuseosutaja) see, kes maksab käibemaksu. Seepärast võib teenuseosutaja küsida kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, et oleks võimalik kindlaks määrata, kas ta peab ise käibemaksu maksma või teeb seda klient. Kui klient ei ole maksukohustuslane, tasub käibemaksu teenuseosutaja. Lisateabe saamiseks vt e-kaubanduse käibemaks (KKK).


Q4 : VIES-veebis olevad andmed ei ole õiged – kuidas neid parandada?

Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite andmebaase haldavad riiklikud maksuametid. Kui teie andmed VIES-veebis ei ole ajakohastatud, peaksite võtma ühendust oma maksuametiga. Kui andmed on ajakohastatud, on need koheselt nähtaval VIES-veebis. Euroopa Komisjon muudatusi ei kinnita.


Q5 : Kas saan VIES-veebi vahendusel teha koondpäringuid?

Ei. Süsteemi kaudu saab saata korraga päringu vaid ühe numbri kohta.


Q6 : Kas saan juurdepääsu ka muule teabele?

Ei. Kinnitatakse vaid seda, kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv. Varasemate käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivust ei ole võimalik kontrollida. Seda on võimalik teha vaid hetkeseisuga.


Q7 : Süsteemi kohaselt on number kehtetu. Mida sel juhul teha?

Kui süsteem näitab viga käibemaksukohustuslasena registreerimise numbris, küsige kõigepealt oma kliendilt, kas number on õige (õige tähemärkide arv, pikkus ja riigi eesliide). Kui süsteem näitab viga ka pärast numbri kontrollimist, paluge kliendil võtta ühendust oma riigi maksuametiga, et taotleda andmete ajakohastamist riiklikus käibemaksuteabe vahetamise süsteemis (VIES). Selles olevaid andmeid saavad ajakohastada ainult liikmesriikide maksuametid.

Kui avastate, et teie ettevõtte andmed on valed või ajakohastamata, võtke ühendust oma maksuametiga ja paluge vead parandada. Juhime teie tähelepanu sellele, et mõned maksuametid ELis nõuavad, et kõnealused taotlused esitataks kirjalikult või täites vastava vormi.

Mõned liikmesriigid nõuavad täiendavat registreerimist ELi-siseste tehingute jaoks ja salvestavad oma riiklikus VIES andmebaasis vaid need käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid. Seepärast on võimalik, et käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit VIESi kaudu ei kinnitata (ka juhul, kui see on õige), kuna selle omanik ei ole hõlmatud ELi-siseste tehingutega või ei ole ta end oma maksuameti juures sel eesmärgil registreerinud.

Ühendust tuleb võtta maksuametiga, mis on eraldanud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, mille puhul esineb vigu või ebaõigeid andmeid. Selle maksuameti saab teha kindlaks riigi eesliite abil, mis on asjaomase käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ees. Parandamine toimub kooskõlas asjaomases liikmesriigis kehtivate menetlustega.

Siit võite leida loetelu, mis sisaldab veebilinke nende riiklike maksuametite kodulehtede juurde, millega te saate parandamise eesmärgil ühendust võtta.


Q8 : Kas pean teadma oma kliendi kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit enne ELi-sisest kaupade või teenuste tarnimist?

On vaja kindlaks teha, kas isik, kellele te teise liikmesriiki kaupu või teenuseid tarnite, on maksukohustuslane, kuna see on üks nõuetekohase käibemaksuga maksustamise elemente. Kõigil maksukohustuslastel on kohustus teatada oma maksuametile, et nad tegelevad käibemaksuga maksustatavate tehingutega. Maksuamet annab neile selleks omakorda kordumatu käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri. VIES-veeb võimaldab teil kontrollida, kas teie kliendi esitatud käibemaksukohustuslasena registreerimise number on asjaomases riiklikus andmebaasis registreeritud.

Teie kliendi kehtiv käibemaksukohustuslasena registreerimise number peaks olema esitatud teie arvel.


Q9 : Kas mul on oma koondaruande jaoks vaja kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?

Jah. Teie maksuametile esitatavas koondaruandes märgitud kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number peab olema õige.


Q10 : Mis on koondaruanne?

Ühendusesiseseid tarneid osutavad maksukohustuslased märgivad koondaruandesse kõik tarned igale maksukohustuslasele asjaomase kvartali jooksul. See koondaruanne esitatakse tarne osutanud maksukohustuslase maksuametile.


Q11 : Kas oleks võimalik teada, milliseid algoritme kasutavad liikmesriigid oma käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite koostamisel?

Euroopa Komisjon neid algoritme ei avalda. Siiski on allolevas tabelis esitatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite ülesehitus.


Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ülesehitus
Liikmesriik Ülesehitus Vorming*
AT-Austria ATU99999999 9 tähemärgist koosnev jada
BE–Belgia BE0999999999 10 numbrist koosnev numbrijada
BG-Bulgaaria BG999999999 või
BG9999999999
9 numbrist koosnev numbrijada või 10 numbrist koosnev numbrijada
CY–Küpros CY99999999L 9 tähemärgist koosnev jada
CZ–Tšehhi Vabariik CZ99999999 või
CZ999999999 või
CZ9999999999
8, 9 või 10 numbrist koosnev numbrijada
DE–Saksamaa DE999999999 9 numbrist koosnev numbrijada
DK–Taani DK99 99 99 99 4 kahest numbrist koosnevat numbrijada
EE-Estonia EE999999999 9 numbrist koosnev numbrijada
EL–Kreeka EL999999999 9 numbrist koosnev numbrijada
ES–Hispaania ESX9999999X4 9 tähemärgist koosnev jada
FI–Soome FI99999999 8 numbrist koosnev numbrijada
FR–Prantsusmaa FRXX 999999999 2 tähemärgist koosnev jada, 9 numbrist koosnev numbrijada
GB–Ühendkuningriik GB999 9999 99 või
GB999 9999 99 9995 või
GBGD9996 või
GBHA9997
3 numbrist koosnev numbrijada, 4 numbrist koosnev numbrijada ja 2 numbrist koosnev numbrijada; või eespool nimetatud variandid, millele lisandub 3 numbrist koosnev numbrijada; või 5 tähemärgist koosnev jada
HR–Horvaatia HR99999999999 11 numbrist koosnev numbrijada
HU–Ungari HU99999999 8 numbrist koosnev numbrijada
IE–Iirimaa IE9S99999L
IE9999999WI
8 tähemärgist koosnev jada või 9 tähemärgist koosnev jada
IT–Itaalia IT99999999999 11 numbrist koosnev numbrijada
LT–Leedu LT999999999 või
LT999999999999
9 numbrist koosnev numbrijada või 12 numbrist koosnev numbrijada
LU–Luksemburg LU99999999 8 numbrist koosnev numbrijada
LV–Läti LV99999999999 11 numbrist koosnev numbrijada
MT-Malta MT99999999 8 numbrist koosnev numbrijada
NL–Madalmaad NL999999999B998 12 tähemärgist koosnev jada
PL–Poola PL9999999999 10 numbrist koosnev numbrijada
PT-Portugal PT999999999 9 numbrist koosnev numbrijada
RO-Rumeenia RO999999999 Vähemalt 2 ja maksimaalselt 10 numbrist koosnev numbrijada
SE–Rootsi SE999999999999 12 numbrist koosnev numbrijada
SI–Sloveenia SI99999999 8 numbrist koosnev numbrijada
SK–Slovakkia SK9999999999 10 numbrist koosnev numbrijada

Märkused:

*: Vorming ei sisalda 2-tähelist eesliidet
9: number
X: täht või number
S: täht; number; „+“ või „*“
L: täht

Märkused:

1: eesliitele järgneb esimesena alati „U“.
2: eesliitele järgnev esimene number on alati null („0“).
3: (uus) 10 numbrist koosnev vorming on tekkinud nulli lisamisel (vanale) 9 tähemärgist koosnenud vormingule.
4: esimesed ja viimased tähemärgid võivad olla nii tähed kui numbrid; kuid need ei saa olla mõlemad numbrid.
5: tähistab haruettevõtjaid.
6: tähistab valitsusasutusi.
7: tähistab tervishoiuasutusi.
8: pärast eesliidet on jadas kümnendana alati „B“.
9: kõik tähed on tõusutundlikud. Palun järgige täpselt konkreetse käibemaksukohustuslase registreerimise numbri süntaksit.

Q12 : Mida pean ette võtma juhul, kui selgub, et minu enda käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtetu?

Komisjoni veebisait on reaalajas toimiv süsteem, mis kontrollib käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivust liikmesriikide hallatavate andmebaaside põhjal. Kui ilmneb, et teie number on kehtetu, peaksite võtma ühendust oma maksuametiga.


Q13 : Mida pean ette võtma juhul, kui selgub, et minu kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtetu?

Komisjoni veebisait on reaalajas toimiv süsteem, mis kontrollib käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivust liikmesriikide hallatavate andmebaaside põhjal. Seega saadakse numbrit kontrollides teave asjaomase liikmesriigi hallatavast andmebaasist. Kui ilmneb, et teie kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtetu, peaks klient võtma ühendust oma maksuametiga.


Q14 : Mida pean tegema juhul, kui veebisait ei tööta?

Komisjoni veebisait on reaalajas toimiv süsteem, mis kontrollib käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivust liikmesriikide hallatavate andmebaaside põhjal. Seega saadakse numbrit kontrollides teave asjaomase liikmesriigi hallatavast andmebaasist. Mõned süsteemi osad ei pruugi mingil ajahetkel toimida, kuna liikmesriikide andmebaase on vaja varundada.

See on kõige sagedamini esinev probleem ning komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et ajavahemik, mille jooksul liikmesriikide andmebaasid ei ole kättesaadavad, oleks võimalikult lühike.


Q15 : Mida pean ette võtma juhul, kui minu IP-aadress on blokeeritud?

Olukordades, mil teatavaid tegevusi käsitatakse teenuse kuritarvitamisena, päringu esitaja (konkreetne IP-aadress) blokeeritakse. Kui leiate, et IP-aadress on teenuse poolt põhjendamatult blokeeritud, võtke palun ühendust TAXUD-VIESWEB kasutajatoega.


Q16 : Mida teha siis, kui saan veateate?

Palun külastage lehekülge Abi, mis sisaldab teenuse võimalike vastuste nimekirja. Kui saate veateate, mida selles nimekirjas ei ole, võtke palun ühendust TAXUD-VIESWEB kasutajatoega.


Q17 : Kas on võimalik teada saada käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud nime ja/või aadressi?

Mõned liikmesriigid lubavad maksukohustuslase nime ja aadressi kuvamist juhul, kui nende number on kehtiv. Kui nime/aadressi ei kuvata, tähendab see, et asjaomane liikmesriik ei luba nende andmete kuvamist.

Klientidel on õigus saada kinnitus oma maksuametilt, kui käibemaksukohustuslasena registreerimise number on seotud nime ja/või aadressiga.


Q18 : Kas on võimalik kasutada avatud liidest komisjoni veebisaidi juurde?

Kättesaadav on SOAP-teenus, mis võimaldab interaktiivse teenusega samaväärseid funktsioone. Vastutuse välistamise, abi ja KKK leheküljed on samuti selle teenusega kasutatavad. WSDL-i faili võite saada siit: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Teenusega seotud tehnilised küsimused saate esitada TAXUD - Vies on Internet kasutajatoele.


Q19 : Kas on võimalik saada teada kliendi/teenuseosutaja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, teades tema nime ja aadressi?

Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ei ole võimalik otsida nime või aadressi põhjal.


Q20 : Mida peaksin ette võtma, kui ma ei saa kontrollida oma kliendi käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?

Kui arvate, et teie klient ei ole maksukohustuslane, peaksite siiski lisama tarnele käibemaksu.


Q21 : Austria käibemaksukohustuslasena registreerimise numbritel on eesliide „ATU“, kuid komisjoni veebisaidil on Austria numbrite puhul eesliiteks vaid „AT“.

Õige eesliide Austria puhul on „AT“. Austria käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite puhul on esikohal alati „U“. Seega peaksite Austria käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kontrollimisel alati sisestama esimese tähemärgina „U“.


Q22 : Püüan kontrollida Hispaania käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit. Number on kehtiv, kuid nime ja aadressi ei kuvata.

Hispaania käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite puhul tuleb nimi, aadress ja äriühingu liik sisestada koos kontrollitava käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga. Hispaania andmebaas neid automaatselt ei kuva.


Q23 : Kas on olemas ka andmebaas, mis sisaldab kõiki olemasolevaid käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga isikuid?

Komisjoni veebisait on ühendatud liikmesriikide vastavate andmebaasidega ja kontrollimine toimub nendes sisalduva teabe põhjal. Keskset andmebaasi ei ole olemas.


Q24 : Kust võiksin leida lisateavet käibemaksu haldamise kohta ELis?

See teave on esitatud väljaandes Käibemaks Euroopa Ühenduses.


Q25 : Millised on olemasolevad äriühingute liigid?

Allolevas loetelus on esitatud olemasolevate äriühingute liigid liikmesriigi kaupa:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente