Navigation path

Additional tools

FAQ

Q1 - Hvad er systemet for udveksling af momsoplysninger (VIES)?
Q2 - Hvor stammer disse oplysninger fra?
Q3 - Hvilke oplysninger kan der indhentes over internettet med VIES-systemet?
Q4 - Er oplysningerne ajourførte?
Q5 - Kan jeg søge på flere forskellige numre samtidigt i VIES?
Q6 - Gives der yderligere oplysninger?
Q7 - Systemet angiver, at et nummer er ugyldigt. Hvad skal jeg gøre?
Q8 - Er jeg nødt til at have et gyldigt momsregistreringsnummer for min kunde, før jeg kan foretage en levering inden for Fællesskabet?
Q9 - Har jeg brug for et gyldigt momsnummer til min listeangivelse?
Q10 - Hvad er en listeangivelse?
Q11 - Kan man få oplyst, hvilke algoritmer medlemsstaterne benytter til at sammensætte deres momsregistreringsnumre?
Q12 - Hvad skal jeg gøre, hvis mit eget momsnummer fremkommer som ugyldigt?
Q13 - Hvad skal jeg gøre, hvis min kundes momsnummer fremkommer som ugyldigt?
Q14 - Hvad skal jeg gøre, hvis webstedet er ude af drift?
Q15 - Er det muligt at få navn og/eller adresse lænket til momsnummeret?
Q16 - Er det muligt at have en åben grænseflade på Kommissionens websted?
Q17 - Er det muligt at få opgivet momsnummeret for en kunde/leverandør, hvis man kender vedkommendes navn og adresse?
Q18 - Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan kontrollere, om min kundes momsnummer er gyldigt?
Q19 - Østrigske momsnumre starter med “ATU”, men på Kommissionens websted anføres kun “AT” som første del af de østrigske numre.
Q20 - Findes der en database over alle momsregistrerede personer?
Q21 - Hvor kan jeg få flere oplysninger om momsforvaltningen i EU?
Q22 - What are the available company types?


Q1 : Hvad er systemet for udveksling af momsoplysninger (VIES)?

Det er et edb-system til udveksling af oplysninger om momsregistrering (dvs. om gyldigheden af momsnumre) for EU-registrerede selskaber. Desuden benytter medlemsstaternes administrationer også VIES til at udveksle oplysninger om (momsfrie) leveringer inden for Fællesskabet.


Q2 : Hvor stammer disse oplysninger fra?

Oplysningerne om momsregistrering indsamles af de nationale administrationer og indføres i databaserne. Dette gælder også for oplysninger om leveringer inden for Fællesskabet, der indberettes på "listeangivelser".


Q3 : Hvilke oplysninger kan der indhentes over internettet med VIES-systemet?

Oplysningerne vedrører kun gyldigheden af et momsregistreringsnummer. Der gives ikke andre oplysninger (som f.eks. navn og adresse).


Q4 : Er oplysningerne ajourførte?

Der er tale om realtidsdata. Det vil sige, at alle forespørgsler om gyldigheden af et momsregistreringsnummer sendes direkte til den medlemsstat, der udstedte nummeret.


Q5 : Kan jeg søge på flere forskellige numre samtidigt i VIES?

Nej. Systemet kan kun behandle én anmodning ad gangen.


Q6 : Gives der yderligere oplysninger?

Nej. VIET fortæller kun, om et nummer er gyldigt eller ej.


Q7 : Systemet angiver, at et nummer er ugyldigt. Hvad skal jeg gøre?

Hvis et momsnummer angives som ugyldigt, bør du først spørge din kunde, om det pågældende nummer er korrekt (korrekt antal tegn, korrekt længde og landekode). Hvis det anførte nummer stadig er "ugyldigt", efter du har kontrolleret det med kunden, bør du bede virksomheden om at kontakte sine skattemyndigheder og anmode dem om at opdatere oplysningerne i det nationale momsinformationsudvekslingssystem (VIES) (kun nationale skattemyndigheder kan opdatere data i VIES).
Hvis du konstaterer, at oplysningerne om din virksomhed er ukorrekte eller ikke er ajourført, kan du kontakte dine egne skattemyndigheder og anmode om at få dem rettet. Bemærk, at nogle af EU's skattemyndigheder vil kræve, at du indgiver sådanne anmodninger skriftligt eller ved at udfylde en formular.
Du skal altid kontakte de skattemyndigheder, der har tildelt det momsnummer, for hvilket der er fundet fejl eller ukorrekte oplysninger. Du kan identificere de pågældende skattemyndigheder ved hjælp af den landekode, som står foran det pågældende momsnummer. Tilpasningerne foretages i overensstemmelse med de nationale procedurer i den pågældende medlemsstat.
I den vedføjede liste finder du links til de nationale skattemyndigheder, som du kan henvende dig til for at anmode om at få oplysningerne rettet."


Q8 : Er jeg nødt til at have et gyldigt momsregistreringsnummer for min kunde, før jeg kan foretage en levering inden for Fællesskabet?

Når De foretager en levering inden for Fællesskabet uden at beregne moms, bør De først sikre Dem, at den person, De leverer til, er afgiftspligtig i en anden medlemsstat, og at de pågældende varer har forladt eller vil forlade Deres medlemsstat. Desuden bør momsnummeret fremgå af fakturaen.


Q9 : Har jeg brug for et gyldigt momsnummer til min listeangivelse?

Ja. Kundens momsnummer i den listeangivelse, De indsender til Deres skatteadministration, skal være korrekt.


Q10 : Hvad er en listeangivelse?

Afgiftspligtige personer, der leverer varer inden for Fællesskabet, skal på en listeangivelse, der indsendes til deres skatteadministration, indberette deres samlede leverancer for hvert kvartal til hver afgiftspligtig person i en anden medlemsstat.


Q11 : Kan man få oplyst, hvilke algoritmer medlemsstaterne benytter til at sammensætte deres momsregistreringsnumre?

Europa-Kommissionen kan ikke oplyse om disse algoritmer, men i nedenstående tabel anføres det, hvordan momsregistreringsnumrene er opbygget.


VAT identification number structure (DA)
Medlemsstat Structure (DA) Format (DA)*
AT-Østrig ATU99999999 1 block of 9 characters (da)
BE-Belgien BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-Bulgarien BG999999999 or
BG9999999999 (da)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (da)
CY-Cypern CY99999999L 1 block of 9 characters (da)
CZ-Tjekkiet CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(da)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (da)
DE-Tyskland DE999999999 1 block of 9 digits (da)
DK-Danmark DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (da)
EE-Estland EE999999999 1 block of 9 digits (da)
EL-Grækenland EL999999999 1 block of 9 digits (da)
ES-Spanien ESX9999999X4 1 block of 9 characters (da)
FI-Finland FI99999999 1 block of 8 digits (da)
FR-Frankrig FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (da)
GB-Det Forenede Kongerige GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (da)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (da)
HR-Kroatien HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Ungarn HU99999999 1 block of 8 digits (da)
IE-Irland IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Italien IT99999999999 1 block of 11 digits (da)
LT-Litauen LT999999999 or
LT999999999999 (da)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (da)
LU-Luxembourg LU99999999 1 block of 8 digits (da)
LV-Letland LV99999999999 1 block of 11 digits (da)
MT-Malta MT99999999 1 block of 8 digits (da)
NL-Nederlandene NL999999999B998 1 block of 12 characters (da)
PL-Polen PL9999999999 1 block of 10 digits (da)
PT-Portugal PT999999999 1 block of 9 digits (da)
RO-Rumænien RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (da)
SE-Sverige SE999999999999 1 block of 12 digits (da)
SI-Slovenien SI99999999 1 block of 8 digits (da)
SK-Slovakiet SK9999999999 1 block of 10 digits (da)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (DA)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (DA)

Q12 : Hvad skal jeg gøre, hvis mit eget momsnummer fremkommer som ugyldigt?

Kommissionens websted er et tidstro system, der kontrollerer, om momsregistreringsnumrene er gyldige på grundlag af de databaser, der vedligeholdes af medlemsstaterne.
Hvis Deres momsnummer fremkommer som ugyldigt, bør De tage spørgsmålet op med Deres egne skattemyndigheder.


Q13 : Hvad skal jeg gøre, hvis min kundes momsnummer fremkommer som ugyldigt?

Kommissionens websted er et tidstro system, der kontrollerer, om momsregistreringsnumrene er gyldige på grundlag af de databaser, der vedligeholdes af medlemsstaterne. Når De således kontrollerer et nummer, foregår det med andre ord gennem den pågældende medlemsstats database.
Hvis Deres kundes momsnummer fremkommer som ugyldigt, bør kunden tage spørgsmålet op med sine skattemyndigheder.


Q14 : Hvad skal jeg gøre, hvis webstedet er ude af drift?

Kommissionens websted er et tidstro system, der kontrollerer, om momsregistreringsnumrene er gyldige på grundlag af de databaser, der vedligeholdes af medlemsstaterne. Når De således kontrollerer et nummer, foregår det med andre ord gennem den pågældende medlemsstats database.
Nogle dele af systemet kan være nede på visse tidspunkter, fordi det er nødvendigt at tage en sikkerhedskopi af medlemsstaternes databaser.
Dette er et kendt problem, og Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne for at sikre, at deres databaser er nede så kort tid som muligt ved opdatering.


Q15 : Er det muligt at få navn og/eller adresse lænket til momsnummeret?

Der er ikke i øjeblikket planer om en sådan kontrol på Kommissionens websted.
Kunder har ret til fra deres egne skattemyndigheder at få bekræftet, om et momsregistreringsnummer er knyttet til et navn og/eller en adresse.


Q16 : Er det muligt at have en åben grænseflade på Kommissionens websted?

Ja, web-services (SOAP-service) er tilgængelig. WSDL-filer kan fås her: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Det gælder også for Ansvarsfraskrivelse,Hjælp ogFAQ sider.Ved evt. tekniske spørgsmål relateret til web-serivces, kan de stilles til TAXUD - Vies on Internet.


Q17 : Er det muligt at få opgivet momsnummeret for en kunde/leverandør, hvis man kender vedkommendes navn og adresse?

Kommissionen har ikke adgang til disse oplysninger.
På Kommissionens websted kan De kun få bekræftet, om en kundes momsnummer er gyldigt.
Momsnummeret bør De have direkte fra Deres kunde/leverandør.


Q18 : Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan kontrollere, om min kundes momsnummer er gyldigt?

Hvis De ikke mener, at Deres kunde er afgiftspligtig, bør De opkræve moms af leverancen.


Q19 : Østrigske momsnumre starter med “ATU”, men på Kommissionens websted anføres kun “AT” som første del af de østrigske numre.

Det korrekte præfiks for Østrig er “AT”. Den første position for østrigske momsnumre er altid “U”. Derfor indtastes “U” som første tegn, når et østrigsk momsregistreringsnummer skal kontrolleres.


Q20 : Findes der en database over alle momsregistrerede personer?

Der findes ingen europæisk database over momsregistrerede personer.
Kommissionens websted er koblet til de forskellige medlemsstaters momsdatabaser, og kontrollen er baseret på oplysningerne i de respektive databaser.


Q21 : Hvor kan jeg få flere oplysninger om momsforvaltningen i EU?

I EU's publikation om moms på følgende adresse: VAT in the European Community


Q22 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente