Navigation path

Additional tools

Spørgsmål og svar

Q1 - Hvad er VIES (moms informationsudvekslings systemet) på nettet?
Q2 - Hvor kommer oplysningerne fra?
Q3 - Hvorfor beder nogle softwareleverandører om et momsnummer, når jeg køber på internettet?
Q4 - Oplysningerne på VIES på nettet er forkerte. Hvordan retter man dem?
Q5 - Kan jeg lave gruppeforespørgsler på VIES på nettet?
Q6 - Kan jeg få flere oplysninger?
Q7 - Systemet fortæller, at et nummer er ugyldigt. Hvad skal jeg gøre?
Q8 - Skal jeg have et gyldigt momsnummer fra min kunde, før jeg leverer varer eller tjenesteydelser inden for EU?
Q9 - Skal jeg bruge et gyldigt momsnummer til min oversigt?
Q10 - Hvad er en oversigt?
Q11 - Er det muligt at få at vide, hvilke algoritmer EU-landene bruger til at generere deres momsnumre?
Q12 - Hvad skal jeg gøre, hvis mit eget momsnummer vises som ugyldigt?
Q13 - Hvad skal jeg gøre, hvis min kundes momsnummer vises som ugyldigt?
Q14 - Hvad skal jeg gøre, hvis websitet ikke fungerer?
Q15 - Hvad skal jeg gøre, hvis min IP-adresse er blokeret?
Q16 - Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager en fejlmeddelelse?
Q17 - Er det muligt at få oplyst navn og/eller adresse, der knytter sig til et momsnummer?
Q18 - Er det muligt at have en åben grænseflade til Kommissionens website?
Q19 - Er det muligt at få oplyst en kundes momsnummer, hvis man kender hans/hendes navn og adresse?
Q20 - Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan kontrollere, om min kundes momsnummer er gyldigt?
Q21 - Østrigske momsnumre har landekoden "ATU", men Kommissionens website sætter kun "AT" foran de østrigske numre.
Q22 - Jeg prøver at få bekræftet et spansk momsnummer, og nummeret er gyldigt, men der oplyses ikke navn og adresse.
Q23 - Findes der en database med alle momsregistrerede personer?
Q24 - Hvor kan jeg finde flere oplysninger om momsforvaltning i EU?
Q25 - Hvilke typer virksomheder findes der?


Q1 : Hvad er VIES (moms informationsudvekslings systemet) på nettet?

Det er en elektronisk metode til kontrol af momsnumre for virksomheder, som er registreret i EU, til brug ved handel med varer eller tjenesteydelser på tværs af grænserne.


Q2 : Hvor kommer oplysningerne fra?

Når du skal kontrollere momsnummeret for en kunde i et andet EU-land gennem VIES på nettet, sendes forespørgslen gennem en sikker forbindelse til den relevante nationale database, og det tjekkes, om nummeret er registreret der. Hvis det er tilfældet, vises status som "gyldig". Hvis det ikke er tilfældet, vises status som "ugyldig".

Afhængigt af de nationale regler for databeskyttelse oplyser visse EU-lande også det navn og den adresse, der er tilknyttet momsnummeret, som de er registreret i de nationale databaser.


Q3 : Hvorfor beder nogle softwareleverandører om et momsnummer, når jeg køber på internettet?

Leverandører af elektroniske tjenesteydelser, f.eks. opdateringer af antivirusprogrammer, skal opkræve moms af tjenesteydelsen. Hvis køberen af disse tjenesteydelser er momspligtig, er det i visse tilfælde kunden og ikke leverandøren, der skal afregne moms. Derfor beder leverandøren måske om kundens momsnummer, så det kan fastslås, om det er køber eller sælger, der skal afregne moms. Hvis kunden ikke har et gyldigt momsnummer, opkræver leverandøren moms. Du finder flere oplysninger her: «Moms på e-handel (spørgsmål og svar)».


Q4 : Oplysningerne på VIES på nettet er forkerte. Hvordan retter man dem?

Databaserne med momsnumrene administreres af de enkelte landes skattemyndigheder. Hvis dine oplysninger på VIES på nettet ikke er ajourført, bør du kontakte din skattemyndighed. Når ajourføringen er sket, kan den omgående ses på VIES på nettet. Ændringerne godkendes ikke af EU-Kommissionen.


Q5 : Kan jeg lave gruppeforespørgsler på VIES på nettet?

Nej, systemet er beregnet til individuelle forespørgsler.


Q6 : Kan jeg få flere oplysninger?

Nej, du får kun at vide, om momsnummeret er gyldigt. Det er ikke muligt at få bekræftet, om et tidligere momsnummer har været gyldigt. Det er kun muligt at få det bekræftet på selve dagen.


Q7 : Systemet fortæller, at et nummer er ugyldigt. Hvad skal jeg gøre?

Hvis et momsnummer viser sig at være ugyldigt, bør du i første omgang høre kunden, om det opgivne nummer er korrekt (rigtigt antal tegn, rigtig længde og landekode). Hvis det nummer, din kunde har opgivet, fortsat viser sig at være ugyldigt, efter I har kontrolleret det, bør du bede kunden kontakte skattemyndigheden for at få oplysningerne i det nationale momsinformationsudvekslingssystem (VIES) ajourført (det er kun de nationale skattemyndigheder, der kan ajourføre oplysninger i VIES).

Hvis det viser sig, at din egen virksomheds oplysninger er forkerte eller ikke er ajourført, skal du kontakte din egen skattemyndighed og bede om at få dem rettet. Bemærk, at visse EU-landes skattemyndigheder vil bede dig indsende en sådan forespørgsel skriftligt eller på en formular.

Visse EU-lande kræver yderligere registrering ved transaktioner inden for EU og registrerer kun sådanne momsnumre i deres nationale VIES-databser. Derfor er det muligt, at et momsnummer, der er korrekt, ikke kan valideres gennem VIES, fordi momsnummerets indehaver ikke deltager i transaktioner inden for EU eller ikke er registreret med dette formål for øje hos sin skattemyndighed.

Den skattemyndighed, der skal kontaktes, er altid den myndighed, der har tildelt det momsnummer, som fejlen eller de forkerte oplysninger vedrører. Denne skattemyndighed kan identificeres ved den landekode, der står foran momsnummeret. Justeringerne sker i overensstemmelse med de nationale procedurer i det pågældende EU-land.

Nedenfor finder du en liste med links til hjemmesiderne for de nationale skattemyndigheder, du kan kontakte, hvis der skal laves rettelser.


Q8 : Skal jeg have et gyldigt momsnummer fra min kunde, før jeg leverer varer eller tjenesteydelser inden for EU?

Det er nødvendigt at sikre, at den person, du leverer til i et andet EU-land, er afgiftspligtig, da det er et af de elementer, der ligger til grund for korrekt momsbehandling. Alle afgiftspligtige har pligt til at oplyse skattemyndighederne om, at de gennemfører momspligtige transaktioner. Samtidig udstyrer skattemyndighederne dem med et unikt momsnummer. VIES på nettet gør det muligt at kontrollere, om det momsnummer, din kunde har oplyst, er registreret i den relevante nationale database.

Kundens gyldige momsnummer bør anføres på din faktura.


Q9 : Skal jeg bruge et gyldigt momsnummer til min oversigt?

Ja. Kundens nummer, der nævnes i den oversigt, som du indsender til skattemyndigheden, skal være korrekt.


Q10 : Hvad er en oversigt?

Afgiftspligtige, der leverer inden for EU, indberetter hvert kvartal de samlede leverancer til hver enkelt afgiftspligtig person i et andet EU-land i en oversigt, som sendes til skattemyndigheden for den afgiftspligtige, der foretager leverancen.


Q11 : Er det muligt at få at vide, hvilke algoritmer EU-landene bruger til at generere deres momsnumre?

EU-Kommissionen må ikke afsløre disse algoritmer. Momsnumrenes struktur findes dog i nedenstående tabel.


Momsnumres struktur
Medlemsland Struktur Format*
AT-Østrig ATU99999999 En blok med 9 tegn
BE-Belgien BE0999999999 En blok med 10 cifre
BG-Bulgarien BG999999999 eller
BG9999999999
En blok med 9 cifre eller en blok med 10 cifre
CY-Cypern CY99999999L En blok med 9 tegn
CZ-Tjekkiet CZ99999999 eller
CZ999999999 eller
CZ9999999999
En blok med enten 8, 9 eller 10 cifre
DE-Tyskland DE999999999 En blok med 9 cifre
DK-Danmark DK99 99 99 99 4 blokke med 2 cifre
EE-Estland EE999999999 En blok med 9 cifre
EL-Grækenland EL999999999 En blok med 9 cifre
ES-Spanien ESX9999999X4 En blok med 9 tegn
FI-Finland FI99999999 En blok med 8 cifre
FR-Frankrig FRXX 999999999 En blok med 2 tegn eller en blok med 9 cifre
GB-Storbritannien GB999 9999 99 eller
GB999 9999 99 9995 eller
GBGD9996 eller
GBHA9997
En blok med 3 cifre, en blok med 4 cifre eller en blok med 2 cifre eller ovenstående efterfulgt af en blok med 3 cifre eller en blok med 5 tegn
HR-Kroatien HR99999999999 En blok med 11 cifre
HU-Ungarn HU99999999 En blok med 8 cifre
IE-Irland IE9S99999L
IE9999999WI
En blok med 8 cifre eller en blok med 9 tegn
IT-Italien IT99999999999 En blok med 11 cifre
LT-Litauen LT999999999 eller
LT999999999999
En blok med 9 cifre eller en blok med 12 cifre
LU-Luxembourg LU99999999 En blok med 8 cifre
LV-Letland LV99999999999 En blok med 11 cifre
MT-Malta MT99999999 En blok med 8 cifre
NL-Holland NL999999999B998 En blok med 12 tegn
PL-Polen PL9999999999 En blok med 10 cifre
PT-Portugal PT999999999 En blok med 9 cifre
RO-Rumænien RO999999999 En blok med mindst 2 cifre og højst 10 cifre
SE-Sverige SE999999999999 En blok med 12 cifre
SI-Slovenien SI99999999 En blok med 8 cifre
SK-Slovakiet SK9999999999 En blok med 10 cifre

Bemærkninger:

*: Begyndelseskoden på to bogstaver indgår ikke i formatet
9: Et ciffer
X: Et bogstav eller ciffer
S: Et bogstav; et ciffer "+" eller "*"
L: Et bogstav

Fodnoter:

1: Første position efter begyndelseskoden er altid "U".
2: Første ciffer efter begyndelseskoden er altid et nul ("0").
3: Det nye format med 10 cifre kommer af, at der er tilføjet et nul foran det gamle format med 9 cifre.
4: Det første og sidste tegn kan være et bogstav eller et tal, men de kan ikke begge to være tal.
5: Betyder filialer.
6: Betyder statslige afdelinger.
7: Betyder sundhedsmyndigheder.
8: 10. position efter begyndelseskoden er altid "B".
9: Der skelnes altid mellem store og små bogstaver. Følg den nøjagtige opbygning af det viste momsnummer.

Q12 : Hvad skal jeg gøre, hvis mit eget momsnummer vises som ugyldigt?

Kommissionens website er et system i realtid, som kontrollerer et momsnummers gyldighed i de databaser, som EU-landene administrerer.

Hvis dit eget momsnummer vises som ugyldigt, skal du tage sagen op med din egen skattemyndighed.


Q13 : Hvad skal jeg gøre, hvis min kundes momsnummer vises som ugyldigt?

Kommissionens website er et system i realtid, som kontrollerer et momsnummers gyldighed i de databaser, som EU-landene administrerer. Når du tjekker et nummer, er det således EU-landets database, der søges i.

Hvis kundens momsnummer vises som ugyldigt, skal han/hun tage sagen op med sin egen skattemyndighed.


Q14 : Hvad skal jeg gøre, hvis websitet ikke fungerer?

Kommissionens website er et system i realtid, som kontrollerer et momsnummers gyldighed i de databaser, som EU-landene administrerer. Når du tjekker et nummer, er det således EU-landets database, der søges i.

Visse dele af systemet er måske ikke tilgængelige på bestemte tidspunkter, fordi det er nødvendigt at lave backup af EU-landenes databaser.

Det er et velkendt problem, og Kommissionen arbejder sammen med EU-landene for at sikre, at denne periode, hvor databaserne er lukket pga. opdatering, holdes så kort som muligt.


Q15 : Hvad skal jeg gøre, hvis min IP-adresse er blokeret?

Hvis bestemte handlinger vurderes til at være misbrug af tjenesten, blokeres afsenderen (specifik IP-adresse). Hvis du mener, at en IP-adresse uretmæssigt er blevet blokeret af tjenesten, bedes du kontakte TAXUD-VIESWEB.


Q16 : Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager en fejlmeddelelse?

hjælpesiden finder du en list med mulige svar fra tjenesten. Hvis du finder en fejl, der ikke står på listen, bedes du kontakte TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Er det muligt at få oplyst navn og/eller adresse, der knytter sig til et momsnummer?

Visse EU-lande tillader, at navn og adresse på den afgiftspligtige vises, når momsnummeret er gyldigt. Hvis der ikke vises navn/adresse, betyder det, at det pågældende medlemsland ikke tillader, at disse oplysninger vises.

Kunderne har ret til at få bekræftelse fra deres egne skattemyndigheder, om der er knyttet et momsnummer til et navn og/eller en adresse.


Q18 : Er det muligt at have en åben grænseflade til Kommissionens website?

Der er mulighed for at bruge tjenesten SOAP, der tilbyder samme funktionalitet som den interaktive tjeneste. Siderne med ansvarsfraskrivelse, hjælp og spørgsmål og svar gælder også for denne tjeneste. WSDL-filen findes her: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Tekniske spørgsmål om denne tjeneste kan sendes til TAXUD - Vies på nettet.


Q19 : Er det muligt at få oplyst en kundes momsnummer, hvis man kender hans/hendes navn og adresse?

Det er ikke muligt at søge efter et momsnummer ud fra navn og adresse.


Q20 : Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan kontrollere, om min kundes momsnummer er gyldigt?

Hvis du ikke tror, at kunden er afgiftspligtig, skal du ikke betragte leverancen som fritaget, men i stedet opkræve moms.


Q21 : Østrigske momsnumre har landekoden "ATU", men Kommissionens website sætter kun "AT" foran de østrigske numre.

Den korrekte landekode for Østrig er "AT". Første position i østrigske momsnumre er altid "U". Du skal derfor bruge "U" som første tegn, når du skal have bekræftet et østrigsk momsnummer.


Q22 : Jeg prøver at få bekræftet et spansk momsnummer, og nummeret er gyldigt, men der oplyses ikke navn og adresse.

For spanske momsnumre skal du angive navn, adresse og virksomhedens art sammen med momsnummeret, der skal bekræftes. Den spanske database oplyser dem ikke automatisk.


Q23 : Findes der en database med alle momsregistrerede personer?

Kommissionens website er forbundet med EU-landenes individuelle databaser, og kontrollen baseres på de oplysninger, der findes i den enkelte database. Der er ingen central database.


Q24 : Hvor kan jeg finde flere oplysninger om momsforvaltning i EU?

Dem finder du i publikationen Moms inden for EU.


Q25 : Hvilke typer virksomheder findes der?

Herunder finder du en liste over virksomhedstyper i de enkelte EU-lande:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente