Navigation path

Additional tools

Zastrzeżenia związane z usługą

Celem niniejszej strony jest umożliwienie podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.

Jakiekolwiek wykorzystanie danych w celach innych niż opisanych na niniejszej stronie jest zabronione.

Jakakolwiek transmisja zawartości strony dla celów handlowych lub innych, jak również wykorzystywanie do innych celów niż potwierdzenie aktywności prawowitego użytkownika (np. do podpisu własnych faktur) jest zabronione. Ponadto zabronione jest kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie zawartości strony.

Komisja Europejska utrzymuje niniejszą stronę w celu poszerzenia dostępu podatników dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych do możliwości weryfikacji numerów VAT swoich kontrahentów. Naszym celem jest zapewnienie szybkiej i dokładnej informacji.

Jednakże Komisja nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony. Informacje te:

  • są dostarczane przez bazy danych Państw Członkowskich, nad którymi służby Komisji nie mają kontroli, i za które Komisja nie odpowiada; utrzymywanie kompletnych i aktualnych baz danych należy do obowiązków Państw Członkowskich;
  • nie mają charakteru porady prawnej (w przypadku potrzeby uzyskania szczegółowej porady prawnej należy skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą);
  • nie dają, jako takie, prawa do zwolnienia dostaw wewnątrzwspólnotowych z podatku VAT;
  • nie wpływają na żadne obowiązki nałożone na podatnika w związku z dokonywaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Naszym celem jest minimalizacja zakłóceń w działaniu spowodowanych błędami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje na stronie mogą nie być pozbawione błędów i nie możemy zagwarantować nieprzerwanej pracy serwisu. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z korzystania z tej strony, jak również z innych zewnętrznych stron powiązanych.

Powyższe zastrzeżenie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialności Komisji za naruszenie zasad zgodnych z obowiązującym prawem krajowym, nie wyłącza również odpowiedzialności za kwestie, które nie zostały wyłączone na podstawie tego prawa.