Navigation path

Additional tools

Izjava o ograničenju odgovornosti za ovu uslugu

Svrha ove internetske stranice jest dopustiti osobama uključenim isporučivanje dobara i usluga na EU tržište da dobiju potvrdu o valjanosti PDV id. broja bilo koje određene osobe, u skladu s člankom 31. Uredbe vijeća (EC) Br. 904/2010 od 07. listopada 2010.

Bilo koja druga upotreba i bilo koje vađenje i upotreba podataka koja nije u skladu sa svrhom ove stranice je strogo zabranjena.

Bilo koji ponovni prijenos sadržaja ove stranice, bilo u komercijalne ili druge svrhe, kao i bilo koja općenitija upotreba od one potrebne za podršku aktivnostima legitimnog korisnika (na primjer: za izradu vlastitih računa) je izričito zabranjena. Dodatno, bilo kakvo kopiranje ili reprodukcija sadržaja ove stranice je strogo zabranjeno.

Europska komisija održava ovu Internet stranicu kako bi poreznim obveznicima koji obavljaju isporuke na EU tržište povećala pristup potvrđivanju PDV id. brojeva njihovih kupaca. Naš cilj je isporučiti trenutne i točne informacije.

Međutim, Komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu bilo koje vrste u vezi informacija dobivenih upotrebom ove stranice. Ova informacija:

  • je dobivena iz baze podataka država članica nad kojima tijela Komisije nemaju kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost; odgovornost je država članica da održavaju svoje baze podataka potpune, točne i ažurne;
  • nije profesionalni ili pravni savjet (ukoliko vam je potreban specifičan savjet trebali biste se uvijek savjetovati s prikladnom kvalificiranom profesionalnom osobom);
  • sama po sebi ne daje pravo na izuzeće isporuka na EU tržište od Poreza na dodanu vrijednost;
  • ne mijenja bilo kakve obveze nametnute poreznim obveznicima u svezi isporuka na EU tržište.
Naš je cilj smanjiti poremećaje nastale iz tehničkih pogrešaka. Međutim, neki podaci i informacije na našoj stranici su možda bili kreirani ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka i mi ne možemo garantirati da naša usluga neće biti prekinuta ili na drugi način pogođena takvim problemima. Komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost u svezi takvih problema nastalih kao rezultat upotrebe ove stranice ili bilo koje povezane vanjske stranice.

Ovo odricanje nije namijenjeno ograničavanju odgovornosti Komisije u kršenje bilo kojih zahtjeva propisanim u primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu niti da isključi svoju odgovornost za stvari u kojima se ne može isključiti prema tom zakonodavstvu.