Navigation path

Additional tools

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä www-sivustoa parantaakseen yhteisöluovutuksia tekevien verovelvollisten tiedonsaantia asiakkaidensa arvonlisäverotunnisteista. Tavoitteena on antaa välittömiä ja paikkansapitäviä tietoja.

Euroopan komissio ei kuitenkaan vastaa tältä sivustolta saaduista tiedoista. Tiedot

  • on saatu jäsenvaltioiden tietokannoista, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa; jäsenvaltion vastuulla on pitää tietokanta täydellisenä, paikkansapitävänä ja ajan tasalla;
  • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (erityisneuvontaa tarvitsevan käyttäjän olisi aina otettava yhteys ammattipätevyyden omaavaan asiantuntijaan);
  • eivät sinällään anna oikeutta vapauttaa yhteisöluovutuksia arvonlisäverosta;
  • eivät muuta verovelvollisten yhteisöluovutuksiin liittyviä velvollisuuksia.
Komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan poistamaan kaikki teknisistä virheistä johtuvat ongelmat. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, joiden tiedostomuotoon tai muotoiluun saattaa liittyä virheitä, eikä komissio voi taata, etteivät nämä ongelmat häiritse tarjottavaa palvelua tai muutoin vaikuta siihen. Komissio ei vastaa tämänkaltaisista ongelmista, jotka ovat seurausta tämän sivuston tai siihen linkkien avulla yhdistettyjen ulkopuolisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka olisi ristiriidassa soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisten vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kyseisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.