Navigation path

Additional tools

Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen fører dette websted for at gøre det lettere for afgiftspligtige personer, der foretager leveringer inden for Fællesskabet, at kontrollere deres kunders momsregistreringsnummer. Formålet er at levere øjeblikkelige og nøjagtige oplysninger.

Europa-Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på webstedet. Oplysningerne:

  • er hentet fra medlemsstaternes databaser, som Kommissionens tjenestegrene ikke har kontrol med, og som de ikke påtager sig noget ansvar for. Det er op til medlemsstaterne at sikre, at deres databaser er fuldstændige, præcise og ajourførte
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område)
  • kan ikke i sig selv berettige til momsfritagelse for leveringer inden for Fællesskabet
  • ændrer ingen af de forpligtelser, der påhviler afgiftspligtige personer i forbindelse med leveringer inden for Fællesskabet.
Vi søger så vidt muligt at forhindre afbrydelser på grund af tekniske fejl. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfri, og vi kan derfor ikke garantere, at der ikke forekommer afbrydelser eller andre gener forårsaget heraf. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne type, som måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.