Navigation path

Additional tools

VIES – kontrola platnosti IČ DPH

Important Disclaimer:

France’s (FR) National VIES Component is facing temporary availability issues.

Traders are suggested to allow some time between validations.

The French Tax Administration is working towards a resolution. Sincere apologies for any inconvenience.

For urgent matters, traders are suggested to contact directly the French Tax Administration.

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov výberom z ponuky členských štátov a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.