Navigation path

Additional tools

Modul for onlinekontrol af TIN-numre

Modul for onlinekontrol

Vigtig ansvarsfraskrivelse:

Onlinekontrolmodulet bekræfter, om strukturen for det TIN-nummer, du indtaster, er gyldig (typer og antal karakterer).

Det kan også godkende syntaksen (dvs. algoritme/intern logik), men kun når den nationale myndighed har underrettet os om algoritmen.

I modsætning til kontrol af momsnummer, der udføres på VIES-portalen, bekræfter det IKKE en persons identitet eller om det TIN-nummer, du indtaster, rent faktisk eksisterer eller er blevet tildelt.

Da alle opdateringer skal leveres af de nationale myndigheder, kan vi ikke garantere, at de leverede oplysninger er opdateret.

Hvis et specificeret TIN-nummer synes at være ugyldigt:

  • Kontroller først med den pågældende person, at TIN-nummeret er korrekt
  • Undersøg dernæst sagen med den pågældendes skattemyndigheder eller bed personen selv gøre det.

For open interface- og batchanmodninger: Hent WSDL-filen til SOAP-tjenesten

Kontakt TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu for eventuelle tekniske spørgsmål om denne tjeneste.

Hvis onlinekontrollen ikke fungerer – det kan være på grund af vedligeholdelse. Prøv igen senere.

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på denne side og alle de sider, der omfatter TIN-numre (i det følgende: den "europæiske TIN-portal"), og brugen af modulet til onlinekontrol af TIN-numre, der er tilgængeligt på denne europæiske TIN-portal, som det udgør en integreret del af, er omfattet af en ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret samt regler om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, som kan findes på websiden for den juridiske meddelelse.