Navigation path

Additional tools

Maksukohustuslaste numbrid vastavalt teemadele

Õigusalane teave

Käesoleval lehel ja kõigil maksukohustuslaste numbritega seotud lehekülgedel (edaspidi „Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaal”) avaldatud teabe ning Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis kättesaadava ja portaali lahutamatuks osaks oleva internetipõhise maksukohustuslaste numbrite kontrollimooduli kasutamise suhtes kohaldatakse vastutamatusesätet, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse reegleid, mis on kättesaadavad õigusteabe lehel.