Navigation path

Additional tools

Numery identyfikacji podatkowej w poszczególnych państwach

Strony krajowe zawierają następujące informacje (o ile są one dostępne) o numerach identyfikacji podatkowej w każdym państwie UE:

  • struktura numerów identyfikacji podatkowej
  • szczególne cechy systemów numerów identyfikacji podatkowej (sposoby przyznawania numerów, ich ewentualne zmiany w czasie itp.)
  • przykłady dokumentów urzędowych wykazujących numery identyfikacji podatkowej
  • wykaz stosownych krajowych stron internetowych
  • dane krajowych punktów kontaktowych.

Arkusze informacyjne państw

AT Austria FI Finlandia NL Niderlandy
BE Belgia FR Francja PL Polska
BG Bułgaria HR Chorwacja PT Portugalia
CY Cypr HU Węgry RO Rumunia
CZ Republika Czeska IE Irlandia SE Szwecja
DE Niemcy IT Włochy SI Słowenia
DK Dania LT Litwa SK Słowacja
EE Estonia LU Luksemburg UK Zjednoczone Królestwo
EL Grecja LV Łotwa
ES Hiszpania MT Malta

Informacja prawna

Informacje opublikowane na niniejszej stronie oraz wszystkich stronach poświęconych numerowi identyfikacji podatkowej (zwanych dalej „europejskim portalem identyfikacji podatkowej”) oraz korzystanie z modułu internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej znajdującego się na tym europejskim portalu identyfikacji podatkowej, którego wspomniany moduł jest integralną częścią, podlegają zastrzeżeniu dotyczącemu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich oraz przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności, które są dostępne na stronie informacji prawnej.