Navigation path

Additional tools

Informācija par NIN dažādās valstīs

Valstu lapās ir sniegta šāda informācija (ja tā ir pieejama) par NIN katrā ES dalībvalstī:

  • NIN struktūra;
  • NIN specifika (kā to piešķir, vai tas laika gaitā tiek mainīts u. c.);
  • paraugi oficiāliem dokumentiem, kuros norādīti NIN;
  • valstu atsauces tīmekļa vietņu saraksts;
  • informācija par valstu kontaktpunktiem.

Valsts profils

AT Austrija FI Somija NL Nīderlande
BE Beļģija FR Francija PL Polija
BG Bulgārija HR Horvātija PT Portugāle
CY Kipra HU Ungārija RO Rumānija
CZ Čehijas Republika IE Īrija SE Zviedrija
DE Vācija IT Itālija SI Slovēnija
DK Dānija LT Lietuva SK Slovākija
EE Igaunija LU Luksemburga UK Apvienotā Karaliste
EL Grieķija LV Latvija
ES Spānija MT Malta

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā lapā un visās pārējās lapās par NIN (turpmāk „Eiropas NIN portālā”) un NIN tiešsaistes pārbaudes moduļa — kas ir pieejams Eiropas NIN portālā un ir neatņemama tā daļa — izmantošanu attiecas saistību atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu un privātuma aizsardzību, kas ir pieejami juridiskā paziņojuma tīmekļa lapā.