Navigation path

Additional tools

Maksukohustuslaste numbrid liikmesriikides

Riigi infolehed sisaldavad iga ELi liikmesriigi maksukohustuslaste numbrite kohta järgmist teavet (kui see on kättesaadav):

  • maksukohustuslase numbri struktuur;
  • maksukohustuslase numbri erisuste täpne kirjeldus (kuidas numbreid väljastatakse, kas need muutuvad aja jooksul jne);
  • maksukohustuslaste numbreid sisaldavate ametlike dokumentide näited;
  • siseriiklike interneti viitelehekülgede loetelu;
  • siseriiklike kontaktpunktide andmed.

Riigi andmed

AT Austria FI Soome NL Madalmaad
BE Belgia FR Prantsusmaa PL Poola
BG Bulgaaria HR Horvaatia PT Portugal
CY Küpros HU Ungari RO Rumeenia
CZ Tšehhi Vabariik IE Iirimaa SE Rootsi
DE Saksamaa IT Itaalia SI Sloveenia
DK Taani LT Leedu SK Slovakkia
EE Eesti LU Luksemburg UK Ühendkuningriik
EL Kreeka LV Läti
ES Hispaania MT Malta

Õigusalane teave

Käesoleval lehel ja kõigil maksukohustuslaste numbritega seotud lehekülgedel (edaspidi „Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaal”) avaldatud teabe ning Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis kättesaadava ja portaali lahutamatuks osaks oleva internetipõhise maksukohustuslaste numbrite kontrollimooduli kasutamise suhtes kohaldatakse vastutamatusesätet, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse reegleid, mis on kättesaadavad õigusteabe lehel.